AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M  2 0 1 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU 14.12.2017

14 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Po zapoznaniu zebranych przez Prezesa Koła ppłk Mariana FRAJTAKA z porządkiem zebrania nastąpiło wręczenie „Brązowego Krzyża ZŻWP” kol. Edwardowi ŁUCZAK przez Prezesa Zarządu ZŻWP Rejonowego ppłk Janusza MARCINIAKA i Prezesa Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk Mariana FRAJTAKA. Prezes ZR omówił następnie sprawę związaną z „Kartą prawną członka” wydaną przez Kancelarię Prawną „CUSTOS”, która proponuje wszystkim członkom związków mundurowych pomoc prawną w zakresie usług prawnych, spraw spadkowych i rodzinnych związanych z ZUS, spraw karnych i cywilnych, odszkodowawczych z bonifikatą 25-45% ceny usługi. W następnych częściach zebrania Prezes Koła zapoznał zebranych z Uchwałą Zarządu Koła dotyczącą wysokości składek członkowskich w roku 2018. Wysokość składek nie uległa zmianie i wynosi: na szczeblu koła 10 groszy od każdych 100 złotych deklarowanych dochodów jednak nie mniej niż 30 złotych, na ZR i ZG Związku również 10 groszy od każdych 100 zł. deklarowanych dochodów. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie. W dalszej części omówiona została sprawa prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz zakupu „Kompendium Weterana i Rezerwisty” na rok przyszły. Cena prenumeraty w wersji elektronicznej 30 złotych, w wersji papierowej w prenumeracie zbiorowej 78 złotych, cena kompendium 15 złotych. Prezes zapoznał również zebranych o propozycjach zmiany ustawy o weteranach pełniących służbę poza granicami kraju. W dniu 18 stycznia 2018 roku planowane jest „Spotkanie Noworoczne” członków i sympatyków Związku. Spotkanie odbędzie się w „Hotelu Wróblewski”, opłata: członkowie związku-45 złotych, sympatycy – 55 złotych. Posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 19.12.2017r. i 25.01.2018r. Następne zebranie planowane jest 01.02.2018 r. Na zakończenie Zebrania Starosta „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Sieradzu kol. Zdzisław CICHECKI zapoznał zebranych z Planem Przedsięwzięć Uniwersytetu na rok 2018.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 LISTOPADA

11 listopada w 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na Placu im. Józefa PIŁSUDSKIEGO w Sieradzu odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Wśród innych delegacji, które wzięły udział w uroczystości znalazły się również delegacje skupiających byłych żołnierzy zawodowych służących kiedyś w Garnizonie  Sieradz i jej przodującej jednostce 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD reprezentowali Prezes Stowarzyszenia ppłk Andrzej DESPUT, ppłk Tadeusz MIEDZIAK , pan Jan STACHURA. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował Poczet Sztandarowy Związku w składzie: st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI, st. chor, szt. Andrzej MODRZEJEWSKI. Wiązankę kwiatów w imieniu ZŻWP u stóp pomnika złożyli: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK oraz Prezes Sieradzkiego Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

Podobnie jak w latach poprzednich w przeddzień Święta Zmarłych członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odwiedzili miejscowe cmentarze by na grobach żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich oraz żołnierzy innych oddziałów 10 Dywizji Piechoty Armii Łódź, którzy we wrześniu 1939 roku polegli w walce na linii Warty z hitlerowskim najeźdźcą , grobach żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie kraju w roku 1945 a także na grobach upamiętniających inne ważne wydarzenia z okresu historii Ziemi Sieradzkiej,  złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze żołnierskiej pamięci. Pamiętamy również o naszych zmarłych kolegach nie tylko członkach naszej organizacji ale o wszystkich, którzy spoczywają na okolicznych cmentarzach. Co roku w dniu Święta na ich grobach zapalamy znicze symbole pamięci. W tym roku na Cmentarzu Komunalnym działali koledzy: Marian FRAJTAK prezes Zarządu Koła, Wacław JURANIEC, Zbigniew TUMIELEWICZ, Edward ZAWIEJA, Henryk SKORUPA. Na Cmentarzu Parafialnym  koledzy: Janusz MARCINIAK Prezes Zarządu Rejonowego w Sieradzu, Marian JAKUBOWSKI, Andrzej MODRZEJEWSKI, Marian ŚPIEWAK, Henryk BAKOWICZ. Groby zmarłych żołnierzy pochowanych na innych cmentarzach Ziemi Sieradzkiej podobnie jak w latach ubiegłych odwiedził kol Marian ŚPIEWAK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 PAŹDZIERNIK

Podobnie jak w latach ubiegłych 12 października w dniu dawnego Święta Wojska Polskiego w Kościele Garnizonowym w Sieradzu gdzie umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą żołnierzom 1 Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki spotkały się delegacje Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego by złożyć wiązanki kwiatów. ZŻWP reprezentowali: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Wiceprezes ZR i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członkowie Zarządu Koła Krzysztof Kalinowski, Włodzimierz ROWIŃSKI, Wacław JURANIEC, w mundurze z tamtego okresu wystąpił mł. chor. Marian ŚPIEWAK. ZW i RWP reprezentowali Prezes ppłk Józef ZAWADZKI i Józef JABŁOŃSKI. Po spotkaniu w kościele członkowie ZŻWP udali się na miejscowy Cmentarz Wojenny z okresu II Wojny Światowej by u stóp pomnika złożyć również wiązankę kwiatów.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 5 października odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Podstawowymi punktami zebrania było omówienie wyników zawodów strzeleckich na szczeblu koła, które odbyły się na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu w dniu 14 września br. Najlepsze wyniki w strzelaniu indywidualnie z pistoletu uzyskali kol. Roman ZALARSKI 82pkt., Włodzimierz BORECKI 77pkt., Robert ALAGIERSKI 76pkt. Wstrzelaniu z kbks miejsce I zajął kol. Janusz MARCINIAK Prezes ZR 95 pkt. Miejsce drugie kol. Robert ALAGIERSKI i Zbigniew TUMIELEWICZ 94pkt. Czwarte miejsce Piotr MARKIEWICZ 82pkt. Drużynowo I miejsce zajęła drużyna nr.2 w składzie Piotr MARKIEWICZ, Roman ZALARSKI, Witold SAMBURSKI 224pkt., miejsce drugie drużyna nr.1 w składzie: Janusz MARCINIAK, Zbigniew TUMIELEWICZ, Robert ALAGIERSKI 201 pkt. Miejsce trzecie drużyna nr.3 w składzie: Czesław WIERZBICKI, Edward SZUBA, Roman KUSZAK 157pkt. Z kbks najlepsza była drużyna nr.1 w składzie jw. 287pkt. Drugie miejsce drużyna nr. 2 – 159 pkt. Trzecie drużyna nr. 3 – 52pkt. Skład drużyn jw. W drugim punkcie zebrania wręczone zostały odznaczenia nadane na wniosek Zarządu Koła i Zarządu Rejonowego przez Zarząd Główny ZŻWP. „Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZŻWP” uhonorowani zostali: Pani Irena MACHLAŃSKA, kol. Witold SAMBURSKI, Ryszard HETMANEK, Henryk BAKOWICZ, Edward ZAWIEJA. „Brązowy Krzyż ZŻWP” otrzymał kol. Leszek KLUBA, „Srebrny Krzyż ZŻWP” otrzymali: Andrzej MODRZEJEWSKI, Włodzimiera ROWIŃSKI. „Złotym Krzyżem ZŻWP” odznaczony został Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK. W ostatnim punkcie porządku zebrania Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK omówił sprawy związane z Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada i zapaleniem zniczy kolegom, którzy odeszli na „Wieczną Wartę” pochowanych na sieradzkich cmentarzach.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

78 ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

18 września Związek Sybiraków w Sieradzu tak jak w latach ubiegłych zorganizował uroczystości upamiętniające tamte dni. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Sieradzu. Po zakończeniu mszy zgromadzeni przeszli pod Pomnik Pamięci Zesłańcom Sybiru znajdujący się przy ul. Żwirki i Wigury gdzie odbyły się dalsze uroczystości. W uroczystościach uczestniczyli między innymi władze miasta Sieradza w osobie Prezydenta Pawła OSIEWAŁY, członkowie Związku Sybiraków , Kompania Reprezentacyjna 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia z Pocztem Sztandarowym, reprezentacje Sieradzkich szkół z Pocztami Sztandarowymi. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie Krzysztof Kalinowski, Andrzej MODRZEJEWSKI, Wacław JURANIEC. Apel Poległych odczytał oficer 15 SBWD ppor. Jacek SUJKA, Kompania Reprezentacyjna oddała salwę honorową. Kwiaty u stóp pomnika złożyły delegacje władz miasta Sieradza. Wiązankę od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożył wiceprezes ZR i Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE ZARZĄDU REJONOWEGO I KOŁA

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 14 września na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy odbyły się zawody strzeleckie w strzelaniu z pistoletu i kbks zorganizowane na szczeblu Zarządu Rejonowego i Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu o Puchar Prezydenta miasta Sieradza i Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu. Zawody zorganizowane zostały z okazji Święta Wojska Polskiego i Rocznicy Września 1939 roku. Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego. Pomocy przy zabezpieczenia broni na strzelanie udzielili nam PZŁ w Sieradzu – pistolety, Klub Strzelectwa Sportowego w Błaszkach z panem Waldemarem ZAJDĄ – kbksy. W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny z: ZŻWP w Łasku, 3 drużyny ZŻWP w Sieradzu, drużyny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji (SE i RP) Koła Nr.1 i 2 z Sieradza, drużyna Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Sieradzu (ZEiR SW), drużyna Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Strzelanie z pistoletu (Glock 17, CZ – 75 i Waltera P – 99), strzelano do tarczy TS-1, odległość 25 m., trzy strzały próbne 10 ocenianych. Kbks tarcza 23p czterokrotnie zmniejszona, odległość 50 m. 3 próbne, 10 ocenianych. Najwyższe wyniki w strzelaniu indywidualnym z pistoletu uzyskali: Agnieszka CICHY ZEiR SW w Sieradzu 89 pkt., Janusz WAWRZONKOWSKI ZŻWP Łask 83 pkt. Roman ZALARSKI ZŻWP w Sieradzu 82 pkt. Drużynowo w strzelaniu z pistoletu zwyciężyła drużyna Koła ZŻWP Łask 229 pkt., 2 miejsce drużyna Nr. 2 Koła ZŻWP w Sieradzu 223 pkt., 3 miejsce drużyna SP 15 SBWED w Sieradzu 223 pkt. W strzelaniu z kbks indywidualnie 1 miejsce Kazimierz WIEWIÓRA ZE i RSW Sieradz 99 pkt., 2 miejsce Agnieszka CICHY ZE i RSW Sieradz 98 pkt., 3 miejsce Janusz WALCZAK  Łask 93 pkt. Drużynowo 1 miejsce drużyna Nr. ZŻWP Sieradz 283 pkt., 2 miejsce drużyna ZE i RSW Sieradz 282 pkt., 3 miejsce drużyna ZŻWP Łask 276 pkt. Łącznie w strzelaniu z pistoletu i kbks indywidualnie zwyciężyła Agnieszka CICHY ZE i RSW Sieradz 187 pkt., 2 miejsce Janusz WAWRZĄKOWSKI ZŻWP Łask 175 pkt, 3 miejsce Czesław DOBRZYŃSKI SE i RP Koło Nr. 1 Sieradz. Drużynowo 1 miejsce drużyna ZŻWP Łask 505 pkt., 2 miejsce drużyna ZE i RSW Sieradz 488 pkt., 3 miejsce drużyna Nr. 1 ZŻWP Sieradz 484 pkt. Równolegle z zawodami na szczeblu Zarządu Rejonowego odbyły się zawody na szczeblu Koła ZŻWP w Sieradzu w warunkach identycznych jak na szczeblu ZR. Najlepsze wyniki z pistoletu indywidualnie uzyskali Roman ZALARSKI 82 pkt., Włodzimierz BORECKI 77 pkt., Robert ALAGIERSKI 76pkt. Drużynowo miejsce 1 zajęła drużyna Nr. 1 w składzie: Janusz MARCINIAK, Zbigniew TUMIELEWICZ, Robert ALAGIERSKI, z kbks najlepsze wyniki uzyskali: Janusz MARCINIAK 95 pkt., Zbigniew TUMIELEWICZ i Robert ALAGIERSKI 94 pkt. Drużynowo wygrała drużyna Nr. 1 w składzie jw. 283 pkt. W punktacji łącznej zwyciężyła również drużyna Nr.1 uzyskując w sumie 484 pkt. Jak wspomniałem wcześniej zawody odbywały się o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza ufundowanego przez Prezydenta Pana Pawła OSIEWAŁĘ. Prezydent odwiedził nas na strzelnicy przy okazji sprawdzając swoje umiejętności strzeleckie z pistoletu. Dziękujemy również naszemu przyjacielowi, który zawsze nas wspiera  nie tylko duchowo ks. kpt. Władysławowi WŁODARCZYKOWI. Najlepsi zawodnicy i drużyny nagrodzeni zostali pucharami, a wszyscy uczestnicy zawodów medalami pamiątkowymi. W przerwie między strzelaniami zawodnicy mieli okazję pożywić się wojskową grochówką i kiełbaską a także skosztować gorącej kawy i herbaty.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWIEDZAMY ŁÓDŹ

Pierwsze wzmianki o osadzie targowej Lodza pojawiły się w dokumentach z 1332 roku. Prawa miejskie nadano Łodzi  29 lipca 1423 roku w Przedborzu nad Pilicą. Do końca XVII wieku Łódź rozwijała się jako małe miasteczko rolnicze. Około roku 1824 wzdłuż dzisiejszej ulicy Piotrkowskiej zaczęli się osiedlać tkacze przybywający z Czech, Śląska i Saksonii. Po powstaniu listopadowym rozszerzyły się możliwości wywozu tkanin za granicę. Miejsce małych manufaktur wytwarzających sukno wełniane i lniane zaczęły powstawać wielkie fabryki włókiennicze produkujące głównie materiały bawełniane. Doprowadzenie do Łodzi  kolei w roku 1866 dało możliwości eksportu na olbrzymią skalę. Do największych właścicieli fabryk należeli m.in. Karol Scheibler (Księży Młyn), Ludwik Geyer /Biała Fabryka/ i Izrael Poznański. W czasie wojen światowych wokół Łodzi  toczyły się ciężkie walki. W listopadzie 1914 wojska niemieckie zahamowały ofensywę rosyjską a we wrześniu 1939 roku armia „Łódź” walczyła na przedpolach miasta z hitlerowskim najeźdźcą.  Centrum miasta na szczęście nie zostało zniszczone i dlatego jest dziś w Polsce największym zespołem architektury secesyjnej. Po upadku przemysłu włókienniczego w latach 90-tych wiele obiektów fabrycznych zostało lekkomyślnie wyburzonych. Wiele unikatowych w skali europejskiej zespołów skupiających fabryki, pałace właścicieli, domy robotników i budynki socjalne zostało zachowanych i znalazły one godne przeznaczenie. Biała Fabryka Ludwika Geyera jest siedzibą Centralnego Muzeum Włókiennictwa. W dawnym pałacu Wilhelma Scheiblera mieści się Muzeum Kinematografii, a w pałacu Izraela Poznańskiego-muzeum historii miasta. Ciekawym zabytkiem Łodzi jest pierwsza łódzka elektrownia uruchomiona w roku 1907, która działała do roku 2001. Zespół budynków dawnej EC1 poddano rewitalizacji, z celem przeznaczenia go na centrum naukowo-kulturalne m.in. centrum festiwalowo-kongresowe, obiekty wystawiennicze, planetarium oraz studio filmowe Dawida Lyncha, zajmujące się obróbką dźwięku. W EC1 ma również siedzibę wytwórnia filmowa Se-ma-for, polski producent dwukrotnie nagrodzony Oscarem, oprócz wytwórni ma tu również siedzibę Fundacja Filmowa Se-ma-for  i Muzeum Bajki gdzie można obejrzeć lalki, dekoracje filmowe, sprzęt zdjęciowy do animacji i filmy Se-ma-fora. Obok EC1 znajduje się inny ciekawy obiekt wart zwiedzenia, jest nim Dworzec Kolejowy Łódź Fabryczna. Powstał w 1866 roku, w latach 2011-2016 zamknięty i gruntownie przebudowany. Obecnie kompleks łączy komunikację kolejową, autobusową (miejską i dalekobieżną), tramwajową,  rowerową i samochodową. Po przebudowie dworzec jest jednym z najnowocześniejszych i trzeci pod względem wielkości dworcem w Europie. Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych miejsc miasta jest ich bowiem bardzo wiele. Te najciekawsze mieliśmy okazję zwiedzić w dniu 29 czerwca w trakcie wycieczki zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Po zabytkach Łodzi oprowadzał nas łódzki przewodnik pan Bartosz Damian MIELNICZEK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 25 maja Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowały „Spotkanie Integracyjne” emerytów i rencistów służb mundurowych. Współorganizatorem spotkania był Radny Miasta Sieradza, przedstawiciel  Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „WSPÓLNOTA” i nasz członek Ryszard PERKA. Spotkanie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie. W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła Nr.2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu z Prezesem Koła nr.2 Leonardem KLIMCZAKIEM, wiceprezesem Maciejem MUSZYŃSKIM, sekretarzem Markiem KOWALSKIM i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Krystyną KOŁBRYŃ na czele. Zarząd Rejonowy i Koła ZŻWP reprezentowali: Janusz MARCINIAK Prezes ZR, Marian FRAJTAK Prezes Koła i jednocześnie wiceprezes ZR, wiceprezes ZR i Zarządu Koła ds. organizacyjnych Zbigniew TUMIELEWICZ. W spotkaniu wzięło udział również wiele pań, żon członków Kół .W trakcie spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w wielu zabawach sportowych. W przeciąganiu liny w grupach mieszanych zwyciężyli przedstawiciele ZŻWP, w grupie mężczyzn również ZŻWP, wśród Pań wygrały przedstawicielki Policji. Z kolei w „Rzucie beretem dowódcy” na odległość wśród Pań wygrały: I miejsce pani Teresa BODYCH żona członka Koła ZŻWP, II miejsce pani Ania SZYMAŃSKA członkini Koła ZŻWP, III miejsce zajęła pani Grażyna PAWLIK reprezentująca policję. W śród mężczyzn I miejsce zajął Prezes ZR ZŻWP Janusz MARCINIAK, miejsce II Sylwester TRYKA Koło nr. 2 policji, miejsce III Krzysztof KALINOWSKI ZŻWP. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji nagrodzeni zostali Medalami. W trakcie zawodów uczestnicy mogli posilić się wojskową grochówką lub kiełbaską z grila. Dla wszystkich uczestników do tańca przygrywała Kapela „POŻARNIKI” z OSP Sieradz-Wożniki

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja w Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodziliśmy 72 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Uroczystości odbyły się na Placu Józefa Piłsudskiego z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, ZŻWP reprezentował poczet sztandarowy w składzie: kol Krzysztof KALINOWSKI, Edward ZAWIEJA, Wacław JURANIEC, kompanii Honorowej WP wystawionej przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, harcerzy i przedszkolaków z przedszkola nr. 2 im. Krasnala Hałabały. Po odegraniu Hymnu Państwowego i wciągnięciu flagi na maszt głos zabrali: przedstawiciel władz Sieradza i Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu pan Eugeniusz WIECZOREK, który w skrócie przedstawił straty jakie poniosło Wojsko Polskie w walkach na zachodzie i wschodzie oraz w trakcie wyzwalania ziem polskich. Oficer brygady odczytał Apel Poległych, kompania oddała Salwę Honorową. Prezes ZKRPiBWP wręczył zasłużonym przedstawicielom władz i organizacji kombatanckich odznaczenia. „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym ZWYCIĘŻCOM” odznaczony został Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK. Na zakończenie delegacje służb mundurowych, władz miasta, harcerzy i przedszkolaków ww. przedszkola złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomnika. Wcześniej delegacja ZŻWP w Sieradzu w składzie: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową upamiętniającą żołnierzy walczących w okresie I i II Wojny Światowej znajdującej się na dziedzińcu Kościoła Garnizonowego.

Tekst i zdjęcia :Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJOWE ZEBRANIE KOŁA

Zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu odbyło się 4 maja. W odróżnieniu od innych zebrań odbyło się ono w siedzibie Sieradzkiego Muzeum Okręgowego w Sieradzu. W pierwszej fazie zebrania Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK wręczył z okazji 80 rocznicy urodzin i za dotychczasową działalność w Kole „SREBRNY KRZYŻ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO” dla Jana MIŁKA członka naszego Koła i zarazem Prezesa Zarządu Miejsko-gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BYŁYCH Więźniów Politycznych w Sieradzu oraz zapoznał zebranych z wynikami XI Rejonowego Zjazdu i składem nowych władz ZR a następnie omówił organizację spotkania integracyjnego, które odbędzie się 25 maja w OSiR w Rudzie. Autokar dla biorących udział w spotkaniu podstawiony będzie na parkingu przy kościele na ulicy Grunwaldzkiej o godz. 15.00 i 15.15 na parkingu przy ZUS na ulicy J. Piłsudskiego. W drugiej części zebrania mieliśmy okazję zwiedzić wystawę malarstwa Daniela PIELUCHY, malarza urodzonego 22 maja 1959 roku w Wieluniu. Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydziale Grafiki w Katowicach) w roku 1985. Styl przez niego reprezentowany to surrealizm (Nadrealizm Polski). Inspiracje czerpie z odchodzącego pejzażu naszej prowincji w związku z czym chętnie uczestniczy w najważniejszych plenerach sztuki figuratywnej. Wierzenia i obyczaje wsi polskiej to główna sceneria wizji malarskich autora. Po wystawie oprowadzał omawiał działalność autora dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu pan Jerzy KOWALSKI. Po obejrzeniu wystawy malarstwa zebrani mieli okazję zwiedzić stałe wystawy Muzeum słuchając ciekawych komentarzy dyrektora dotyczących zebranych eksponatów.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 maja 2017

W dniu 3 maja jak co roku w Sieradzu na Placu im. Józefa PIŁSUDSKIEGO obchodzono uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz na czele ze Starostą Sieradzkim Mariuszem BĄDZIOR, przedstawiciele władz Gminy, Posłów i Senatorów Ziemi Sieradzkiej, kompania honorowa WP wystawiona przez 15 SBWD, dowództwo Brygady ,Komendanci Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, harcerze, młodzież szkolna, delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich z terenu Sieradza. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował Poczet Sztandarowy Związku w osobach st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, Krzysztof KALINOWSKI, mł. chor. Wacław JURANIEC. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika Józefa PIŁSUDSKIEGO złożyli Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK i w-ce prezes ZR i Zarządu Koła w Sieradzu mjr Zbigniew TUMIELEWICZ.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz i Paweł Gołąb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI Zjazd Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu

W dniu 25 kwietnia odbył  się w Sieradzu XI Zjazd ZŻWP,  na którym dokonano podsumowania kadencji (2013–2017), wybierano nowe władze ZR ZŻWP oraz delegata na XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zjazd poprzedziły zebrania sprawozdawczo – wyborcze,  które to  10 stycznia odbyło się w Wieluniu, 8llutego w Łasku a dniu 9 lutego w Sieradzu. Wybrano na nich 21 delegatów, z których w Zjeździe uczestniczyło 18.

Wśród uczestników Zjazdu byli zaproszeni m.in.: członek prezydium i wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP kol. płk Miłosz Biały, prezesi  zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń: Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  pan Jan Miłek, Związku SYBIRAKÓW Pan Antoni Firlit, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych insp. Leonard KLIMCZAK.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz ZR w składzie:

ppłk Janusz Marciniak - prezes

mjr Zbigniew Tumielewicz- wiceprezes

ppłk Marian Frajtak - wiceprezes

ppłk Edward Szuba - sekretarz

st. chor. sztab. Henryk Bakowicz - skarbnik

ppłk Bronisław Morawiak - członek zarządu

st. chor. sztab. Jan Parteka -  członek zarządu

mjr Janusz Walczak - członek zarządu

st. chor. sztab. Leszek Polit- członek zarządu

st. chor. sztab. Krzysztof Kalinowski - członek zarządu.

Delegatem na XI Zjazd Krajowy ZŻWP został wybrany ppłk Janusz Marciniak.

Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługuje Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który udostępnił swoje pomieszczenia, gdzie mogliśmy odbyć nasz Zjazd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 6 kwietnia odbyło się kolejne zebranie członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Głównymi punktami zebrania było zapoznanie z pismem ZG ZŻWP dotyczącym „Petycji do Marszałka Sejmu w sprawie zaniechania prac nad ustawą emerytalną” oraz pismem zawierającym odpowiedzi ZG dotyczących pytań w sprawie pomocy prawnej.  Zebrani zapoznani zostali również ze zmianami w ustawie podatkowej dotyczących odpisu 1% od podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Ustawa wprowadziła PIT OP, który po wypełnieniu i przekazaniu do właściwego Urzędu Skarbowego powoduje przekazanie darowizny mimo rozliczenia podatnika przez WBE lub inny organ emerytalny. Następny punkt zebrania dotyczył organizacji spotkania integracyjnego, które odbędzie się w dniu 25 maja na OSIR Ruda. Zapisy przyjmowane są do 4.05 ,opłata 10 zł. od osoby, dojazd na miejsce i powrót autobusem. 12 maja odbędzie się z kolei Piknik Policji na który zapraszają organizatorzy, opłata 40 zł. od osoby. Kolejny punkt zebrania dotyczył organizacji XI Zjazdu ZR ZŻWP w Sieradzu, który odbędzie się w dniu 25 kwietnia o godz. 11.00 w Sali Wynajmowanej od SSM przy ulicy Bohaterów Września. Kolejne zebranie Związku odbędzie się w dniu 4 maja o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

Jak co roku marcowe zebranie ZŻWP poświęcone jest naszym członkiniom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Dla uczczenia naszych Pań spotkaliśmy się w „Hotelu Wróblewscy” aby złożyć Paniom serdeczne życzenia, obdarować je słodkimi prezentami, poczęstować kawą, herbatą i ciasteczkami. Życzenia wszystkim Paniom złożyli Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK oraz Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK. W trakcie zebrania w poczet członków Związku przyjęty został plut. Henryk SKORUPA. Prezes Koła zapoznał także zebranych z „Listem europosła  Janusza ZEMKE do I Przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa TIMMERMANSA w sprawie naruszenia praw podstawowych przez nowe prawo emerytalno-rentowe dotyczące służb mundurowych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA ZŻWP

Zgodnie z Planem Zamierzeń Koła na rok 2017 w dniu 9 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zebraniu przewodniczył wiceprezes Koła mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Sprawozdanie z działalności Koła w okresie IX Kadencji w latach 2013-2017 przedstawił Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK, ze stanem finansów Koła zapoznał zebranych skarbnik Koła kol Włodzimierz ROWIŃSKI, z protokołem Komisji Rewizyjnej w wyniku nieobecności członków komisji (choroba) zapoznał przewodniczący zebrania. Komisja Rewizyjna w zakończeniu protokołu postuluje udzielenie Zarządowi Koła absolutorium. Wniosek komisji przyjęty został w głosowaniu jednogłośnie. W dalszej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Zarządu Rejonowego w Sieradzu. Po pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła przedstawiony został zebranym nowy skład Zarządu. Prezesem Koła wybrany został dotychczasowy prezes ppłk Marian FRAJTAK, w skład Zarządu weszli:  Zbigniew TUMIELEWICZ - wiceprezes i przewodniczący Komisji Organizacyjnej, Andrzej MODRZEJEWSKI- sekretarz, Włodzimierz ROWIŃSKI - skarbnik, Krzysztof KALINOWSKI, Henryk BAKOWICZ-członkowie Zarządu i komisji organizacyjnej, Edward SZUBA - członek Zarządu i przewodniczący Komisji Socjalno-Zdrowotnej, Czesław WIERZBICKI, Marian ŚPIEWAK - członkowie Zarządu i Komisji Socjalno-Zdrowotnej. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:  płk Piotr MARKIEWICZ,  Leszek KLUBA, Jan IGNACZAK. Na delegatów na Zjazd Rejonowy wybranych zostało 15 członków Koła. W trakcie zebrania wyróżnieni zostali Listami Gratulacyjnymi jubilaci kończący 80 lat Regina MICHALAK, Edward ZAWIEJA, ppłk Józef SZYMCZAK odznaczony został Medalem XXXV-Lecia ZŻWP, w poczet członków Koła przyjęty został mł. chor. Stanisław OWCZAREK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      23 STYCZNIA-72 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

Jak co roku  23 stycznia w 72-ą rocznicę wyzwolenia Sieradza członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu w osobach Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK wzięli  udział w uroczystości pod pomnikiem żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku i żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 roku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Władz Samorządowych miasta Sieradza, młodzież szkolna, członkowie Bractwa Kurkowego w Sieradzu,  członkowie Związków kombatanckich z  prezesem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniuszem WIECZORKIEM, który przypomniał wydarzenia okresu II Wojny Światowej. Po przemówieniu uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWY ROK W ZARZĄDZIE REJONOWYM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

KOŁO ZŻWP WIELUŃ

W dniu 10 stycznia w Wieluniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego .

Zebranie otworzył jej przewodniczący ppłk Bronisław  MORAWIAK, który powitał uczestników zabrania, w tym prezesa ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Janusza MARCINIAKA.

Po powitaniu dalszą część zebrania bardzo sprawnie poprowadził ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI. Zebranie dokonało wyboru nowych - starych władz koła i tak przewodniczącym koła został ppłk Bronisław MORAWIAK, z-cą i sekretarzem ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI, skarbnikiem st. chor .sztab. Stanisław TASARZ.

Dokonano wyboru delegata - ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI  na XI zjazd Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu, który odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku.

Tekst i zdjęcia: Janusz MARCINIAK

 KOŁO ZŻWP SIERADZ

Również 10 stycznia w Kole ZŻWP w Sieradzu odbyło się jak co roku Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Koła. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: płk Marek LEWANDOWSKI prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Pan Mirosław MARCINIAK i Leonard KLIMCZAK obecny i były prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu, ks. Leon BASZCZYŃSKI reprezentował kapelana Kościoła Garnizonowego w Sieradzu, który nie mógł przybyć na spotkanie z powodu prowadzenia wizyt duszpasterskich oraz Bogdan GĄSIOROWSKI reprezentujący swoją żonę nieobecną z powodu choroby Stefanię GĄSIOROWSKĄ prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która udostępnia nam lokal na zebrania Związku. Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK złożył zebranym Życzenia Noworoczne, ks. Leon BASZCZYNŚKI pobłogosławił pokarmy. Życzenia Noworoczne zebranym złożyli również wymienieni wyżej prezesi zaproszonych związków. Po uroczystej kolacji zebrani mogli potańczyć przy dźwiękach starych pięknych melodii.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

KOŁO ZŻWP ŁASK

11 stycznia w Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łasku odbyło się zebranie związku połączone ze Spotkaniem Noworocznym członków Koła i zaproszonych gości. Zebranie otworzył prezes Łaskiego ZŻWP mjr Grzegorz ZYTEK, który powitał zebranych i przybyłych gości w osobach Burmistrza Łasku Pana Gabriela SZKUDLARKA, prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusza MARCINIAKA oraz przedstawił dokonania Koła w roku ubiegłym i złożył zebranym Życzenia Noworoczne. Z okazji jubileuszu ukończenia 80 lat złożył życzenia i wręczył wiązankę kwiatów kol. Stanisławowi STANISZEWSKIEMU. Życzenia Noworoczne zebranym złożyli również Burmistrz Łasku i prezes ZR ZŻWP. Następnie zebrani udali się na uroczystą kolację.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD