AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M   2 0 1 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  ZŻWP 01.12.2016

Kolejne, ostatnie w roku bieżącym zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu odbyło się w dniu 1 grudnia. W trakcie zebrania podsumowano obchody 35-lecia powstania ZŻWP w Sieradzu w ramach którego Prezes Koła i Wiceprezes ZR ppłk dypl. Marian FRAJTAK wręczył członkom Związku, którzy nie mogli być na wcześniejszych zebraniach „Złote Medale XXXV-Lecia ZŻWP”. Medale otrzymali : ppłk Witold SAMBURSKI, mjr Marian JAKUBOWSKI, mjr Henryk GRZYBKOWSKI, mł. chor. Wacław JURANIEC. Specjalne podziękowania za dotychczasową pracę od Prezesa Zarządu Rejonowego wręczone zostało mł. chor. Andrzejowi KRAJEWSKIEMU. Kolejny punkt zebrania dotyczył zapoznania zebranych ze stanowiskiem Stowarzyszenia Służb Mundurowych w sprawie projektu nowej ustawy emerytalnej  służb mundurowych projektowanym przez Rząd. W dalszej części zebrania podsumowano tegoroczną akcję „ZNICZ”  w trakcie którego padło wiele ciekawych propozycji co do kontynuacji tej akcji w latach następnych. Ustalono również termin „Spotkania Noworocznego” na dzień 10 stycznia 2017 roku o godz.  17-ej. w „Hotelu Wróblewscy” przy ul. Sarańskiej. Opłaty, członkowie Związku 45 złotych pozostali 55 zł. opłaty należy wnieść do dnia 5.01.2017r.W sprawach różnych przypomniano o wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku przyszłym- bez zmian, konieczności zgłaszania propozycji do Planu Pracy na rok przyszły i prenumeracie „Głosu Weterana i Rezerwisty”  i składaniu zamówień na „Kompendium Weterana i Rezerwisty” na rok 2017.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Wszystkim Zdrowych, Pogodnych, Wesołych i Radosnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

płk Andrzej DOMARADZKI

Urodził się 24 lutego 1951 roku w Warszawie, syn członka Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Średniej został przyjęty do Wojskowej Akademii Technicznej w której studiował w latach 1969-1974 na Wydziale Elektroniki. Po ukończeniu WAT w 1974 roku mianowany na stopień podporucznika  został skierowany do służby w 15 Brygadzie Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu gdzie w latach 1974-1976 pełnił obowiązki d-cy plutonu. W latach 1976-1983 po mianowaniu na stopień porucznika w 1977 roku pełnił obowiązki inżyniera batalionu, w roku 1981 mianowany do stopnia kapitana, w latach 1983-1986 starszy inżynier 2 Batalionu Radioliniowego , lata 1986-1991 po mianowaniu w 1986 na stopień majora Szef Służb Technicznych z-ca dowódcy 3 brl. 15 SBRLK. W roku 1990 ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. W latach  1991-2001 pełnił obowiązki metrologa w Brygadzie. Do stopnia podpułkownika mianowany w roku 1995. W roku 2000 ukończył Studia Podyplomowe w zakresie metrologii na WAT. W latach 2001-2002 Szef sekcji planowania 15 SBRLK, 2002-2005 Szef sekcji planowania 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Z zawodowej służby wojskowej odszedł 31 stycznia 2005 roku. W  trakcie pełnienia służby odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym „Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Po odejściu z wojska w tym samym roku wstąpił do  „Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego” później „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” w Sieradzu w którym w latach 2005-2009 pełnił funkcję członka Zarządu Koła a od roku 2009 Prezesa Zarządu Rejonowego w Sieradzu. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował z tej funkcji w roku 2014. Za aktywną działalność w Związku 16 lipca 2015 roku został mianowany na stopień pułkownika. W czasie działalności w Związku został odznaczony medalami: „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZBŻZiORWP”, Brązowym i Srebrnym  „Krzyżem  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, „Medalem XXX-Lecia ZŻWP”. Płk Andrzej DOMARADZKI był również aktywnym działaczem „ Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności” oddział w Sieradzu gdzie w latach 2006-2010 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Od roku 2005 członek „ Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia”. Zmarł 3 listopada 2016 roku, pochowany został na cmentarzu na Zarzewiu w Łodzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA DO FABRYKI BRONI I MUZEUM ORŁA BIAŁEGO

11 października zgodnie z planem zamierzeń i wcześniejszymi ustaleniami odbyła się wycieczka do Fabryki Broni w Radomiu i Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Podróż odbyliśmy wynajętym 22 osobowym Busem. W Fabryce Broni spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem pracowników Działu Marketingu,  którzy najpierw na Sali konferencyjnej zaprezentowali nam historię powstania nowej fabryki, której budowę rozpoczęto w listopadzie 2012 roku a otwarcie nastąpiło 1 lipca 2014 roku. Nowa siedziba Fabryki Broni jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Europie. Radomska Fabryka Broni produkuje aktualnie karabin szturmowy „Beryl” i jego inne wersje, pistolety maszynowe PM-06, PM—98, pistolety samopowtarzalne P-99 na licencji WALTERA, PR-15 RAGUN nowy pistolet następca MAG-96. Szczególnym osiągnięciem zakładu jest opracowanie MSBS (Mobilnego Systemu Broni Strzeleckiej), kalibru 5,56mm który umożliwia swobodne komponowanie różnych  konfiguracji broni w układach bezkolbowych i kolbowych. Umożliwia on tworzenie karabinka podstawowego z granatnikiem, subkarabinka, karabinka o podwyższonej celności, karabinka maszynowego a także karabinka reprezentacyjnego wprowadzanego ostatnio na wyposażenie Kompanii Reprezentacyjnej WP. Następnie mieliśmy okazję zwiedzić niektóre wydziały produkcyjne fabryki i zapoznać się z produkcją poszczególnych części składowych broni i  ich końcowego montażu. Fabryka posiada również własne strzelnice na których dokonuje się sprawdzenia i regulacji poszczególnych egzemplarzy broni. Wszystkie wydziały znajdują się pod jednym dachem co ułatwia współpracę poszczególnych działów. Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej mimo swoich niewielkich rozmiarów może się jednak pochwalić licznymi, cennymi zbiorami prezentującymi  w salach wystawowych ciekawe egzemplarze broni strzeleckiej używanej w okresie II Wojny Światowej przez regularne oddziały wojskowe jak i oddziały partyzanckie. Na terenie otwartym nie brak eksponatów prezentujących sprzęt używany w czasie wojny jak i w okresie powojennym. Prezentowane są pojazdy pancerne, wyrzutnie rakietowe klasy ziemia-ziemia, ziemia-powietrze, ziemia-woda, sprzęt artyleryjski używany w Wojskach Lądowych. Siły Powietrzne reprezentuje wiele typów samolotów używanych przez WP. Marynarkę Wojenną prezentuje okazały kuter torpedowy. Wszyscy uczestnicy wycieczki mimo nie bardzo sprzyjającej pogody wrócili do domu zadowoleni.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 6 października odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Jednym z istotnych punktów zebrania było wręczenie Medali 35-lecia ZŻWP w ramach obchodów tej rocznicy, wyróżniającym się członkom Związku. Medale otrzymali: płk Jan MALCHER  jeden z członków założycieli naszego związku, ppłk Władysław PACEK, mjr Czesław WIERZBICKI, mjr Józef KIERBEDŹ, mł. chor. Jan MIŁEK, mł. chor. Edward ŁUCZAK. Medale wyróżnionym wręczyli prezesi ZR ppłk Janusz MARCINIAK, koła ppłk Marian FRAJTAK. Prezes koła zapoznał następnie zebranych z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego w Warszawie dotyczącymi  apelu o dobrowolne składki na opiekę prawną w przypadku ponownego naruszenia naszych praw, uchwałą ZR w Sieradzu w sprawie Kampanii Wyborczej, wytycznymi w sprawie przygotowania, zwoływania i przeprowadzania zebrań sprawozdawczo-wyborczych na szczeblu Kola i ZR. W następnej części podsumowano wyniki zawodów strzeleckich na szczeblu Koła i ZR, najlepszym strzelcom Marianowi FRAJTAK, Tadeuszowi GAJDZIŃSKIEMU i Piotrowi MARKIEWICZOWI wręczone zostały  pamiątkowe dyplomy. Ostatnim punktem było omówienie Święta 15 SBWD i 81 rocznicy powstania Garnizonu Sieradz.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE NA SZCZEBLU KOŁA I ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

W dniu 8 września w związku z obchodami XXXV Lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się Zawody Strzeleckie na szczeblu Koła i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W związku z zerwaniem przez MON porozumienia o współpracy ze ZŻWP i brakiem możliwości przeprowadzenia zawodów na terenie strzelnicy 15 SBWD, jak odbywało się to w latach ubiegłych zmuszeni byliśmy poprosić o pomoc w organizacji Polski Związek Łowiecki w Sieradzu, który posiada swoją strzelnicę w OKRĘGLICY koło Sieradza. W zawodach wzięły trzyosobowe drużyny z Koła w Sieradzu, Łasku i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Sieradzu. Zawody odbyły się z broni /Glock-17/ i amunicji odkupionej od PZŁ, strzelano do tarcz TS-2. Strzelanie prowadzili instruktorzy PZŁ, którzy weszli również w skład komisji sędziowskiej. Komisja Sędziowska po podliczeniu wyników poszczególnych zawodników i drużyn stwierdziła: I miejsce indywidualnie na szczeblu Koła ZŻWP w Sieradzu zajął kol. Marian FRAJTAK – Prezes Koła wynikiem 73 pkt. II miejsce kol Tadeusz GAJDZIŃSKI 69 pkt. III kol. Piotr MARKIEWICZ 66 pkt. I miejsce drużynowo zajęła drużyna w składzie: kol. Janusz MARCINIAK, Piotr MARKIEWICZ, Zbigniew TUMIELEWICZ uzyskując 156 pkt. Na szczeblu Rejonu indywidualnie I miejsce zajął kol. Janusz WAWRZONKOWSKI z Koła Łask zdobywając 82 pkt. II miejsce kol. Przemysław KALUPA również z Łasku, III miejsce kol. Agnieszka CICHY z ZE i R SW 81 pkt. Drużynowo na szczeblu ZR I miejsce zajęła drużyna ZŻWP z Łasku w składzie: kol. Janusz WAWRZONKOWSKI, Przemysław KALUPA, Leszek POLIT uzyskując 217pkt. II miejsce drużyna Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w składzie: kol. Czesław JADWISZCZAK, Czesław DOBRZYŃSKI, Sylwester TRYKO – 197 pkt. III drużyna ZŻWP w Sieradzu w składzie prezentowanym wyżej, uzyskując  156 pkt. Zdobywca I miejsca indywidualnie otrzymał  Puchar i Złoty Medal, II i III miejsce Medale Srebrne i Brązowe. Drużyna zajmująca I miejsce otrzymała Puchar i Złote Medale, drużyny, które zajęły miejsce II i III Medale Srebrne i Brązowe. Po uroczystym zakończeniu zawodów uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym przy grochówce, kiełbasce i kaszance z grila.Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP

Pierwszego września odbyło się kolejne zebranie sieradzkiego Koła ZŻWP. W trakcie zebrania zapoznano zebranych z pismem otrzymanym z Zarządu Głównego ZŻWP w Warszawie oraz Sprawozdaniem Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym. Kol. Leszkowi KLUBIE z okazji XXXV-lecia ZŻWP Prezesi Koła i Zarządu Rejonowego ppłk Marian FRAJTAK i Janusz MARCINIAK wręczyli podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz Związku. W następnej części zebrania omówione zostały sprawy dotyczące organizacji zawodów strzeleckich na szczeblu Koła i ZR na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Sieradzu, które odbędą się w dniu 08.09.2016. Strzelnicę, broń i amunicję udostępnia nam PZŁ za odpłatnością. Wyjazd na strzelnicę o godz. 9.30 z placu obok ZUS. Wpisowe od każdego zawodnika 15 zł. W zawodach wezmą udział 3 osobowe drużyny z Kół z Sieradza, Łasku, Wielunia, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Sieradzu. Omówiono również sprawę organizacji wycieczki do Fabryki Broni w Radomiu planowanej na 11 października. Przewidywany koszt wycieczki w związku z koniecznością wypożyczenia autokaru wynosi 70 zł. Wszyscy uczestnicy zebrania otrzymali pamiątkowe długopisy z logo ZŻWP zamówionych przez ZR w związku z XXXV rocznicą powstania Związku. W czasie gdy odbywało się zebranie delegacja Związku z Pocztem Sztandarowym ZR brała udział w obchodach 77 Rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Uroczystość odbyła się tak jak w latach ubiegłych na cmentarzu parafialnym w Męce gdzie znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w walce na linii rzeki Warty.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXXV-LECIE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

23 czerwca 2016 roku w Sali Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu odbyła się uroczystość obchodów 35-lecia powstania Koła jak  i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W obchodach Święta wzięli udział zaproszeni goście w wśród nich m.in .władze samorządowe: marszałek Województwa łódzkiego pan Witold STĘPIEŃ, starosta łaski pani Teresa WESOŁOWSKA, burmistrz Łasku pan Gabriel SZKUDLAREK, wójta gminy Sieradz pana Jarosław KAŹMIERCZAK. Zarząd Główny ZŻWP reprezentował gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI - były dowódca 15 SBWD. Byli również z nami, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w  Sieradzu pan Eugeniusz WIECZOREK, Prezes Koła ZKRPiBWP w Sieradzu mł. chor. Jan MIŁEK, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu pan Mirosław MARCINIAK, Prezes Koła Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Sieradzu pan Piotr WILCZYŃSKI. W spotkaniu okazji 35-lecia Związku wzięli również udział Zarządy i członkowie Kół z Sieradza, Wielunia i Łasku. Nie zabrakło również gospodarza Spółdzielczego Domu Kultury w Sieradzu, Prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej pani Stefanii GĄSIOROWSKIEJ. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK po powitaniu gości, przekazał prowadzenie uroczystości wiceprezesowi ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Marianowi FRAJTAKOWI. W swoim wystąpieniu ppłk Janusz MARCINIAK zapoznał zebranych z historią powstania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Sieradzu zarówno Zarządu Wojewódzkiego jak i Kół. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes ZR ZŻWP powiedział: Nasze hasło ”Zawsze Wierni Ojczyźnie” było, jest i będzie zawsze aktualne tak w odniesieniu do Ojczyzny jak i tych naszych lokalnych Ojczyzn, którą stanowimy i tworzymy tutaj na co dzień.

Pamiętając o tych co odeszli na wieczną wartę, przed południem byliśmy na grobach naszych kolegów - prezesów i zapaliliśmy znicze. Wiceprezes ZR mjr Zbigniew TUMIELEWICZ przedstawił prezentację działalności Koła i ZR ZŻWP w Sieradzu w okresie minionych 35 lat. W dalszej części spotkania zostały wręczone odznaczenia i medale dla zasłużonych przedstawicieli władz samorządowych i członków związku. Złote Krzyże ZŻWP otrzymali ppłk Edward SZUBA, płk Piotr MARKIEWICZ, st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI, Brązowy krzyż ZŻWP płk Adam ŁOCHOWSKI, st. chor. szt. Jan IGNASZAK, Odznaką Honorową ZŻWP odznaczony został mjr Stanisław RUTKOWSKI. Złote Medale XXXV-Lecia ZŻWP nadane zostały wymienionym na wstępie przedstawicielom władz samorządowych w osobach: pan Witold STĘPIEŃ, Gabriel SZKUDLAREK, pani Teresa WESOLOWSKA oraz naszym przyjaciołom i osobom wspierającym nasz Związek m.in. Stefania GĄSIOROWSKA , Eugeniusz WIECZOREK, Roman KURPISZ, Krzysztof STATUCH oraz najstarsi członkowie płk Jan MALCHER, płk Stanisław MAŁECKI, ppłk Longin GANDECKI, mjr Czesław STRĘGIEL i wielu innych członków i członkiń Koła z Sieradza i Łasku Na zakończenie uroczystego posiedzenie Zarządu Rejonowego i Koła zakończył wystąpił zespół młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu. Kontynuacją obchodów była msza świętą, która została odprawiona w dniu 30 czerwca br. z udziałem naszego pocztu sztandarowego w Kościele Garnizonowym w Sieradzu przez ks. por. Władysława WŁODARCZYKA. Raz jeszcze kierujemy słowa najwyższego szacunku i uznania za zrozumienie, wsparcie logistyczne i organizacyjne gospodarzom uroczystego spotkania w dniu 23 czerwca - p. prezes Stefanii Gąsiorowskiej, zarządowi i wszystkim ludziom dobrej woli za okazaną życzliwość i gościnę.

Tekst: Janusz Marciniak, Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY 35 LAT ZŻWP W WIELUNIU

W dniu 16 czerwca Koło w Wieluniu zainaugurowało obchody 35 lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na terenie byłego woj. sieradzkiego z udziałem starosty powiatu wieluńskiego pana Andrzeja STĘPNIA, sekretarza miasta Wielunia panią Magdaleną MAJKOWSKĄ , prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusza MARCINIAKA i v-ce prezesa ZR ZŻWP ppłk Mariana FRAJTAKA. Na spotkaniu w Wieluniu odznaczonych zostało czterech członków Koła w tym jej prezes ppłk Bronisław MORAWIAK, st. chor. Stanisław TASARZ, ppor. Józef STĘPIEŃ, por. Jerzy MOŚ. Po uroczystości, która się odbywała w siedzibie Starostwa powiatu wieluńskiego, zostaliśmy zapoznani z historią Wielunia i jego zabytkami. Na zakończenie starosta powiatu wieluńskiego pan Andrzej STĘPIEŃ zaprosił wszystkich uczestników obchodów na obiad i lampkę wina za co po żołniersku dziękujemy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

24 maja na Ośrodku Sportów i Rekreacji w Rudzie odbyło się spotkanie integracyjne członków koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu i sieradzkiego Stowarzyszenia Emerytów I Rencistów Policji. Organizatorami spotkania byli ze strony ZŻWP prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK i prezes Koła w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK. SEiRP reprezentowali: prezes Marcin MARCINIAK i Leonard KLIMCZAK. Nie należy także zapominać o udziale w organizacji imprezy członka ZŻWP i radnego Rady Miejskiej w Sieradzu kol. Ryszarda PERKI. W trakcie imprezy zebrani mogli wziąć udział w konkursach, przeciągania liny i strzałów piłką na małą bramkę. W konkursach dominowały panie biorące udział w imprezie z obu stron. Chętnym do tańca przygrywała Kapela „POŻARNIKI” z OSP Woźniki Sieradz pod kierownictwem pana Romana SAWICKIEGO a w trakcie biesiady przygrywała Kapela Koła Turystycznego „SZWENDACZEK” przy KPP w Sieradzu w osobach panów Zbigniewa SOŚNICKIEGO i Marcina MARCINIAKA.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA 12 MAJA 2016

12 maja w drugi tym razem czwartek miesiąca spotkaliśmy się na zebraniu koła w nowym lokalu udostępnionym przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową. Tematem zebrania były sprawy omawiane na posiedzeniu Zarządu Rejonowego i Zarządu Koła w dniu 27 kwietnia czyli, zapoznanie z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP, omówienie spotkania integracyjnego organizowanego wspólnie z Sieradzkim Związkiem Emerytów i Rencistów Policji. Spotkanie to odbędzie się w dniu 24 maja na OSiR w Rudzie. Opłata 10 zł. od osoby, autokar podstawiony będzie na parkingu przy kościele na ul Grunwaldzkiej a następnie na parkingu przy ZUS przy ul. Piłsudskiego. Wyjazd autokaru godz. 15.30, rozpoczęcie spotkania godz. 16-ta.Przewidywane różne atrakcje. Innym ważnym punktem zebrania było omówienie spraw związanych z obchodami 35 rocznicy powstania ZŻWP, które planowane są wspólnie z Zarządem Rejonowym w czerwcu br. W trakcie zebrania wręczono również legitymację członkowską kol. Marianowi KOŚKA. Legitymacje wręczyli  prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK i prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE W ŁASKU

W dniu 4 maja w siedzibie łaskiego starostwa odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Łasku. Zebranie poprzedziło posiedzenie Zarządu Koła, któremu przewodniczył prezes Koła mjr. Grzegorz ZYTEK. W zebraniu uczestniczył prezes Zarządu Rejonowego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, który zapoznał uczestników z treścią pism i dokumentów jakie dotarły do Zarządu Rejonowego oraz przedstawił najbliższe zamierzenia i plany. Zebranie mogło się odbyć dzięki życzliwości pani Teresy WESOŁOWSKIEJ – Starosty Łaskiego, która udostępniła swoją salę.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja, w 71 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej jak co roku spotkaliśmy się przy pomniku Józefa Piłsudskiego aby oddać hołd poległym na wszystkich frontach polskim żołnierzom. Sądząc po ilości zgromadzonych na placu mieszkańców Sieradza święto cieszy się niestety coraz mniejszą popularnością. Oprócz kompanii honorowej 15 SBWD, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich i władz miasta, Prezydenta miasta Pawła OSIEWAŁY, delegacji służb mundurowych i organizacji kombatanckich, harcerzy i grupki przedszkolaków nie było widać jak w latach ubiegłych tłumu mieszkańców Sieradza. Po przemówieniach prezydenta i prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniusza Wieczorka odczytany został „Apel Poległych” w którym zabrakło niestety żołnierzy bezpośrednio biorących udział w wyzwoleniu kraju i zdobywców Berlina, żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, natomiast bardzo wiele powiedziane było o „poległych” pod Smoleńskiem w 2010 roku delegatów na obchody rocznicy pomordowanych w Katyniu polskich oficerów. Po odczytaniu apelu i salwie honorowej nieliczne delegacje złożyły wiązanki u stóp pomnika. Pozostałe delegacje złożyły wiązanki kwiatów w miejscach upamiętniających poległych żołnierzy walczących o wyzwolenie kraju. Delegacja ZŻWP w Sieradzu w składzie: prezesi Koła Marian FRAJTAK, ZR Janusz MARCINIAK, ks. kapelan Kościoła Garnizonowego w Sieradzu por. Władysław WŁODARCZYK w asyście pocztu sztandarowego ZR ZŻWP w składzie: kol. Andrzej MODRZEJEWSKI, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na terenie Kościoła Garnizonowego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 POSIEDZENIE ZARZĄDU KOŁA I ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

27 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Koła i Zarządu rejonowego w nowej siedzibie. W związku z zerwaniem umowy o współpracy przez MON zmuszeni zostaliśmy do opuszczenia swojej siedziby w 15 SBWD i szukania nowej. Przygarnęła nas Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grunwaldzkiej, która posiada w piwnicy bloku małe pomieszczenie na biuro wspólnoty, powiedzieć można że zeszliśmy do podziemia w przenośni i rzeczywiście. Posiedzenia prowadzili: Koła- prezes Marian FRAJTAK, ZR – prezes Janusz MARCINIAK. Głównymi punktami zarówno Koła jak i ZR były następujące sprawy: -informacje bieżące z prac ZR mianowicie: a) udział w posiedzeniu ZG ZŻWP, który odbył się 24 lutego bieżącego roku, b) wysłanie pisma do MON. c) Oświadczenie ZG z dn. 14.04.2016 dot. nieuzyskania odpowiedzi na odwołanie ZG dotyczącego jednostronnego rozwiązania umowy skierowanym do MON 29 lutego br. d) uaktualnienie adresów ZG i ZR. W następnej części posiedzenia omówiono treść pisma wysłanego przez ZR do szkół i DKS MON w sprawie realizacji zamierzeń na rok 2016. Prezesi poszczególnych Kół omówili swoje problemy lokalowe. W najlepszej sytuacji znajduje się Koło w Wieluniu, które korzysta z dotychczas zajmowanego lokalu w Urzędzie Miasta, Łask również nie ma większych problemów lokalowych. Sieradz posiada biuro o którym wspomniałem wcześniej ale nie posiada lokalu na prowadzenie zebrań Koła. Prowadzone są rozmowy z Sieradzką Spółdzielnią Mieszkaniową na temat możliwości wynajęcia lokalu w którym moglibyśmy zbierać się na zebraniach. W dalszych punktach posiedzenia omówione zostały sprawy organizacji obchodów 35-lecia Związku oraz sprawa składek członkowskich w nowej rzeczywistości. Na zakończenie skarbnik ZR kol. Paweł RATAJCZYK przedstawił sprawozdanie finansowe zarządu w bieżącym roku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET W ZŻWP SIERADZ

3 marca jak w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbyło się kolejne zebranie członków sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, które w znacznej mierze poświęcone było naszym paniom w związku ze zbliżającym się ich świętem. Marcowe spotkanie odbyło się w innym niż dotychczas miejscu w związku z rozwiązaniem porozumienia o współpracy między Związkiem a Ministerstwem Obrony Narodowej podpisanego przez Podsekretarza Stanu w MON Bartłomieja GRABSKIEGO w dniu 5 lutego 2016 roku. Realizując Zarządzenie MON d-ca 15 SBWD polecił nam opuścić zajmowane pomieszczenia na terenie jednostki do dnia 9 lutego. W związku z wypowiedzeniem współpracy nie możemy jak dotychczas prowadzić zebrań na terenie Klubu 15 SBWD. Spotkanie (zebranie) odbyło się  w kawiarni „U RENATY” na ulicy Sarańskiej. Życzenia w imieniu Związku złożyli paniom Prezesi, Koła ppłk Marian FRAJTAK, ZR ppłk Janusz MARCINIAK. Wszystkim paniom wręczone zostały skromne prezenty. Sytuację Związku po rozwiązaniu porozumienia przedstawili zebranym prezesi Koła i Zarządu Rejonowego w oparciu o ustalenia podjęte na nadzwyczajnym spotkaniu Zarządu Głównego z prezesami Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych, które odbyło się w Warszawie w dniu 24 lutego. W związku z zaistniałą sytuacją zebranie cieszyło się wyjątkowo dużą frekwencją.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP 04.02.2016

W dniu 4 lutego odbyło się pierwsze w nowym 2016 roku zebranie członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W związku z nieobecnością Prezesa Koła zebranie poprowadził wiceprezes mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Głównymi punktami zebrania było sprawozdanie z działalności koła w roku ubiegłym, Plan Zamierzeń na rok bieżący, które przedstawił prowadzący zebranie. Sytuację finansową przedstawił skarbnik koła Włodzimierz ROWIŃSKI a oceny działalności koła w roku 2015 dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła ppłk Piotr MARKIEWICZ. Obecny na zebraniu Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK zapoznał zebranych z przebiegiem i ustaleniami podjętymi na Posiedzeniu Zarządu Rejonowego, które odbyło się w dniu 3 lutego. W następnej części zebrania poruszone zostały sprawy czytelnictwa i prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” oraz sprawy odpisu 1 procenta z podatku za rok 2015 na rzecz ZŻWP.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIEDZENIE ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W DN. 03.02.2016

3 lutego odbyło się pierwsze w tym roku Posiedzenie ZR ZŻWP w Sieradzu w trakcie którego przedstawione zostały przez ppłk Edwarda SZUBĘ sprawozdania opisowe z działalności za rok 2015 a przez mjr Pawła RATAJCZYKA sprawozdanie finansowe z preliminarzem na rok bieżący oraz sprawy przekazania 1% podatku na rzecz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK przedstawił zatwierdzone przez MON przedsięwzięcia planowane na rok bieżący to znaczy: wycieczki organizowanej przez Koło w Sieradzu do Fabryki Broni w Radomiu, zawodów strzeleckich z kbks dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas mundurowych organizowanych przez ZR ZŻWP w Sieradzu oraz wycieczki do Trójmiasta organizowanej przez Koło w Łasku. W następnej kolejności Prezes zapoznał z dokumentami przesłanymi z Zarządu Głównego dotyczącymi między innymi prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” i wyciągiem z pisma otrzymanego rzekomo z DK MON w sprawie wniosków awansowych wysłanych przez Zarząd Rejonowy. W dalszej części posiedzenia omówione zostały sprawy związane ze zbliżającym się 35-leciem powstania ZŻWP i przygotowanie z tej okazji propozycji wyróżnień członków kół i przygotowanie uroczystych obchodów na terenie działalności Zarządu Rejonowego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

Jak co roku, 23 stycznia spotykamy się na cmentarzu wojennym w Sieradzu, by oddać część żołnierzom poległym w wyzwalaniu Naszego miasta.

„Według miarodajnych źródeł pochowanych tu zostało po ekshumacji 407 żołnierzy i oficerów radzieckich. Są tu także groby żołnierzy Września 1939 roku. Jako uczestnik II wojny światowej, niejako z nakazu poległych żołnierzy przypominam ten okres, ponieważ czas powoli zaciera tamtą rzeczywistość, o której nam Polakom nie wolno zapominać” mówił Eugeniusz Wieczorek - prezes zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu.

W uroczystości oprócz władz samorządowych, służb mundurowych, młodzieży uczestniczyła również delegacja Związku Żołnierzy WP, która złożyła wiązankę patriotyczną.

Tekst: Janusz Marciniak, zdjęcia: klub 15 BWD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIA NOWOROCZNE 2016

Rok 2016 rozpoczęliśmy w Związku jak w latach poprzednich od spotkań noworocznych. 13 stycznia razem z Prezesem Zarządu Rejonowego ppłk Januszem  Marciniakiem na zaproszenie Koła ZŻWP w Łasku uczestniczyliśmy w ich pierwszym tegorocznym zebraniu i Spotkaniu Noworocznym. W spotkaniu oprócz członków Koła ZŻWP uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Wicestarosta Łasku Marek KRAWCZYK, Burmistrz Gabriel SZKUDLAREK, Przewodniczący Rady Miasta Robert BARTOSZEK. W trakcie zebrania zasłużonym członkom koła wręczone zostały wyróżnienia: „Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” odznaczeni zostali: płk Emil FRASK d-ca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego, mjr Grzegorz ZYTEK Prezes Koła w Lasku, mł. chor. Zbigniew SKOTNICKI, kpr. Kazimierz OLSZEWSKI, pani Zofia SOBANTY, Krystyna GRACZYK. Danuta HAJDUK, „ Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP”: Longin GANDECKI, mjr Julian POTEMSKI, mjr Czesław WYRAZ, „Srebrnym Krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP” ppłk Tadeusz TYBURA. Wyróżnienia wręczyli: Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła Łask mjr Grzegorz ZYTEK. Pośmiertnie „OH Za Zasługi dla ZŻWP” odznaczona została pani Aleksandra IWANÓW. Po zakończeniu zebrania zgromadzeni udali się do Klubu na część nieoficjalną. 14 stycznia podobne spotkanie odbyło się w Sieradzu. W trakcie tego spotkania były Zastępca Dowódcy 15 SBWD płk Andrzej POCHOPIEŃ za bardzo bliską współpracę z Zarządem Rejonowym, Zarządem Koła ZŻWP w Sieradzu odznaczony został „Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZŻWP”. Wyróżnienie wręczyli Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK. Po części oficjalnej zebrani mogli pobawić się przy dobrej muzyce.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD