AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M    2 0 1 5   R O K

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIEDZENIE ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP

W dniu 9 grudnia odbyło się zgodnie z planem  kolejne posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Tematem posiedzenia były: podsumowanie dotychczasowej działalności Zarządu w roku bieżącym przedstawione przez Prezesa ZR ppłk Janusza MARCINIAKA, założenia do Planu Pracy ZR na rok 2016 przedstawił sekretarz ZR ppłk Edward SZUBA. Prezes Zarządu zapoznał również zebranych z dokumentami otrzymanymi ostatnio z Zarządu Głównego i propozycją ZG dotyczącą wymiany korespondencji między ZG a ZW i ZR drogą mailową w celu uzyskania oszczędności. W związku z zarzutami ZG dotyczącymi prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” wyjaśniono, że ZG w sprawozdaniu opublikowanym w GWiR Nr 11 z listopada tego roku zaliczył Zarządowi Rejonowemu w Sieradzu tylko egzemplarze zaprenumerowane przez koło w Sieradzu nie biorąc pod uwagę kół w Łasku i Wieluniu. Na zakończenie posiedzenia Prezes ZR złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP

3 grudnia odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W trakcie zebrania rozpatrywane były sprawy opłacania składek przez członków Koła i skreślenie z listy dwóch członków za nieopłacanie składek przez okres dwóch lat. Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK przedstawił projekt uchwały dotyczącej opłaty składek na rzecz koła na rok 2016. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego i propozycją Zarządu koła składki na 2016 rok pozostają bez zmian tzn. 20 groszy od każdej setki deklarowanych dochodów łącznie (koło, ZR, ZG). Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Następny punkt porządku zebrania dotyczył prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” w roku 2016, Zarząd Główny w artykule w GWiR wykazał nas jako ZR z 7 egzemplarzami nie biorąc pod uwagę Koła w Wieluniu i Łasku, co łącznie daje 16 egzemplarzy a nie 7 jak podał GWiR. Ustalony został również termin Spotkania Noworocznego na 14 stycznia 2016 roku, opłata 40 złotych od osoby. W dalszej części zebrania przedstawione zostały propozycje do Planu Pracy na rok 2016. Następne zebranie koła odbędzie się 4 stycznia 2016 roku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU W DNIU 05.11.2015r.

W czasie kolejnego zebrania sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień uczestnika misji w Afganistanie żołnierza naszej 15 SBWD kaprala Łukasza PIOTROWSKIEGO, który oprócz wspomnień przedstawił zdjęcia i filmy dotyczące jego pobytu w Afganistanie. W dalszej części zebrania wręczono „Odznakę Honorową Za ZASŁUGI DLA ZŻWP” kol. Janowi KICZYŃSKIEMU, prezes Koła podziękował uczestnikom akcji „Znicz” na sieradzkich cmentarzach, przypomniał termin następnego zebrania, które odbędzie się w dn. 3 grudnia. Starosta Uniwersytetu III Wieku Zdzisław CICHECKI zaprosił zebranych na wyjazd w dn. 14 grudnia do teatru w Łodzi na sztukę „Dziadek do orzechów”, cena biletów 45 złotych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Tradycyjnie od wielu już lat przed Dniem Wszystkich Świętych przygotowujemy znicze aby zapalić je na grobach zmarłych żołnierzy naszej Brygady. W dniu 30 października przygotowane wcześniej znicze zapalono na sieradzkich cmentarzach. Na cmentarzu Komunalnym znicze na grobach kolegów zapalili: kol. Kazimiera JABŁOŃSKA, Irena MACHLAŃSKA, Marian FRAJTAK, Andrzej DOMARADZKI, Zbigniew TUMIELEWICZ, Krzysztof KALINOWSKI. Na cmentarzu Parafialnym znicze zapalili: kol. Piotr MARKIEWICZ, Józef SZYMCZAK, Marian ŚPIEWAK, Andrzej MODRZEJEWSKI, Włodzimierz ROWIŃSKI, Jan IGNASZAK.

                                                                                                Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

W dniu 12 października w ramach obchodów Święta 15 SBWD realizując Roczny Plan Zamierzeń przy wsparciu MON i Muzeum Okręgowemu w Sieradzu Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizował Konkurs wiedzy Historycznej  na tematy związane z obchodami 80 Rocznicy powstania Garnizonu Sieradz i 20 rocznicy nadania Sztandaru 15 SBWD. Konkurs odbył się w siedzibie Klubu 15 SBWD. W  konkursie wzięło udział sześć trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły: I LO Sieradz, II LO Sieradz, ZSP nr.1 Sieradz, Zespół Szkół im. Kałużewskiego i  Sylli w Zduńskiej Woli,  ZSP Warta,  I LO Wieluń. W pierwszej serii konkursu komisja w składzie: Przewodniczący; mjr Andrzej BUBEK, reprezentujący 15 SBWD, członkowie: Bogusław KRAWCZYK, przedstawiciel Muzeum w Sieradzu, Zbigniew TUMIELEWICZ  wiceprezes ZR ZŻWP w Sieradzu wyłoniła 3 najlepsze drużyny, które wzięły udział w dalszej rozgrywce. W spotkaniu finałowym pierwsze miejsce zajęła drużyna I LO w Sieradzu w składzie: Martyna DĄBROWSKA, Albert DĄBROWSKI, Szymon KAŁUDA, miejsce drugie - I LO Wieluń w składzie: Marta CIELAS, Rafał FRANKOWSKI, Mateusz JAKUBISZYN, miejsce trzecie ZSP nr.1 Sieradz w składzie: Anna BŁASZCZYK, Jakub CHRABELSKI, Adrian WILCZYŃSKI. Zwycięskim drużynom na Sali Tradycji 15 SBWD wręczone zostały Puchary i Dyplomy, które wręczył Z-ca Dc-y 15 SBWD ppłk Marek JAŻDŻEWSKI i prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP ppłk rez. Janusz MARCINIAK. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pamiątkowe. Po zakończeniu uroczystości na Sali Tradycji uczestnicy zaproszeni zostali na uroczysty obiad.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO BRYGADY

W tym roku trochę wcześniej niż zwykle obchodziliśmy Święto 15 SBWD ponieważ we właściwym terminie Brygada uczestniczy w ćwiczeniach organizowanych przez wyższych przełożonych. 9 października spotkaliśmy się na Placu Piłsudskiego gdzie odbywały się oficjalne uroczystości związane ze świętem 15 SBWD i 80-tą rocznicą utworzenia Garnizonu Sieradz. Były przemówienia przedstawicieli władz miasta, wyższych przełożonych, list gratulacyjny od Premier Ewy KOPACZ, odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych żołnierzy i pracowników cywilnych, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry WP i oczywiście defilada pododdziałów. Po zakończeniu uroczystości na placu udaliśmy się do Klubu 15 SBWD na Spotkanie Pokoleń.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZR W 32 BAZIE LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

W dniu 26 września w dniu Święta 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Rejonowego ZŻWP .Spotkanie zorganizowali koledzy z Koła ZŻWP z Łasku na terenie lotniska. Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było wręczenie odznaczeń resortowych i związkowych. Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI, Brązową Odznakę Za Zasługi dla ZŻWP (obecnie Brązowy Krzyż Za Zasługi dla ZŻWP) otrzymali: Zofia SOBANTY i mjr Grzegorz ZYTEK – prezes Koła w Łasku. Wyróżnienia wręczył prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK. Po zakończeniu posiedzenia Zarząd uczestniczył w uroczystej zbiórce 32 Bazy a następnie w pokazach lotniczych. Dziękujemy kolegom z Łasku za zaproszenie i przygotowanie posiedzenia.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Marian Śpiewak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 1 października odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W trakcie zebrania Szef Sekcji Wsparcia Teleinformatycznego15 SBWD major Łukasz ŁĄCKI przedstawił aktualną strukturę i zadania Brygady, dokonał porównania sprzętu łączności używanego dawniej i dziś. W dalszej części zebrania wręczone zostały odznaczenia związkowe, Złotą Odznakę Za Zasługi dla ZŻWP (obecnie - Krzyż Za Zasługi dla ZŻWP) otrzymał Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK, srebrny: ppłk Janusz MARCINIAK Prezes ZR, brązowy: st. chor. szt. Stanisław STANIUCHA. mł. chor. Włodzimierz ROWIŃSKI, mł. chor. Andrzej MODRZEJEWSKI. Odznaką Honorową za Zasługi dla ZŻWP odznaczona została pani Teresa REK. Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Zarządu Rejonowego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK. Prezes ZR zapoznał również zebranych z  przebiegiem Wyjazdowego Posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 25 września w 32 Bazie Lotnictwa Taktyczne go w Łasku z okazji Święta Bazy. Prezes Koła przypomniał zebranym o zbliżającym się Święcie Zmarłych i poprosił o zgłaszanie się chętnych do rozstawienia zniczy pamięci dla naszych zmarłych kolegów, pochowanych na cmentarzu katolickim i komunalnym, zapoznał zebranych z planem przebiegu Święta Brygady i 80-lecia powstania Garnizonu Sieradz w dniu 9.11 oraz z pismem Prezesa ZG dotyczącego wybicia Srebrnego Medalu 35-lecia związku i zasadami jego zakupu. Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów WP ppłk Józef ZAWADZKI przysłał zaproszenie na Święto LWP, które odbędzie się w Kościele Garnizonowym w dn. 12 października o godz. 12-ej. Starosta Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sieradzu zaprosił nas na inaugurację roku szkolnego 2015-16, która odbędzie się w dniu 8 października o godz. 12-ej, wyjazd do Teatru Powszechnego w Łodzi na sztukę „Hotel Minister” w dniu 18.10 godz. 17-ta, cena biletu 50 złotych oraz na spotkanie koleżeńskie w „Pierogarni” w dniu 13.11, koszt 60 złotych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

3 września odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Głównym tematem zebrania było wręczenie odznaczeń resortowych i związkowych wyróżnionym członkom Związku. Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymali: złote mjr Paweł RATAJCZYK, st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, srebrne: Włodzimierz BORECKI, Ryszard PERKA. Odznaki „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” złoty: mjr Zbigniew TUMIELEWICZ , srebrny: mł. chor. Marian ŚPIEWAK. W dalszej części zebrania Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK przedstawił propozycje do Planu Współpracy z MON na rok 2016, który zawiera między innymi planowane w przyszłym roku zawody strzeleckie Koła, Zarządu Rejonowego i strzelanie z kbks dla młodzieży szkolnej szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania Zarządu Rejonowego. Planowane są również wycieczki  do Fabryki broni w Radomiu, Opola i okolic, Łodzi. Na tym zebranie zakończono.

            Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

76 ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ

1września mija 76 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęta nalotem na śpiący Wieluń o godz. 4.40. W dniach 4-5 września oddziały hitlerowskie dotarły do linii Warty gdzie stanowiska obronne zajęła 10 Dywizja Piechoty w składzie której działał stacjonujący w Sieradzu 31 pułk Strzelców Kaniowskich zajmujący stanowiska obronne od m. Okupnik do szosy Sieradz-Zduńska Wola. Poległych w tych walkach żołnierzy pochowano na cmentarzu w Męce, tam też corocznie 1 września odbywają się uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Uroczystości rozpoczęła msza  święta w miejscowym kościele, następnie nastąpił przemarsz n a cmentarz gdzie odbyły się właściwe uroczystości. Przemówienie wygłosił Prezydent miasta Sieradza pan Paweł OSIEWAŁA, Apel Poległych odczytał mjr Andrzej BUBEK, salwę honorową oddała kompania honorowa 15 SBWD. Kwiaty u stóp Pomnika poległych żołnierzy złożyły delegacje władz miasta, służb mundurowych, związków kombatanckich, harcerzy i młodzieży szkolnej. W uroczystościach brał udział poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie Marian ŚPIEWAK, Wacław JURANIEC, Andrzej MODRZEJEWSKI. Kwiaty u stóp pomnika w imieniu ZR ZŻWP złożył prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK.

             Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia w Dniu Wojska Polskiego jak w latach ubiegłych stawiliśmy się na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego aby uczcić święto  żołnierzy pełniących służbę wojskową tak jak my kiedyś. W poczcie sztandarowym ze sztandarem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stanęli kol. Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC, Włodzimierz ROWIŃSKI. Kwiaty u stup pomnika złożyli: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, sekretarz Koła ZŻWP  Andrzej MODRZEJEWSKI, członkowie Koła Tadeusz GAJDZIŃSKI, Roman KUSZAK.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Agnieszka Łuczak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

AWANSE W ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 16 lipca w Sali Tradycji 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia odbyła się uroczystość wręczenia aktów nominacji na kolejne stopnie wojskowe członkom Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Na stopień pułkownika mianowany został były Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Andrzej DOMARADZKI, na stopień podpułkownika , mjr Kazimierz BUDZYŃSKI sekretarz Koła ZŻWP w Wieluniu. Akty nominacyjne wręczyli: pełniący obowiązki Dowódcy Brygady płk Andrzej POCHOPIEŃ oraz  Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu  ppłk Jacek SIURDYBAN. W uroczystości  wzięli również udział liczni koledzy i członkowie Zarządu Rejonowego w Sieradzu z Prezesem  ppłk Januszem MARCINIAKIEM, który wręczył nowo mianowanym w imieniu Zarządu Rejonowego Listy Gratulacyjne  następującej treści:  „Z okazji nadania przez Ministra Obrony Narodowej awansu na stopień pułkownika, składamy Panu serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Jednocześnie pragniemy powinszować dotychczasowej wzorowej żołnierskiej służby Ojczyźnie, a także pracy społecznej na rzecz naszego Związku. Ten Pański sukces osobisty odczytujemy także jako wyraz uznania dla Pańskich osiągnięć. Chciałbym,  aby Pan pamiętał, że towarzyszą Panu nasze dobre myśli, że wdzięczni jesteśmy za wszystko, co zrobił Pan dla umocnienia pozytywnego wizerunku  naszego Związku. Proszę przyjąć jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym".

Tekst:  Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Andrzej Domaradzki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZERWCOWE ZEBRANIE KOŁA ZŻWP

Głównymi punktami zebrania Koła ZŻWP w Sieradzu, które odbyło się 11 czerwca były między innymi uczczenie kolejnej jubilatki pani Ani SZYMAŃSKIEJ, która obchodziła okrągłą rocznicę urodzin. List gratulacyjny i wiązankę kwiatów wręczył w imieniu Związku Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK.  Drugim ważnym punktem było spotkanie z Dyrektorem Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi panem Witoldem BRZEZIŃSKIM goszczącym na zebraniu na zaproszenie Prezesa ZR. Dyrektor WBE odpowiadał na pytania, które w większości dotyczyły funduszu socjalnego. Sprawy funduszu socjalnego regulują przepisy zamieszczone w Ustawie z dnia 24 października 2008 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw  Dz.U. Nr 208 Poz 1308 Art. 5 i Rozporządzenie MON z dnia 24 czerwca 2009 roku Dz. U. Nr. 107 Poz.890. Według tych przepisów fundusz socjalny tworzy się z corocznego odpisu w wysokości 0,6% rocznych środków planowanych na emerytury i renty, z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń socjalnych oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. Świadczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych: 1. Zapomogi pieniężnej 2. Zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej 3. Częściowego zwrotu kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych . Świadczenia socjalne- zapomoga- przysługują w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych lub przewlekłej choroby osoby uprawnionej albo członka jego rodziny oraz innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych. Świadczenia socjalne przysługują osobom których dochód na jednego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (880,45zł), to znaczy 2377,22 zł. w gospodarstwie jednorodzinnym i 90% tej kwoty w gospodarstwie wielorodzinnym czyli 2509,28 zł. Zapomoga przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej poniesionej w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury (9x880,45) to znaczy kwoty 7924 zł. Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych  przyznaje się w wysokości 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury(882,45x3) tj. 264 zł. przyznawany raz na dwa lata za okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury(10x880,45) obecnie 8804,50 zł. Wszystkie wymienione wyżej kwoty to kwoty netto. Wzór wniosku o  przyznanie świadczenia można znaleźć na stronie WBE ŁÓDŹ, lub siedzibie ZŻWP  i na jego stronie internetowej www.zzwp.sieradz.idsl.pl. Kolejnym punktem zebrania było zebranie propozycji do planu przedsięwzięć organizowanych porozumieniu z MON na rok 2016. Na tym zebranie zakończono.

             Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

Dzień Zwycięstwa, w Polsce od 1945 do 2015 Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności - święto państwowe obchodzone 9 maja w byłym bloku wschodnim oraz 8 maja m.in. w Czechach, Francji i Polsce upamiętniające zakończenie II wojny światowej w Europie. 24 kwietnia 2015 roku Sejm RP przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym dnia 8 maja. II wojna światowa- największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września do 8 maja w Europie i 2 września 1945 roku na świecie. W wojnie uczestniczyło 1,7 miliarda ludzi, w tym pod bronią 110 mln. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi. Wojna wybuchła 1 września 1939 roku po ataku III Rzeszy Niemieckiej w porozumieniu z ZSRR nalotem na Wieluń przeprowadzonym przez eskadrę 4 floty powietrznej o godz. 4,40, a zaraz po nim ostrzałem Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. U podstaw propagandowego sporu w sprawie zakończenia wojny tkwi w odmiennej interpretacji ostatnich aktów prawnych III Rzeszy, podejmowanych przez jej kierownictwo państwowo-wojskowe z admirałem Karlem Doenitzem na czele. Donitz zakładał, że walczące nadal z Armią Czerwoną wojska niemieckie będą mogły swobodnie cofać się na zachód i po przejściu linii frontu poddać się Amerykanom bądź Brytyjczykom, unikając niewoli sowieckiej. Liczono także na przepuszczenie na zachód cywilnych uchodźców niemieckich. Naczelny dowódca wojsk alianckich, generał Dwight Eisenhower, nie wyraził na to zgody obawiając się, że separatystyczny rozejm wywoła polityczny zatarg Zachodu ze Stalinem. Odpowiedni dokument podpisano w Reims 7 maja o godz. 2.41 nad ranem. Przewidywał on przerwanie walk 8 maja o godz. 23.01. Sygnatariuszem tego dokumentu był również przedstawiciel Armii Czerwonej generał Iwan Susłoparow. Stalin uznał, że Związek Radziecki jako główne mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej nie może zaakceptować tej formy przypieczętowania zwycięstwa nad Niemcami. 8 maja doszło do spotkania w kasynie oficerskim szkoły saperskiej w dzielnicy Berlina Karlshorst. Przygotowany dokument  zawierał te same warunki bezwarunkowego poddania się wojsk niemieckich jakie ustalono poprzedniego dnia w Reims. Podpisy złożono o godzinie 22.30. W Moskwie ze względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w Związku Sowieckim obchodzony jako Dzień Zwycięstwa. Dziś 8 maja w Sieradzu na placu przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego spotkali się kombatanci, młodzież szkolna, władze miasta aby uczcić 70 rocznicę zakończenia wojny. Ze sztandarem ZR ZŻWP w Sieradzu stanęli jak zawsze kol. Marian ŚPIEWAK, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC. Członkowie naszego Związku: ppłk Janusz MARCINIAK - Prezes ZR, ppłk Marian FRAJTAK - Prezes Koła, ppłk Piotr MARKIEWICZ -przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kola odznaczeni zostali przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „ZWYCIĘZCOM”. Po zakończeniu uroczystości na placu delegacja ZŻWP złożyła wiązanki kwiatów przy tablicach pamiątkowych na terenie Kościoła Garnizonowego.

            Tekst i zdjęcia : Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJOWE ZEBRANIE KOŁA

Majowe zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu, które odbyło się w dn. 7 miało w swoim programie między innymi wręczenie 90- latkowi płk Janowi MALCHER, jednemu z założycieli Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Sieradzu pamiątkowego Ryngrafu wraz z życzeniami zdrowia i pomyślności w dalszej działalności w związku. Referat związany z 70 rocznicą zakończenia II Wojny Światowej na terenie Europy wygłosił prezes Instytutu Historycznego im. Grota-Roweckiego w Sieradzu, mgr Antoni FIRLIT. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK zapoznał zebranych z treścią posiedzenia ZR, które odbyło się 29 kwietnia. W następnej kolejności Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK zapoznał zebranych z planem uroczystości w Dniu Zwycięstwa 8 maja, planem podróży patriotyczno-krajoznawczej do Poznania w dniu 12 maja, propozycjami do Planu współpracy z MON na rok 2016 oraz wprowadzeniu do obiegu przez Pocztę Polską Kartki Pocztowej upamiętniającej 110 rocznicę urodzin Arego STERNFELDA jednego z pionierów kosmonautyki polskiego pochodzenia, urodzonego w Sieradzu w dn. 14 maja 1905 roku. Uroczystości odbędą się 14 maja o godzinie 16-ej w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. W imieniu CKU kol. Zdzisław CICHECKI zaprosił zebranych na wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi na „Barona Cygańskiego”, spektakl odbędzie się w dn. 19 czerwca o godz. 16-ej. Cena biletu 35 złotych. Termin następnego zebrania 11 czerwca br.

            Tekst i zdjęcia : Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 maja /właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja/ to uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się , że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną,  spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Konstytucja 3 maja zaprojektowana została w celu likwidacji obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi tzw. gołocie, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia pańszczyzny. Ciekawostką jest, że zwolennicy Konstytucji w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa dni /planowanym terminem był 5 maja/korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z Wielkanocnej przerwy świątecznej. Wieczorem 2 maja odbyło się w Pałacu Radziwiłłowskim zebranie, na którym odczytano projekt konstytucji. Oficjalne przyjęcie konstytucji na posiedzeniu Sejmu w dniu 3 maja bez czytania odbyło się przez przypadek. Poseł inflancki Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta do złożenia przysięgi. Konstytucja przyjęta została tego samego dnia przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed zamkiem. Niestety Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej. Dzień 3 maja został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane w okresie rozbiorów, w 1919 roku przywrócone, zakazane w okresie okupacji, nie obchodzone w okresie PRL, przywrócone ponownie w roku 1990. W roku bieżącym podobnie jak w latach ubiegłych członkowie naszego Związku uczestniczyli w obchodach Święta. Poczet sztandarowy ze sztandarem Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu w składzie kol. KALINOWSKI Krzysztof, ŚPIEWAK Marian, JURANIEC Wacław stanęli na placu wśród innych pocztów, kwiaty u stóp pomnika Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO w imieniu Związku złożyli kol. Marian FRAJTAK, Andrzej MODRZEJEWSKI, Jan KIEŁBASIAK,

            Tekst i zdjęcia : Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIEDZENIE ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

29 kwietnia Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu spotkał się na kolejnym posiedzeniu. W trakcie posiedzenia Prezes Zarządu kol. ppłk Janusz MARCINIAK zapoznał zebranych z przebiegiem obrad Zarządu Głównego ZŻWP w Warszawie , w którym brał udział w dniu  3 kwietnia tego roku. W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawił sprawy związane z Konkursem historycznym z młodzieżą klas ponadgimnazjalnych z terenu działania Zarządu, na organizację tego konkursu z funduszy MON przyznana została kwota tysiąca złotych. Na dzień 11.06.2015 roku zaplanowano i uzgodniono z dyrektorem WBE w Łodzi spotkanie członków Koła w Sieradzu i przedstawicieli pozostałych kół, spotkanie odbędzie się w Klubie 15 SBWD o godz 17-ej. W dniu 12 maja planowana jest podróż wojskowo-historyczna do Poznania w trakcie której planowane jest zwiedzanie Cytadeli, Muzeum Wojskowego, Katedry,  Rynku Starego Miasta i innych obiektów ,podróż organizowana jest przez Koło w Sieradzu dla członków z Sieradza i Łasku. W pozostałej części posiedzenia omówione zostały sprawy wyróżnień, przesłanie propozycji zamierzeń do planu właściwych instytucji wojskowych propozycji współpracy na rok 2016, udział majowych obchodach świąt państwowych i wojskowych. Kolejne Posiedzenie Zarządu zaplanowane zostało na 18 września w Łasku z okazji Święta Lotnictwa. Na zakończenie Prezes wręczył Dyplomy Uznania przyznane przez Zarząd Główny ZŻWP w Warszawie dla: kol. ppłk Bronisław MORAWIAK, mjr Grzegorz ZYTEK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE W MUZEUM

Kwietniowe zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu odbyło się w inny sposób niż wszystkie dotychczasowe, albowiem nie odbyło się zgodnie z przyjętymi ustaleniami w pierwszy czwartek miesiąca lecz we wtorek 31 marca. Miejscem spotkania nie był jak zawsze Klub 15SBWD lecz Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Zebraliśmy się tam ,aby przy okazji obejrzeć wystawę zorganizowaną z okazji 100 Rocznicy „Operacji Łódzkiej”, która miała miejsce w listopadzie 1914 roku na Ziemi Łódzkiej. W końcu października i początkach listopada front rozciągał się od Włocławka aż po Przedbórz. W dniu 3 listopada Niemcy przechwytują niezaszyfrowane depesze iskrowe z których dowiadują się o planach wtargnięcia wojsk rosyjskich w głąb terytorium Rzeszy. Pośpiesznie ściągają posiłki z Frontu Zachodniego i uderzają pierwsi .Tak rozpoczęło się krwawe trzytygodniowe starcie nazwane później „Bitwą pod Łodzią” lub „Operacją Łódzką”. Mimo, że w operacji brały głównie siły rosyjskie i niemieckie nie brak również epizodów w których uczestniczyły  wojska austro-węgierskie. Krwawych epizodów w czasie „ Operacji Łódzkiej” było wiele, najlepiej obrazują tamte wydarzenia eksponaty pochodzące z pól bitewnych całej operacji, zebranych przez członków Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Grupa Łódź”. Wyposażenie żołnierzy zaprezentowane na wystawie pochodzą z bogatych zbiorów Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Po obejrzeniu wystawy mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji dyrektora Muzeum w Sieradzu pana Jerzego KOWALSKIEGO, na temat „Bombardowania Sieradza 20 stycznia 1945 roku”. Na zakończenie Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK zapoznał zebranych z planem wycieczki do Poznania, zaproszeniem d-cy 15 SBWD na spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych, które odbędzie się 2 kwietnia o godz. 14-ej na Hali Sportowej na terenie jednostki, złożył również zebranym życzenia świąteczne.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET W KOLE ZŻWP

Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Święto ma długoletnią tradycję, ponieważ ustanowione zostało w 1910 roku, a więc 105 lat temu. Współczesny Dzień Kobiet jest oficjalnym świętem w kilkudziesięciu krajach świata, również w Polsce, mimo że nie wszędzie obchodzony jest 8 marca. W Polsce Dzień Kobiet stał się szczególnie popularny w czasach PRL. Tak wtedy, jak i dziś jest to dobra okazja do obdarowania kobiet kwiatami, słodyczami oraz innymi podarunkami. Marcowe zebranie Koła ZŻWP poświęcone było właśnie paniom, członkiniom naszego Koła. Pani Eugenia ŚNIEG, jako jubilatka obchodząca okrągłą rocznicę urodzin otrzymała list gratulacyjny i wiązankę kwiatów, a pozostałe panie słodki upominek.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSIEDZENIE ZARZĄDU REJONOWEGO

11 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Na posiedzeniu Prezes Zarządu ppłk Janusz MARCINIAK przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły i Plan Zamierzeń na rok bieżący, skarbnik Zarządu mjr Paweł RATAJCZYK przedstawił rozliczenie finansowe i preliminarz przewidywanych wydatków w tym roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marian ŚPIEWAK zapoznał zebranych z wynikiem kontroli Zarządu i postawił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUTOWE ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

Lutowe zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu odbyło się w dniu 5 lutego bieżącego roku. W trakcie zebrania uczczono naszych jubilatów , osiemdziesięciolatka kol. Romana ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO i dwóch 90-latków kol. Jana MALCHERA i Zygmunta SZWEJA. Kol Malcher niestety nie mógł przybyć na zebranie ze względu na stan zdrowia ( odwiedzimy go w najbliższych dniach w domu) aby złożyć mu serdeczne podziękowania i gratulacje gdyż jest on jednym z założycieli naszego Związku. Płk Zygmunt SZWEJ wieloletni członek Związku ,absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu w roku 1957 i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w roku 1961, inżynier radiolinii 56 Batalionu Radiolinii, 15 Pułku Radioliniowo-Kablowego i 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu  ,konsultant przy produkcji polskiej wersji  stacji radioliniowych R-404 w Gdańsku,  zasłużony oficer łączności, jeden z najlepszych specjalistów sprzętu radioliniowego jakim posługiwała się 15 Sieradzka Brygada Radioliniowo-Kablowa obecnie 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia. Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK w imieniu wszystkich członków Koła złożyli jubilatowi serdeczne gratulacje i podziękowania za aktywny udział w życiu Koła. W dalszej części zebrania prezes Koła dokonał podsumowania roku ubiegłego i zapoznał zebranych z „ Planem Zasadniczych Zamierzeń na rok 2015” i Preliminażem wydatków na 2015 rok. Omówione zostały także zasady odpisu 1% od podatków na rzecz naszego Związku i podany numer KRS. Wiceprezes Zbigniew Tumielewicz omówił w skrócie „Pismo ZG do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej p. Siemoniaka w sprawie Ceremoniału Wojskowego i  Przydziału miejsc grzebalnych na cmentarzach miasta Warszawy.” Uczestnicy Zebrania zostali również zapoznani z projektem zmian numeracji dla abonentów wojskowych central telefonicznych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia 2015 roku Sieradz obchodzi 70 rocznicę swego wyzwolenia. Z wydarzeniem tym wiążą się jednak inne wydarzenia, które przysłoniły radość z zakończenia okupacji niemieckiej w Sieradzu. W godzinach porannych 20 stycznia nad Sieradz nadleciały dwa myśliwce w celu rozpoznania gdyż najbardziej interesowały ich stacja kolejowa i most kolejowy na rzece Warcie. Niemiecka ochrona mostu otworzyła do nich ogień, w wyniku ostrzału jeden z samolotów został trafiony. Pilot trafionego samolotu wylądował na spadochronie na zamarzniętej rzece. Mimo prób obrony został osaczony przez obronę mostu. Według niektórych świadków został w bestialski sposób zamordowany przez Niemców, którzy zakłuli go bagnetami wcześniej wyłupiając oczy, zamordowanego porzucając w pobliskim okopie przeciwlotniczym. Inni świadkowie twierdzą, że schwytanego lotnika przeprowadzono nagiego przez miasto do siedziby dowództwa niemieckiego znajdującego się w pałacu przy browarze na drugim końcu miasta. Badania prowadzone wiele lat później pozwalają twierdzić, iż pilotem tym był młodszy lejtnant Iwan Nikoronowicz Sirotenko pilot 518 pułku lotnictwa myśliwskiego. Źródła radzieckie twierdzą, że został pochowany w Sieradzu jednak na żadnym cmentarzu nie ma jego mogiły. Około godz. 15-ej nad Sieradzem zjawiły się radzieckie bombowce, które działając żądzą zemsty lub meldunkiem ocalałego drugiego myśliwca o ruchu jednostek niemieckich w Sieradzu, zrzuciły bomby na wschodnią część Sieradza, najbliższą rzeki, część centralną miasta i okolice dworca kolejowego. W wyniku bombardowania zginęło co najmniej 84 osoby a nie mniej jak 50 zostało rannych. Według innych danych zginęło ponad 100 osób, rannych zostało ponad 200. W nocy z 22 na 23 stycznia z Sieradza wycofały się resztki Niemców wysadzając wcześniej most kolejowy i jedno przęsło mostu drogowego. W dniu 23 stycznia weszli do Sieradza żołnierze 1088 pułku piechoty Armii Czerwonej działającego w składzie 1 Frontu Białoruskiego. Dla uczczenia tamtych wydarzeń co roku na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Sieradzu spotykają się władze miasta, związki kombatanckie i młodzież szkolna aby u stup pomnika złożyć wiązanki kwiatów. Dziś podobnie jak w latach ubiegłych na cmentarzu spotkali się przedstawiciele władz z Prezydentem Sieradza Pawłem Osiewałą na czele, przedstawiciele związków kombatanckich, delegacja 15 SBWD dowódcą płk Romanem JANUSZEWSKIM na czele, młodzież szkolna. W imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wiązankę kwiatów złożył Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWOROCZNE SPOTKANIE

8 stycznia podobnie jak w innych latach zamiast na zebraniu spotkaliśmy się na Noworocznym Spotkaniu członków Kola ZŻWP w Sieradzu. W trakcie spotkania była okazja do składania Noworocznych Życzeń, wymiany poglądów oraz zabawy przy muzyce z dawnych lat. Chętnych do zabawy nie brakowało gdyż w spotkaniu wzięło udział wiele pań, członkiń naszego związku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD