AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M  2 0 1 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE

12 grudnia w Klubie 15 SBWD odbyło się Spotkanie Koleżeńskie w którym wzięli również udział członkowie sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebranych powitał ppłk Janusz MARCINIAK , który złożył również wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne. W imieniu członków Koła życzenia złożył ppłk Marian FRAJTAK. Życzenia w imieniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji złożyła obecna na spotkaniu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Koła Nr.2 pani Krystyna KOBRYŃ. Obecny na spotkaniu członek naszego Koła, Radny Rady Miejskiej w Sieradzu, Prezes Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „WSPÓLNOTA” Ryszard PERKA wręczył Prezesowi ZR stroje organizacyjne na następną Sieradzką Spartakiadę Seniorów Służb Mundurowych. Panie i panowie obecni na spotkaniu mieli okazję wymienić poglądy na obecną sytuację w kraju.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  KOŁA

6 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Głównymi tematami zebrania było zapoznanie przez Prezesa Koła ppłk Mariana FRAJTAKA z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP, następnie przedstawił on projekt Uchwały dotyczącej wysokości składek  w roku przyszłym. Uchwała proponuje dotychczasową wysokość składki czyli 20 gr. od każdych stu złotych miesięcznego dochodu razy 12 miesięcy. Na tym samym poziomie pozostaje składka odprowadzana na rzecz Zarządu Rejonowego i Zarządu Głównego czyli łącznie 50 % dochodu z zebranych składek. Projekt Uchwały został przyjęty jednogłośnie. W dniu 12 grudnia o godzinie 17-ej organizowane jest spotkanie koleżeńskie w Klubie 15 SBWD w którym wezmą udział również członkowie Koła. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK przedstawił w skrócie sprawy poruszane na posiedzeniu Zarządu Rejonowego w dniu 5 grudnia. Posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się 18 grudnia a następne zebranie Koła w pierwszy czwartek lutego 2019 roku czyli 7 lutego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I SIERADZKA SPARTAKIADA SENIORÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH

15 listopada w Hali Sportowej im. Jerzego DYMCZYKA, na terenie 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyła się I Sieradzka Spartakiada Seniorów Służb Mundurowych. Spartakiada została zorganizowana dzięki pomysłowi Prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „WSPÓLNOTA”, Radnego Rady Miejskiej Sieradza, członka naszego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kol. Ryszarda PERKI. W Spartakiadzie wzięły drużyny z: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu Koła nr. 1 i 2, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W poszczególnych konkurencjach brały udział 5 osobowe drużyny. Koło nr. 2 SEiRP w związku z brakiem pełnego składu drużyny wzmocniło drużynę ZE i RSW. Na całość zawodów składały się następujące konkurencje:

1. Slalom między pachołkami na czas;

2. Strzały piłką nożną na celność;

3. Rzut piłką tenisową na celność;

5. Slalom w narkogoglach na czas;

6. Siłowanie się na rękę;

7. Rzut lotkami na punkty;

8. Przeciąganie liny.

Za zwycięstwo w danej konkurencji drużyna otrzymywała 3 pkt., drugie miejsce 2 pkt., trzecie 1 pkt. Najwięcej punktów zdobyła i zajęła 1 miejsce drużyna Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej wzmocniona przez Koło nr. 2 SE i RP, Miejsce drugie zajęła drużyna Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, trzecie drużyna nr. 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji. Na pamiątkę udziału w Spartakiadzie każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar a uczestnicy pamiątkowe medale. I Sieradzką Spartakiadę Seniorów Służb Mundurowych zakończył skromny bankiet w Restauracji „Przystań”.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się uroczystości poświęcone 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystości na placu poprzedziła Msza Święta w Sieradzkiej Kolegiacie Mniejszej. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Piłsudskiego. Obok Kompani Honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia stanęły Poczty sztandarowe instytucji, szkół i organizacji kombatanckich z terenu Sieradza. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: kol. Krzysztof KALINOWSKI, Włodzimierz ROWIŃSKI, Wacław JURANIEC. Po odegraniu i odśpiewaniu przez zebranych Hymnu Państwowego głos zabrał Starosta Powiatu Sieradzkiego Pan Jerzy BĄDZIOR, który w skrócie przedstawił drogę narodu do odzyskania niepodległości. W następnej kolejności nastąpiło wręczenie odznaczeń. Rozkazem D-cy 15 SBWD „Medalem Pamiątkowym” wyróżniony został między innymi płk dypl. Marek LEWANDOWSKI Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Oficer 15 SBWD por. Jacek SUJKA odczytał „Apel Poległych”, Kompania Honorowa oddała „Salwę Honorową. Punktualnie o godzinie 12-ej zebrani na placu po raz drugi odśpiewali „Hymn Polski”. Końcowym elementem uroczystości było złożenie wieńców i wiązanek kwiatów u stóp Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązankę kwiatów w imieniu „ Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD” i „Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności” złożyła delegacja w składzie: ppłk Janusz MARCINIAK, ppłk Andrzej DESPUT, st.chor. szt. Ludwik MOCZYDŁOWSKI, pan Jan STACHURA. Uroczystości zakończył krótki występ orkiestry strażackiej.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP

W dniu 8 listopada odbyło się kolejne zebranie sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podstawowymi punktami porządku zebrania była: analiza opłacalności składek członkowskich. Składki opłaciło 76,7% (wynik na pewno będzie wyższy bo w trakcie zebrania składki uiściło wielu członków). Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK zapoznał zebranych członków z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego między innymi „Apelem Generałów i Admirałów RP z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości” oraz informacją Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych w sprawie postępowania Marszałka Sejmu RP w sprawie ustawy emerytalnej z dnia  16 grudnia 2016 roku, oraz propozycją Ordynariatu Polowego WP w sprawie „Muzycznego upominku pod choinkę”. W następnej kolejności omówiona została akcja „Znicz”, prezes podziękował wszystkim uczestnikom wspomnianej akcji. W dniu 15 listopada o godz. 15.30 w Hali Sportowej na terenie Brygady odbędzie się „ I Sieradzka Spartakiada Seniorów Służb Mundurowych” . Termin następnego zebrania 6 grudnia bieżącego roku. Posiedzenie Zarządu Koła 18 grudnia godz. 10-ta.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

W przeddzień 1 listopada jak w latach ubiegłych członkowie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu spotkali się na sieradzkich cmentarzach aby na grobach zmarłych żołnierzy Garnizonu Sieradz zapalić „Znicze Pamięci”. Na Cmentarzu Komunalnym znicze zapalili: Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz Marciniak, Zbigniew Tumielewicz, Krzysztof Kalinowski, Wacław Juraniec,  Edward Zawieja, Henryk Skorupa. Na Cmentarzu Katolickim działali: Józef Szymczak, Marian Śpiewak, Włodzimierz Rowiński, Henryk Bakowicz.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PAŹDZIERNIKOWE ZEBRANIE KOŁA

4 października odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Jednym z punktów zebrania było wręczenie odznaczeń osobom, które nie były na zebraniu wrześniowym. Z okazji ukończenia 80 lat „Medalem Okolicznościowym ZŻWP” odznaczona została Pani Maria MUCHOWSKA i Pan Stanisław OWCZAREK. W szeregi członków Koła ZŻWP w Sieradzu przyjęci zostali kol. Stanisław MAŚLAK i Henryk ŚWIĄTEK, legitymacje członkowskie wręczyli: Prezes Koła Marian FRAJTAK i Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu Janusz MARCINIAK. Prezes ZR ZŻWP przedstawił w następnej części zebrania przebieg Posiedzenia Zarządu Głównego ZŻWP, które odbyło się w dniu 25 września. W dalszej części zebrania Prezes Koła przedstawił wyniki zawodów strzeleckich, które odbyły się w dniu 12 września na strzelnicy myśliwskiej w Okręglicy, najlepszym strzelcem z pistoletu okazał się kol. Roman ZALARSKI, który uzyskał wynik 100Ppkt. na sto możliwych, Edward SZUBA 96pkt. W strzelaniu z kbks najlepszy wynik osiągnął kol. Robert ALAGIERSKI 86 pkt/100. W dalszej kolejności zebrani zapoznani zostali przez Prezesa Koła z dokumentami otrzymanymi z ZG ZŻWP, planem przebiegu uroczystości związanych ze 100 leciem utworzenia 31 pułku Strzelców Kaniowskich, 50 rocznicą utworzenia 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (15 Brygady Radioliniowo Kablowej). W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych (1 listopada) podobnie jak w latach ubiegłych mamy zamiar na grobach naszych kolegów zapalić „Znicze Pamięci”. W ostatniej części zebrania kol. Ryszard PERKA zapoznał zebranych z planem przebiegu „Spartakiady Służb Mundurowych”, która odbędzie się w dniu 20 października na Hali Sportowej na terenie Brygady. Wśród konkurencji planowane są: mini turniej piłki nożnej, konkurs piłkarski na celność strzału, przeciąganie liny, zawody w siłowaniu się na rękę, sztafeta wahadłowa z torem przeszkód, rzut lotką do celu, slalom a alko goglach i inne. Następne zebranie Koła odbędzie się w dniu 8 listopada, posiedzenie Zarządu Koła 25 października.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 12 września na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy odbyły się zawody strzeleckie w strzelaniu z pistoletu wojskowego i kbks zorganizowane na szczeblu Zarządu Rejonowego i Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu o Puchar Prezydenta miasta Sieradza p. Pawła OSIEWAŁY i Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk rez. Janusza MARCINIAKA, który był głównym organizatorem.

Zawody zorganizowane zostały z okazji Święta Wojska Polskiego i 100.rocznicy odzyskania Niepodległości. Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego. Pomocy przy organizacji i zabezpieczenia broni udzielił nam Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego - Jednostka Strzelecka 1001 z Bełchatowa. Sędzią głównym zawodów była p .Agata ROKSELA

W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny ze ZŻWP w Łasku, 3 drużyny ZŻWP w Sieradzu, drużyny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji (SE i RP) Koła Nr.1 i 2 z Sieradza i Zduńskiej Woli, drużyna Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Sieradzu (ZEiR SW), drużyna Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów.

 

PISTOLET WOJSKOWY „GLOCK – 17” - INDYWIDUALNIE

I miejsce wynikiem 100/100 pkt. - Roman  ZALARSKI - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Sieradz;

II  miejsce wynikiem 98/100 pkt. - Przemysław KALUPA - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Łask;

III miejsce wynikiem 97/100 pkt. - Janusz WAWRZONKOWSKI - Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Łask;

 

PISTOLET WOJSKOWY „GLOCK – 17” - DRUŻYNOWO

I  miejsce wynikiem 291/300 pkt. - zespół Związku Żołnierzy Wojska polskiego Łask;

II miejsce wynikiem 280/300 pkt. - zespół Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD Sieradz;

III miejsce wynikiem 275/300 pkt. - zespół nr 2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Zduńska Wola;

 

KARABINEK SPORTOWY - kbks - INDYWIDUALNIE

I miejsce wynikiem 88/100 pkt. - Agnieszka CICHY - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Zakład Karny Sieradz;

II miejsce wynikiem 87/100 pkt. - Ludwik MOCZYDŁOWSKI - Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD Sieradz;

III miejsce wynikiem 87/100 pkt. - Andrzej WITKOWSKI - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policji Zduńska Wola.

 

KARABINEK  SPORTOWY - kbks - DRUŻYNOWO

I  miejsce wynikiem  239/300 pkt. - zespół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Łask;

II miejsce wynikiem 232/300 pkt. - Koło nr 2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Sieradz;

III miejsce wynikiem 216/300 pkt. - zespół nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Zduńska Wola;

 

WYNIKI  Z  PISTOLETU  WOJSKOWEGO „GLOCK – 17” W KOLE ZŻ WP SIERADZ

I  miejsce z wynikiem 100/100 pkt. - Roman ZALARSKI

II  miejsce z wynikiem 96/100 pkt. - Edward SZUBA

III  miejsce z wynikiem  93/100 pkt. - Marian FRAJTAK

IV  miejsce z wynikiem  92/100 pkt. - Robert ALAGIERSKI

V  miejsce z wynikiem  92/100 pkt. - Henryk BAKOWICZ

VI  miejsce z wynikiem  91/100 pkt. - Tadeusz GAJDZIŃSKI

Gratulujemy zwycięzcom .Jak widać forma strzelecka służb mundurowych jest dobra. 

Zdjęcia i tekst: Janusz Marciniak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE – SPOTKANIE W CHOJNEM

W dniu 10. wrzesnia br. z inicjatywy p. Ireneusza Wolmana oraz Henryka Bakowicza i Andrzeja Modrzejewskiego członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i ich sympatycy mieli okazję poznać historię i dzień dzisiejszy wsi Chojne.

Chojne – dawna wieś szlachecka. Pierwszym właścicielem był w 1433r. rycerz Mszczuj z Barczewa, podkomorzy sieradzki. Otrzymał on Chojne, lokowane na prawie magdeburskim, od króla Władysława Jagiełły.

Przy pięknej słonecznej pogodzie korzystając z zaproszenia gospodarzy spotkania poznaliśmy miejsca, ludzi oraz wydarzenia, które wywarły ogromny wpływ na to jak dziś wygląda ta pod sieradzka wieś. Ireneusz Wolman – miłośnik historii i kronik Chojnego, w niezwykle wnikliwy sposób, z wieloma detalami i ciekawostkami oprowadził nas po tej pięknej okolicy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obelisku poświeconemu ofiarom II wojny światowej, który powstał z inicjatywy mieszkańców Chojnego. Przechodząc obok szkoły podstawowej poznaliśmy życie patrona szkoły Tomasza Masteja – wieloletniego kierownika szkoły. Kolejnym miejscem zwiedzania był murowany późnogotycki kościół pw. św. Anny. Zbudowany został w latach 1599- 1613 r. Dzięki życzliwości ks. proboszcza Rafała Zatorskiego poznaliśmy wnętrze i historie kościoła. Wystrój wnętrza późnorenesansowy i barokowy z elementami późnego gotyku. Ołtarz główny Z pierwszej połowy XVII wieku z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem słynący łaskami. W czasie II wojny światowej kościół zamieniony był na niemiecki magazyn sprzętu wojskowego i poligraficznego. Zniszczono wszystkie ławki, zrabowano dzwony. „Pamiątka” po Niemcach w kościele to 2 lufy armatnie na których wspiera się chór. Obok kościoła znajduje się figura Chrystusa z odtrąconymi przez członków Hitlerjugend dłońmi.

Po wyczerpującej lekcji historii udaliśmy się nad wodę zarządzaną przez Koło PZW nr 9 Sieradz – Miasto, gdzie mogliśmy wspólnie biesiadować, przy wielkiej gościnności gospodarzy spotkania.

Zdjęcia i tekst: Janusz Marciniak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

Po wakacyjnej przerwie w dniu 6 września odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska polskiego w Sieradzu. W trakcie zebrania wręczone zostały odznaczenia przyznane na wniosek Zarządu Koła przez Zarząd Główny ZŻWP. „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZŻWP” uhonorowani zostali: kol. Joanna WALENTA, Aleksander Rawski, Tadeusz MIEDZIAK, Stanisław AMROZIAK. „Medalem Okolicznościowym ZŻWP” kol. Teresa REK, Maria MUCHOWSKA, Stanisław MAŁECKI, Stanisław OWCZAREK. „Brązowym Krzyżem ZŻWP” odznaczeni zostali: kol. Henryk BAKOWICZ, Ryszard PERKA, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” kol. Jan IGNASZAK, Wacław JURANIEC. „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” odznaczeni zostali kol. Marian FRAJTAK i Zbigniew TUMIELEWICZ. Wyróżnieni „Medalem Okolicznościowym ZŻWP” obchodzili również kolejne rocznice urodzin i tak Pani Teresa REK i płk Stanisław MAŁECKI obchodzili 90-tą rocznicę, a Pani Maria MUCHOWSKA i kol. Stanisław OWCZAREK 80-tą. W poczet członków Koła przyjęci zostali na zebraniu kol. Krzysztof RESZKA i Marek JASZCZAK, legitymacje członkowskie wręczył podobnie jak wcześniej wyróżnienia Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W dalszej części zebrania omówione zostały sprawy organizacji spotkania integracyjnego w CHOJNYM w dniu 10 września organizowanego przez członków związku zamieszkujących w tej miejscowości oraz organizacji Zawodów Strzeleckich na szczeblu Koła i Zarządu Rejonowego, które odbędą się w dniu 11 września na Strzelnicy Myśliwskiej na OKRĘGLICY. W zawodach biorą udział drużyny ze ZŻWP, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Światowego Związku Polskich żołnierzy Łączności, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz przedstawiciele Władz Miasta Sieradza. Na zakończenie zebrania Prezes Koła zapoznał zebranych z pismami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP w Warszawie. Termin następnego zebrania to 4 października 2018 roku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia na Placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystościach wzięli również udział żołnierze, którzy kiedyś pełnili służbę w 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej – obecnie 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia oraz żołnierze zrzeszeni w związkach kombatanckich. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło i Zarząd Rejonowy reprezentował Poczet Sztandarowy Związku w składzie: Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI, Włodzimierz ROWIŃSKI. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika złożyła delegacja w składzie: Janusz MARCINIAK Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu, Marian FRAJTAK, Wiceprezes ZR ZŻWP, Prezes Koła ZŻWP i Wiceprezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia reprezentował Prezes Stowarzyszenia Andrzej DESPUT. Po zakończeniu uroczystości na placu odbyło się spotkanie kadry pełniącej służbę w Brygadzie obecnie i w czasach minionych w Klubie 15 SBWD.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Małgorzata Kacprzak i Ania Bartosik.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO REKREACYJNY ZŻWP W SIERADZU

24 maja z inicjatywy Zarządu Rejonowego i Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie odbył się „Festyn Sportowo Rekreacyjny Służb Mundurowych i ich Sympatyków”. Głównymi organizatorami festynu byli: Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK oraz członkowie Koła kol. Krzysztof KALINOWSKI, Włodzimierz ROWIŃSKI – skarbnik Koła, Henryk BAKOWICZ – skarbnik Zarządu Rejonowego, Jan IGNASZAK, Andrzej MODRZEJEWSKI. Festyn zorganizowano przy wsparciu finansowym w ramach realizacji Zadania Publicznego Urzędu Miasta Sieradza. W festynie wzięli udział członkowie: Koła ZŻWP, Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu z jego prezesem płk Markiem LEWANDOWSKIM, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia z prezesem ppłk Andrzejem DESPUTEM. Emeryci i renciści członkowie Kół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koła nr. 1 z prezesem Zbigniewem SOŚNICKIM, Koła nr. 2 z prezesem Leonem KLIMCZAKIEM, Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z prezesem Piotrem WILCZYŃSKIM. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP reprezentował prezes Koła w Sieradzu Stanisław JEZIORSKI. Dużą pomoc w organizacji festynu Związek otrzymał ze strony kol. Ryszarda PERKI członka Rady Miejskiej w Sieradzu i prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „WSPÓLNOTA”, który jest także członkiem ZŻWP. Do udziału w festynie zaproszeni zostali również studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze Starostą Zdzisławem CICHECKIM także członkiem naszego Koła. W czasie zabawy odwiedził uczestników festynu Prezydent Miasta Sieradza pan Paweł OSIEWAŁA, który złożył uczestnikom serdeczne życzenia oraz przedstawił projekt modernizacji ośrodka.  W trakcie imprezy uczestnicy mogli wziąć udział w wielu konkurencjach sportowych takich jak: rzut piłką lekarską na odległość, rzuty karne do bramki o zmniejszonych wymiarach, przeciąganiu liny, taniec z balonem i innych. Nie jest ważne kto wygrał kto przegrał, ważne że uczestnicy świetnie się bawili. Najaktywniejszym uczestnikom zabawy wręczone zostały medale okolicznościowe i nagrody rzeczowe. Zgłodniałym oferowano wojskową grochówkę i kiełbaski z grila lub ogniska.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  ZWYCIĘSTWA

8 maja w 73 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami zabrakło w Sieradzu i chyba nie tylko w Sieradzu „odważnych?” aby uczcić tak ważną dla naszego narodu rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Tylko Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Zarządem Rejonowym i Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizowały skromną uroczystość aby upamiętnić tamto wydarzenie. W Kościele Garnizonowym spotkały się delegacje związków z Pocztami Sztandarowymi. ZKRP i BWP reprezentowały poczty: Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi, Zarządu Okręgowego w Sieradzu i Prezes ZO Eugeniusz WIECZOREK, Zarządu Miejskiego w Sieradzu i Prezes Jan MIŁEK, Koła z Łasku i Wielunia. Zarząd Rejonowy i Koło ZŻWP reprezentował poczet w składzie: kol. Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI, Wacław JURANIEC oraz Prezesi ZR Janusz MARCINIAK, Koła Marian FRAJTAK. Na wstępie zgromadzeni odśpiewali „Hymn Polski”, Kapelan WP ks. kpt. Władysław WŁODARCZYK przedstawił skutki gospodarcze i socjalne dla społeczeństwa naszego kraju a Janusz MARCINIAK krótką historię walk żołnierzy polskich na frontach Europy i Świata przygotowaną przez Prezesa Eugeniusza WIECZORKA. Zasłużeni działacze i sympatycy ZKRP i BWP zostali odznaczeni medalami: „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom” otrzymali: kapelan WP ks. kpt. Władysław WŁODARCZYK,  Wicestarosta sieradzki Marek KANICKI, wiceprezes Zarządu w Osjakowie Tadeusz GLINKOWSKI, członek koła w Łasku Alfons WITUSIK. „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa” odznaczony został wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK. Ks. kapelan wspólnie z zebranymi odmówił krótką modlitwę za wszystkich poległych w okresie wojny a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych na terenie kościoła oraz na cmentarzu wojennym w Sieradzu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 MAJA

W 217 rocznicę uchwalenia „Konstytucji Majowej” w Sieradzu jak co roku odbyły się uroczystości poświęcone temu wydarzeniu. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona z tej okazji w „Sieradzkiej Kolegiacie”. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz orkiestry, Kompanii Honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, urzędów i szkół. Na placu przy pomniku marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO odbyły się główne uroczystości. Po odegraniu „HYMNU PAŃSTWOWEGO” głos zabrał Starosta Sieradzki Mariusz BĄDZIOR przypominając historyczne znaczenie uchwalonej pierwszej w Europie i drugiej na Świecie Konstytucji tego rodzaju. „Apel Poległych” odczytał oficer 15 SBWD ppor. Jacek SUJKA, Kompania Honorowa oddała Salwę Honorową. W następnej kolejności delegacje złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował w uroczystościach Poczet Sztandarowy ZR ZŻWP w  składzie kol. Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI, Wacław JURANIEC. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika złożyła delegacja w składzie: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członek Koła ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI. Na zakończenie uroczystości orkiestra OSP w Sieradzu odegrała wiązankę utworów patriotycznych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 5 kwietnia odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Otwarcia zebrania i powitania przybyłych na zebranie członków Koła dokonał Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Po zapoznaniu zebranych z porządkiem zebrania w szeregi członków Związku przyjęty został nowy członek ppłk Ireneusz WOLMAN, magister administracji, emeryt służby więziennej, autor wielu opracowań na temat miejscowości Chojne, w chwili obecnej przygotowuje opracowanie dotyczące Szkoły Podstawowej w tej miejscowości. Legitymację członka Związku wręczył Prezes Koła i Wiceprezes Zarządu Rejonowego ppłk Marian FRAJTAK. W dalszej części zebrania Prezes zapoznał zebranych z Petycją Zarządu Głównego do Prezydenta RP w sprawie „Ustawy degradacyjnej” wnioskującej o jej odrzucenie. W związku z okresem dokonywania rozliczeń podatkowych Prezes wspomniał również o możliwości i sposobie odliczenia 1% podatku na Związek. Mjr Zbigniew TUMIELEWICZ zapoznał zebranych z uchwałami Zarządu Głównego dotyczących zmian w Zarządzie tj. powołanie na stanowisko sekretarza generalnego ZG kol. Henryka BUDZYŃSKIEGO w związku ze śmiercią dotychczasowego sekretarza kol. Jana KACPRZAKA, wyróżnieniach szeregu członków Związku wpisem do „Księgi Honorowej Zasłużonych dla ZŻWP” oraz nadania tytułu „ Człowieka Roku 2017” dla płk Henryka BUDZYŃSKIEGO i pośmiertnie dla płk Jana KACPRZAKA.  Zarząd Główny podjął także uchwały w sprawie wprowadzenia  złotego, srebrnego i brązowego medalu „Zasłużony Działacz ZŻWP” i „Medalu okolicznościowego ZŻWP”. Następne zebranie odbędzie się 24 maja w OSiR w RUDZIE w ramach „Spotkania integracyjnego służb mundurowych” organizowanego przez Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła ZŻWP w Sieradzu. O terminie spotkania i koszcie uczestnictwa członkowie Koła zostaną poinformowani obowiązującym w Kole systemem powiadamiania. Posiedzenie Zarządu Koła planowane jest w dniu 26 kwietnia. Na tym zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

MARCOWE ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

Marcowe zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu podobnie jak w latach ubiegłych poświęcone było paniom, członkinią naszego Koła. Z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet Zarząd Koła postanowił w miarę swoich możliwości uczcić nasze panie. Zebranie odbyło się przy kawie i herbacie przygotowanych przez członków Zarządu. Oczywiście na stole nie zabrakło również słodyczy. Po złożeniu życzeń przez Prezesa Zarządu Rejonowego ppłk Janusza MARCINIAKA, panie obdarowane zostały skromnymi upominkami w postaci słodkich czekoladek. W dalszej części zebrania obecni mieli okazję wymienić się najnowszymi informacjami.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

1 lutego odbyło się pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Głównym tematem zebrania było sprawozdanie z działalności Koła w roku 2017 oraz sprawozdanie finansowe. W roku 2017 odbyły się między innymi: Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków ZŻWP, 9 lutego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła podczas, którego dokonano podsumowania działalności w minionej kadencji oraz wybrano nowe władze Koła. Uhonorowani zostali również członkowie, którzy ukończyli 80 lat życia pani Regina MICHALAK i Edward ZAWIEJA, medalami XXXV lecia ZŻWP odznaczeni zostali kol. Zygmunt SZWEJ i Józef SZYMCZAK.  W dniu 2 marca na zebraniu Koła z okazji Dnia Kobiet członkinie naszego związku otrzymały od władz Koła serdeczne życzenia i czekoladowe bombonierki, a w dniu 8 marca filateliści członkowie naszego Koła zorganizowali w Klubie 15 SBWD wystawę filatelistyczną pt. „Kobieta na znaczku pocztowym”, która była dostępna do zwiedzania do końca marca. Majowe zebranie Koła odbyło się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu gdzie mieliśmy okazję zapoznać się z malarską twórczością wieluńskiego artysty Daniela PIELUCHY pt. „Obrazy przyrody z nad rzeki Warty”. A w trakcie zebrania uhonorowany został osiemdziesięcioletni członek Koła kol. Jan MIŁEK. 25 maja na terenie OSiR w Rudzie odbyło się spotkanie integracyjne członków organizacji kombatanckich służb mundurowych. W ramach spotkania uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wielu ciekawych konkursach oraz skosztować żołnierskiej grochówki czy kiełbaski z grila. W dniu 29 czerwca członkowie Koła zwiedzali zabytki Łodzi. 14 września członkowie kół ZŻWP, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji i Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej spotkali się na strzelnicy myśliwskiej w Okręglicy gdzie odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar Prezydenta miasta Sieradza” W przeddzień 1 listopada delegacje Koła spotkały się na sieradzkich cmentarzach by na grobach naszych zmarłych kolegów zapalić znicze pamięci. W 2017 roku delegacje i Poczet Sztandarowy Związku brały udział w uroczystościach Świąt państwowych i wojskowych takich jak: 23 stycznia rocznica wyzwolenia Sieradza, 3 maja święto Uchwalenia Konstytucji, 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego, 1 września rocznica napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę, 11 listopada Święto Niepodległości, 19 października Święto 15 SBWD. Do najaktywniejszych członków naszego Koła zaliczyć należy kol. Włodzimierz ROWIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Zbigniew TUMIELEWICZ, Krzysztof KALINOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI. Nie należy zapominać, że aktywną działalności Koła zawdzięczamy wieloletniemu Prezesowi Koła ppłk Marianowi FRAJTAK. Po odczytaniu sprawozdania zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie o przychodach i wydatkach a po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi.  W trakcie zebrania uhonorowano kolejnego 80-letniego członka kol. Tadeusza PRZEPIÓRKĘ. N zebraniu przyjęty został także „Plan Zasadniczych Zamierzeń na rok 2018” oraz „Preliminarz Finansowy na rok 2018”. Posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się 22 lutego, a następne zebranie Koła w dniu 1 marca.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZWOLENIE SIERADZA

23 stycznia minęła kolejna 73 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym dniu jak co roku na Cmentarzu Wojennym z okresu II Wojny Światowej spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich z Prezesem Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniuszem WIECZORKIEM, który przypomniał tamte wydarzenia w krótkiej przemowie. Następnie delegacje poszczególnych Związków złożyły u stóp pomnika przy którym „Wartę Honorową” zaciągnęli przedstawiciele Sieradzkiego Bractwa Kurkowego wiązanki kwiatów. W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wiązankę złożyła delegacja w składzie: Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes sieradzkiego Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK i Sekretarz Koła st. chor. szt. Andrzej MODRZEJEWSKI. Niestety niezrozumiałym jest fakt, że po raz pierwszy w tym roku w uroczystościach zabrakło władz Sieradza i przedstawicieli Wojska polskiego. Czyżby ich również dosięgła jak w przypadku nazwy ulicy „23 stycznia” modna w ostatnich latach ”DEKOMUNIZACJA”

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2018

W dniu 18 stycznia odbyło się tegoroczne „Spotkanie Noworoczne” członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Spotkanie odbyło się w „Hotelu Wróblewscy” w Sieradzu. W spotkaniu oprócz członków związku wzięli również udział zaproszeni goście w osobach: Prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pani Stefania GĄSIOROWSKA, Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk Marek LEWANDOWSKI, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT, Prezes Sieradzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji podinspektor Leonard KLIMCZAK. Na wstępie Prezesi Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK i Koła ppłk Marian FRAJTAK złożyli zebranym życzenia noworoczne a następnie zebrani biesiadowali i bawili się przy wspaniałej muzyce.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Starszy  chorąży  Henryk  WOJCIECHOWSKI

St. chor. Henryk WOJCIECHOWSKI urodził się 6 stycznia 1936 roku w miejscowości Brudnia w powiecie Inowrocław. 28 września 1953 roku został powołany przez WKU Poznań 2 i skierowany jako podchorąży do Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. W związku z przeprowadzoną w 1955 roku redukcją w szkolnictwie wojskowym wyraził gotowość do pozostania w zawodowej służbie wojskowej. Po przejściu do służby zawodowej służył kolejno na następujących stanowiskach: Lata 1955 – 1967 magazynier materiałów pędnych i smarów w 56 batalionie Radiolinii i 15 pułku radioliniowo-  kablowym w Sieradzu. W latach 1967 – 1968 pełnił obowiązki  podoficera materiałów pędnych i smarów w 15 PRLK,  po utworzeniu w 1968 roku 15 Brygady Radioliniowo Kablowej do roku 1976 pełnił dalej obowiązki podoficera mps. W 1976 został wyznaczony na stanowisko pomocnik szefa mps w 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej. Z tego stanowiska w dniu 3 grudnia 1991 roku po 38 latach służby  odszedł do cywila. W trakcie pełnienia służby za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych i właściwą gospodarkę materiałami pędnymi został odznaczony: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi”, „Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, „Medalem Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”. Po zakończeniu służby wstąpił do „Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych” wcześniej /Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego/ .Przez wiele lat pełnił w Związku funkcję Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego później Zarządu Rejonowego ZŻWP. Za aktywną pracę w Związku wyróżniony „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZ i ORWP” oraz . „Medalami XXV-lecia i XXX-lecia ZŻWP”. 25 maja 2006 roku został przyjęty do „Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności”/ ŚZPŻŁ/ w Sieradzu do którego należał do momentu odejścia „Na Wieczną Służbę”. Od 2006 roku należał również do „Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia”/SP15SBWD/.

Zmarł 2 stycznia 2018 roku. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu w dniu 11 stycznia 2018 roku. W ostatniej drodze towarzyszyli mu oprócz rodziny, asysta wojskowa 15 SBWD,  koledzy ze ZŻWP wraz z Pocztem Sztandarowym Związku, ŚZPŻŁ, SP15 SBWD, towarzysze służby wojskowej, znajomi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD