AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M    2 0 1 4   R O K

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUDNIOWE ZEBRANIE KOŁA

W dniu 4 grudnia odbyło się ostatnie zebranie naszego Koła w tym roku. Zebranie poświęcone było między innymi sprawie uchwały nowych stawek składek członkowskich na rzecz Zarządu Głównego, Rejonowego oraz  Koła .Zgodnie z uchwałami ZG  i Koła stawki opłat pozostały na dotychczasowym poziomie. Omówione zostały sprawy opłacalności przez członków Koła składek za rok bieżący, prenumeracja miesięcznika „Głos Weterana i Rezerwisty” oraz zamówienia na „Kompendium  Weterana i Rezerwisty” na rok następny. W poczet członków Koła została przyjęta kol. MACHLAŃSKA Irena, legitymację członkowską wręczyli: Prezes ZR w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK, skreśleni na własną prośbę zostali:  kol. CIEŚLA Jerzy oraz WOŹNIAK Wiesław. Zebranie uchwaliło, że coroczne Spotkanie Noworoczne odbędzie się w dniu 8 stycznia 2015 roku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Święto Państwowe obchodzone 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach zaborów. Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, już 7 października została ogłoszona niepodległość kraju przez Radę Regencyjną, 23 października został powołany Rząd Józefa ŚWIEŻYŃSKIEGO, 6-7 listopada powstał Rząd Ignacego DASZYŃSKIEGO, 11 listopada nastąpiło przekazanie władzy nad wojskiem przez Radę Regencyjną Józefowi PIŁSUDSKIEMU. 12 listopada J. PIŁSUDSKI zostaje Naczelnym Wodzem. 15 listopada następuje zmiana nazwy państwa z „Królestwo Polskie” na Republika Polska. W tych dniach listopada naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości. Jędrzej MORACZEWSKI tak opisuje te dni: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości jaki ludność polską w tym Momocie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, doczekało.” My członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu również pamiętamy o tamtych dniach biorąc udział w uroczystościach pod pomnikiem Józefa PIŁSUDSKIEGO. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem w imieniu ZŻWP złożyli: kol. ppłk Janusz MARCINIAK, ppłk Marian FRAJTAK, mjr Stanisław RUTKOWSKI, st. chor. szt. Andrzej MODRZEJEWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPADOWE ZEBRANIE KOŁA

6 listopada członkowie Koła ZŻWP spotkali się na kolejnym zebraniu, którego tematem było między innymi spotkanie z Wicemarszałek województwa łódzkiego Dorotą RYL, która z okazji zbliżających się wyborów samorządowych przedstawiła osiągnięcia województwa i plany na przyszłość. Kol. Janusz MARCINIAK przedstawił wyniki wyborów na stanowisko Prezesa Zarządu Rejonowego, a Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK zapoznał zebranych z listem Prezesa Zarządu Głównego w Warszawie gen. dyw. dr Franciszka PUCHAŁY do Ministra Obrony Narodowej Tomasza SIEMONIAKA dotyczącego jego decyzji nr.389/MON z 24 września 2014 roku w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy i decyzji nr 392/MON z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych RP” W szeregi członków został przyjęty kol. płk Antoni GŁOWACKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 LISTOPADA – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Uroczystość w wielu kościołach obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych z imienia świętych. Następny dzień po Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest jako dzień wspominania zmarłych (Zaduszki). Dla katolików i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wiernych, zmarłych. W tych dniach ludzie odwiedzają cmentarze aby ozdobić groby kwiatami i zapalić znicze. My członkowie Koła ZŻWP w Sieradzu zgodnie z wieloletnią tradycją również udajemy się na pobliskie cmentarze aby naszym kolegom, żołnierzom, którzy odeszli na „Wieczną Wartę” zapalić znicze, symbole pamięci. Na cmentarzu Komunalnym znicze zapalili kol. Janusz MARCINIAK, Marian FRAJTAK, Piotr MARKIEWICZ, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC, Jan KIEŁBASIAK. Na cmentarzu Katolickim: kol. Józef SZYMCZAK, Marian ŚPIEWAK, Jan IGNASZAK, Andrzej MODRZEJEWSKI, Włodzimierz ROWIŃSKI.

Zdjęcia: Janusz Marciniak, tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNY ZJAZD ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

29 października 2014 roku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zjazd został zwołany w wyniku rezygnacji kol. ppłk Andrzeja DOMARADZKIEGO z funkcji Prezesa ZR Z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Delegaci biorący udział w Zjeździe w drodze głosowania wybrali nowego Prezesa Zarządu Rejonowego, którym został kol. ppłk Janusz MARCINIAK, dotychczasowy Wiceprezes ZR ds. Socjalno-Zdrowotnych. W chwili obecnej Zarząd Rejonowy w Sieradzu składa się z następujących osób:

Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK

Wiceprezes ds. organizacyjnych mjr Zbigniew TUMIELEWICZ

Wiceprezes ds. socjalno-zdrowotnych ppłk Marian FRAJTAK

Sekretarz ppłk Edward SZUBA

Sekretarz-skarbnik mjr Paweł RATAJCZYK

Członkowie: ppłk Andrzej  DOMARADZKI, płk Adam ŁOCHOWSKI,  Leszek POLIT, Grzegorz ZYTEK, Bronisław MORAWIAK, Wiesław TUROWIECKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SBWD, 79 LAT GARNIZONU SIERADZ

16 października na zaproszenie dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Romana JANUSZEWSKIEGO  na placu apelowym jak przed laty stanęli  byli żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni wojska służący i pracujący kiedyś w brygadzie .Uroczystości odbyły się z okazji Święta brygady oraz 79 rocznicy powstania Garnizonu Sieradz. Wśród zebranych nie zabrakło również członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W trakcie uroczystości wyróżniającym się żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostki zostały wręczone odznaczenia wojskowe i nagrody .Dowódca brygady płk Roman JANUSZEWSKI na wniosek Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu został wyróżniony przez Zarząd Główny w Warszawie Medalem XXX-lecia ZŻWP, medal wręczył Wiceprezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz Marciniak. Po obejrzeniu pokazu musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i defilady zgromadzonych na placu pododdziałów, udaliśmy się na spotkanie koleżeńskie w Klubie 15 BWD.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew TUMIELEWICZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„ŻOŁNIERZE NIECHCIANI”

10 października w Kościele Garnizonowym w Sieradzu spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich z terenu Sieradza aby uczcić zbliżającą się 71 rocznicę bitwy pod Lenino. Bitwy, którą stoczyli żołnierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki rozpoczynając tym samym swój szlak bojowy, który zakończył się zatknięciem biało-czerwonej flagi na Bramie Brandenburskiej w sercu nazistowskich Niemiec - Berlinie. Do 1 DP trafili przede wszystkim Polacy, którzy wcześniej wywiezieni zostali na Syberię i którzy z takich czy innych przyczyn nie zdążyli do Armii Andersa, ludzie którzy liczyli, że w ten sposób unikną dalszego zesłania i najkrótszą drogą wrócą do kraju. Traktowali walkę u boku Armii Czerwonej, jako walkę o przyszłe wyzwolenie kraju spod okupacji hitlerowskiej nie zważając na politykę prowadzoną przez mocarstwa walczące z hitleryzmem. Szli do Ojczyzny drogą najkrótszą zaczynając od Lenino poprzez Dęblin, Puławy, Studzianki, wyzwalając Warszawę, przełamywali Wał Pomorski, zdobywali Kołobrzeg, Gdańsk i Wejherowo. W końcowej fazie wojny żołnierze 1Armii WP forsowali odrę, zdobywali stolicę Niemiec – Berlin. Żołnierze 2 Armii walczyli pod Budziszynem i brali udział w wyzwalaniu Pragi Czeskiej. Niestety w chwili obecnej są ludzie, którzy nie chcą o nich i o ich przelanej krwi w wyzwoleniu Ojczyzny pamiętać. Gloryfikuje się Powstanie Warszawskie, ale nikt nie pamięta, że próbując przyjść z pomocą powstaniu jednostki 1A WP straciły ponad 2400 żołnierzy a łącznie we wszystkich działaniach wojennych tzw. „Ludowe Wojsko Polskie” straciło ponad 17500 zabitych i ponad 40000 rannych. W końcowej fazie wojny w maju 45 roku Wojsko Polskie liczyło około 370 tysięcy żołnierzy i nie było to „wojsko polskojęzyczne” jak dziś niektórzy je nazywają, ale wojsko z wyjątkiem pewnej liczby wyższej kadry dowódczej składające się z prawdziwych patriotów, którzy po zakończeniu wojny przystąpili do odbudowy zniszczonego kraju i zagospodarowywaniu terenów zachodnich, walczyli z bandami, którym nie podobała się powojenna rzeczywistość. Dziś tamci tzw. „żołnierze wyklęci” są gloryfikowani i stawia się im pomniki a ci, którzy wyzwalali kraj spod hitlerowskiej okupacji są przemilczani, można ich nazwać „Żołnierzami niechcianymi”. W programie uroczystości odbywającej się w Kościele Garnizonowym znalazły się między innymi: wystąpienie Prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego mjr Józefa ZAWADZKIEGO, występ artystyczny młodzieży Szkoły Ponadgimnazjalnej nr 2 im. Marii DĄBROWSKIEJ w Sieradzu, złożenie wiązanek kwiatów pod Tablicą upamiętniającą 1 A WP wmurowaną w Kościele Garnizonowym. W imieniu ZŻWP kwiaty złożyli: ppłk Janusz Marciniak, Marian Frajtak, mjr Zbigniew Tumielewicz, por. Jan Studnicki mł. chor. Marian Śpiewak, st. chor. szt. Andrzej Modrzejewski.

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAŹDZIERNIKOWE ZEBRANIE KOŁA

2 października członkowie Koła ZŻWP w Sieradzu spotkali się na kolejnym zebraniu związku. W trakcie zebrania wręczono Złotą Odznakę Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dla zasłużonego przyjaciela naszej organizacji, byłego Wojewody województwa sieradzkiego, prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu Okręgowego w Sieradzu - pana Eugeniusza WIECZORKA. Pan Wieczorek zapoznał nas przy okazji z zasadami i celami działalności swojej organizacji. Odznaki Honorowe Za Zasługi dla ZŻWP wręczono kol. płk Adamowi ŁOCHOWSKIEMU, st. chor, szt. Zdzisławowi CICHECKIEMU, st. sierż. Ryszardowi PERCE. Odznaczenia wręczyli: Wiceprezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK I Prezes Koła w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK. W szeregi Związku przyjęto nowych członków: por. Jana STUDNICKIEGO i mł. chor. Mariana KUCIŃSKIEGO, legitymacje nowym członkom wręczyli ppłk FRAJTAK i ppłk MARCINIAK. Na zakończenie Prezes Koła przedstawił informację o zakupie i rozłożeniu zniczy na grobach naszych kolegów w dniu 1 listopada.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz; zdjęcia: Marian Śpiewak.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODRÓŻ PATRIOTYCZNA DO KRAKOWA

W dniach 9-10 września Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizował podróż patriotyczną do Krakowa. W podróży udział wzięli członkowie Kół z Sieradza, Łasku i Wielunia. W pierwszym dniu podróży zwiedzaliśmy Muzeum Lotnictwa w Krakowie gdzie mogliśmy obejrzeć sprzęt lotniczy na którym latali lotnicy od początku powstania lotnictwa do dnia dzisiejszego. Po południu tego samego dnia zwiedziliśmy jeden z najpiękniejszych zabytków kraju jakim jest Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Jest to kopalnia powstała w latach 80-tych XIII w. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około 300 km usytuowane na 9 poziomach sięgających do głębokości 327 m  ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych. My zwiedzaliśmy chodniki i wyrobiska do głębokości 110 m. Piękno poszczególnych zwiedzanych komór nie da się opisać – to trzeba zobaczyć. Drugiego dnia podróży zwiedzaliśmy zabytki starego Krakowa od Wawelu poprzez między innymi: Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola WOJTYŁY i jego dom w którym mieszkał w latach 1951-67, Pałac Biskupi, dom i pracownię Wita STWOSZA, Centrum Jana Pawła II, Kolegium Maius i Kolegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek z Kościołem Mariackim i Sukiennicami, mieliśmy okazję wysłuchać Hejnału Mariackiego o godz.12-ej. Po zwiedzaniu z przewodnikiem mieliśmy 3 godziny na zwiedzanie indywidualne. W drodze powrotnej zajrzeliśmy również do Pieskowej Skały aby zobaczyć Maczugę Herkulesa i Zamek w Pieskowej Skale, niestety z powodu remontu tylko z dołu. Około godziny 22-ej wróciliśmy do Sieradza.


Zdjęcia i tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKONSTRUKCJA WALK OBRONNYCH 1939r. NAD WARTĄ  -  BELEŃ

Minęło 75 lat od tragicznych wydarzeń Września 1939 roku, kiedy odzyskana niedawno niepodległość znów została zagrożona. Nalotem na Wieluń godz. 4.40 rozpoczęła się II Wojna Światowa. Armia niemiecka przekroczyła granicę państwową w pasie działania Armii „Łódź” i 10 DP walczącej w jej składzie w pierwszym dniu w rejonie Ostrzeszowa, Kępna, Wieruszowa i Bolesławca. W wyniku ciężkich walk 10 DP zmuszona została do wycofania i zajęcia linii obrony na rzece Warcie. Rano 4 września10 DP skończyła zajmowanie stanowisk obronnych nad Wartą. Poszczególne pułki otrzymały następujące odcinki obronne: 28 psK od Dzierzązny do Okupnik, 31 psK – do szosy Sieradz-Zduńska Wola, 30psK od tejże szosy do Pstrokoń. 10 DP powierzono obronę zbyt szerokiego odcinka; zadanie przekraczało jej możliwości obronne. Najcięższe walki na linii Warty toczyły się w dniach 4-5 września .Jedno z ognisk walki rozgorzało w rejonie Belenia na odcinku obrony 30 psK. Dla uczczenia pamięci tamtych walk w dniu 6 września w rejonie Belenia odbyła się rekonstrukcja historyczna w wykonaniu Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy” z Łodzi. Ideą Stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji oręża polskiego z okresu II RP. W ramach swej działalności członkowie stowarzyszenia uczestniczą w uroczystościach patriotycznych związanych z odzyskaniem i utrzymaniem niepodległości Polski w latach 1918-39, a także w widowiskach historycznych nawiązujących do walk z okresu wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii obronnej z września 1939 roku

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE

Po krótkiej przerwie urlopowej 4 września spotkaliśmy się na kolejnym zebraniu Koła w trakcie którego Prezes Koła ppłk FRAJTAK zapoznał zebranych ze Sprawozdaniem Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym oraz Uchwałą Nr. 8/2014 z dn. 30 lipca 2014 roku w sprawie: realizacji zapisów ustawy z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzonych zbiórek publicznych. Mjr TUMIELEWICZ przedstawił Apel Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego dotyczący udziału członków Związku w zbliżających się wyborach samorządowych. Wręczono Odznaki Honorowe ZŻWP kol., Bożena KWIATKOWSKA, Andrzej MODRZEJEWSKI, Za Zasługi dla ZŻWP Stanisław MAŁECKI, Władysław PACEK, Medal XXX-Lecia: Zygmunt SZWEJ, Ryszard HETMANEK, Bolesław KRAWCZYK. Wręczono również legitymację członkowską kol. Janowi KUJAWIŃSKIEMU.

 

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 WRZEŚNIA

Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej odbyły się jak w latach poprzednich w Sieradzu-Męce gdzie na cmentarzu znajduje się mogiła żołnierzy września poległych we wrześniu 1939 roku w walkach na linii obrony wzdłuż rzeki Warty. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym gdzie homilię wygłosił ks. kapelan płk Krzysztof PIETRZNIAK. Po mszy nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny gdzie pod pomnikiem poległych żołnierzy zebrali się przedstawiciele władz miasta, członkowie organizacji kombatanckich, przedstawiciele służb mundurowych, miejscowa ludność. Kompanię honorową wystawiła 15 SBWD, wartę honorową przy pomniku wystawili: żołnierze 15 SBWD, żołnierze w mundurach 31 pSK, harcerze, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu reprezentował poczet sztandarowy ze sztandarem ZR w składzie mjr Józef KIERBIEDŹ, st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI, mł. chor. Wacław JURANIEC. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezydent miasta Sieradza Jacek WALCZAK, apel poległych odczytał mjr Andrzej BUBEK. Po salwie honorowej oddanej przez żołnierzy kompanii honorowej pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerze, uczniowie miejscowej szkoły.

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ ŻOŁNIERZOM
31 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH

29 sierpnia na terenie koszar 15 SBWD odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom 31 pułku Strzelców Kaniowskich którzy w okresie od 19 października 1935 roku do wybuchu II Wojny Światowej kiedy pułk zajął stanowiska na linii obrony wzdłuż rzeki Warty kwaterowali w koszarach zbudowanych właśnie dla nich na terenie Sieradza. Tablica powstała z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD płk Jana KOWALSKIEGO i Dowódcy 15 SBWD płk Romana JANUSZEWSKIEGO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta, żołnierze i pracownicy cywilni 15 SBWD, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD do którego należy również wielu członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Cykl przygotowań do odsłonięcia tablicy przedstawił płk Jan KOWALSKI Prezes Stowarzyszenia, historię przygotowań i pobytu 31 psK w Sieradzu przedstawiła pani Beata MICHALSKA. Ks. kapelan płk Krzysztof PIETRZNIAK dokonał poświęcenia tablicy, a odsłonięcia dokonali pomysłodawcy płk Jan KOWALSKI i płk Roman JANUSZEWSKI. Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele władz miasta Sieradza i delegacja służb mundurowych.

Zdjęcia i tekst: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia w Dniu Święta Wojska Polskiego spotkaliśmy się przed pomnikiem Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO aby uczcić 94 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Kwiaty pod pomnikiem w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyli: Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK i mjr Stanisław RUTKOWSKI. W poczcie sztandarowym ,ze sztandarem Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu stanęli: mjr Czesław WIERZBICKI, st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI, mł. chor. Wacław JURANIEC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE

5 czerwca na ostatnim zebraniu Koła przed sezonem urlopowym, zajmowaliśmy się następującymi sprawami:  naszemu jubilatowi, który kończy 80 lat - Zenonowi MILEROWI złożono podziękowania za dotychczasową działalność w Kole i życzenia długich lat życia i aktywności w działalności na rzecz Związku. Zasłużonym członkom  Koła wręczono wyróżnienia w postaci Medalu XXX-lecia ZŻWP. Medale otrzymali: ppłk Tadeusz Miedziak, st. chor .szt. Leszek KLUBA, st.  sierż. szt. Wacław JURANIEC, st. sierż. szt. Edward ŁUCZAK, Pani Krystyna PRZYCIASA. W następnym punkcie zebrania została omówiona wycieczka do Krakowa i Wieliczki w dniach 9-10 września, organizowana przez Zarząd Rejonowy w Sieradzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE

W godzinach popołudniowych 8 maja spotkaliśmy się na kolejnym zebraniu, którego najważniejszym punktem było spotkanie z panem magistrem Antonim FIRLITEM, członkiem ZG Związku Sybiraków i prezesem Oddziału Klubu Historycznego im. Stefana ROWECKIEGO „GROTA” w Sieradzu, który przedstawił nam dzieje II Korpusu Polskiego i jego udział w bitwie o Monte Cassino. Jubilatowi ppłk  Tadeuszowi ŚWIĄTEK z okazji 80-tych urodzin wręczono pamiątkowy dyplom oraz wiązankę kwiatów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja w 69 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskim faszyzmem na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak co roku zebrały się obok władz miasta, wszystkie organizacje kombatanckie aby uczcić pamięć żołnierzy walczących o wyzwolenie kraju w okresie II wojny światowej. Czcimy pamięć o żołnierzach polskich walczących na terenie kraju- żołnierzy września, partyzantów AK, AL., BCH, ale także tych , którzy walczyli poza granicami kraju: pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Ankoną, Falaise, Arnhem, w bitwie powietrznej o Anglię. Szczególnie jednak czcić powinniśmy tych, o których ostatnio zapomniano, tych, którzy wybrali najbliższą drogę do Ojczyzny, tych, którzy swój szlak bojowy rozpoczęli pod Lenino, a potem walczyli na terenie kraju pod Dęblinem, Puławami Studziankami, wyzwalali Stolicę, zdobywali Gdańsk, Kołobrzeg ,przełamywali Wał Pomorski by wreszcie zatknąć biało-czerwony sztandar w centrum Berlina na Bramie Brandenburskiej. Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uczcili pamięć tych wszystkich składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudskiego, pod tablicami na terenie Kościoła Garnizonowego upamiętniającymi wszystkich żołnierzy Garnizonu Sieradz oraz żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja w 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej na Placu Józefa PIŁSUDSKIEGO w Sieradzu, jak co roku, członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wzięli udział w uroczystościach zorganizowanych z tej okazji przez władze miasta. Kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w imieniu ZŻWP złożyli: Prezes ZR w Sieradzu - ppłk Andrzej DOMARADZKI, Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu - ppłk Marian FRAJTAK, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Rejonowego - st. sierż. sztab. Marian ŚPIEWAK oraz członek Koła - mjr Stanisław RUTKOWSKI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

W dniu 3 kwietnia na zebraniu Koła gościliśmy Wicestarostę Powiatu Sieradzkiego, przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej pana Zbigniewa KRASIŃSKIEGO, który w skrócie przedstawił działalność administracyjną powiatu sieradzkiego w aspekcie rozwiązywania aktualnych problemów nurtujących mieszkańców naszego regionu oraz sprawy dotyczące zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. W trakcie zebrania w szeregi Koła ZŻWP przyjęty został starszy sierżant sztabowy Zbigniew PAWLAK, omówione zostały także sprawy planowanej na wrzesień wycieczki do Krakowa i Wieliczki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

Marcowe zebranie Koła ZŻWP odbyło się w dniu 6 marca i jak w latach ubiegłych poświęcone było naszym Paniom, członkiniom Koła z okazji Święta Kobiet obchodzonego w dniu 8 marca. Wszystkie Panie otrzymały życzenia i słodkie upominki wręczane przez kol. Domaradzkiego, Frajtaka, Marciniaka i Śpiewaka. W trakcie zebrania do naszego Związku przyjęta została wdowa po zmarłym niedawno wiceprezesie ZR ZŻWP Pani Irena GŁODEK. Zebranie przyjęło również Uchwałę przypominającą 15 rocznicę wprowadzenia Ustawy o emeryturach wojskowych i 10 rocznicę ustawy wyłączającej emerytury wojskowe spod zapisów nakazującej przeliczenie wymiaru świadczenia wg nowo utworzonych stawek uposażenia żołnierzy zawodowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpułkownik  Tadeusz ŁAGUNOWSKI

Urodził się 10.06.1931 roku w miejscowości Sierpc, woj. Mazowieckie. Do wybuchu wojny ukończył pierwszą klasę szkoły powszechnej, po wojnie w przyśpieszonym tempie ukończył szkołę powszechną i zasadniczą szkołę zawodową. We wrześniu 1949 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu. Szkołę Oficerską ukończył w 1952 roku z wynikiem bardzo dobrym za co został wyróżniony nagrodą przez Ministra Obrony Narodowej oraz możliwością wyboru jednostki do dalszej służby. Wybrał 7Pułk Łączności w Bydgoszczy. W latach 53-55 dowódca plutonu podchorążych w OSŁ w Sieradzu,55-56 w 112 kompani radiolinii w Zegrzu, 56-62 dowódca plutonu i kompanii w 56 Batalionie Radiolinii w Sieradzu, 62-68 dowódca kompani  szkolnej w 56 Pułku Radioliniowo Kablowym w Sieradzu, 68-70 szef sztabu  Szkoły Podoficerskiej, 70-74 pomocnik szefa sztabu 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej, 74-89 kierownik sekcji mobilizacyjnej-zastępca Komendanta WKU w Sieradzu i Komendant WKU. W latach 85-89 piastował funkcję Radnego Rady Miejskiej w Sieradzu. W trakcie służby uzupełniał swoje wykształcenie w latach 58-59 ukończył Liceum Ogólnokształcące i uzyskał świadectwo maturalne, w 1970 ukończył Kurs Doskonalenia Oficerów Łączności w Zegrzu. W trakcie służby za uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w służbie został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem  Zasługi, Medalem 40-lecia Polski Ludowej, brązowy, srebrny i złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju, brązowy, srebrny i złoty Medal Siły Zbrojne W Służbie Ojczyzny, Odznaką Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego, Złotą Odznaką Zasłużony Dla Ligi Obrony Kraju, Odznaką Zasłużony dla Województwa Sieradzkiego. Po zakończeniu 40 letniej służby w 1989 roku odszedł na zasłużoną emeryturę w tym samym roku wstąpił do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych gdzie w okresie przynależności pełnił wiele ważnych funkcji zarówno w Kole jak i Zarządzie Wojewódzkim a później Rejonowym. Za aktywną działalność w związku został wyróżniony: Medalem XX, XXV i XXX-lecia Związku, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, brązową i srebrną Odznaką Za Zasługi dla ZŻWP, Odznaką Honorową 15 BRLK i Medalem Pamiątkowym 65-lecia Garnizonu Sieradz. Członek założyciel Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku, Polskich Żołnierzy Łączności, aktywny członek Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Wspaniały kolega i przyjaciel  służący zawsze   radą i pomocą innym, cieszący się szacunkiem kolegów i bliskich. 25 lutego tego roku odszedł na „Wieczną Wartę”. W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się 27 lutego na cmentarzu Parafialnym w Sieradzu wzięli udział: Kompania Honorowa ze sztandarem 15 SBWD, poczet sztandarowy ZR  ZŻWP w Sieradzu oraz licznie zgromadzeni przyjaciele, koledzy, znajomi i sąsiedzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA

W dniu 6 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Koła podczas którego dokonano podsumowania działalności ZŻWP za rok 2013. Sprawozdanie z działalności Koła przedstawił Prezes Zarządu Koła kol. ppłk Marian FRAJTAK, protokół Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący KR kol. Leszek KLUBA. Zebranie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło Zarządowi Koła absolutorium. Kolejny członek naszego Związku ukończył 80 lat. Zgodnie z tradycją jubilatowi Leszkowi KLUBIE Prezes Koła i przedstawiciel Zarządu Rejonowego wiceprezes Janusz MARCINIAK wręczyli podziękowania za dotychczasową działalność i wiązankę kwiatów. W związku z odejściem do służby poza terenem garnizonu dotychczasowego sekretarza Koła kpt. Michała TUMIELEWICZ i złożeniu przez niego rezygnacji z tej funkcji zebranie wybrało kol. Andrzeja MODRZEJEWSKIEGO do Zarządu Koła i powierzyło mu funkcję sekretarza. Obecny na zebraniu Starosta Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zdzisław CICHECKI – członek naszego koła – przedstawił program działania Uniwersytetu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Zgodnie z tradycją w miesiącu styczniu zamiast zebrania organizujemy dla członków Koła, ich rodzin i sympatyków ZŻWP Spotkanie Noworoczne, który jest okazją do spotkania się z kolegami, a także zatańczenia przy dobrej muzyce.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD