AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M    2 0 1 3   R O K

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada w 95 rocznicę odzyskania niepodległości na placu przed pomnikiem marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO odbyły się uroczystości upamiętniające tamte dni. W uroczystościach wziął udział poczet sztandarowy ZŻWP w Sieradzu w składzie: mjr  Józef SZYMCZAK, st.  sierż. szt. Wacław JURANIEC, st. sierż. szt. Marian ŚPIEWAK. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka  w imieniu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożył Prezes Zarządu Rejonowego w Sieradzu ppłk Andrzej DOMARADZKI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

Na listopadowym zebraniu, które odbyło się 7 listopada omówione zostały sprawy opłacalności składek członkowskich, organizacji święta 11 listopada oraz wręczone wyróżnienia. Srebrną Odznaką "Za Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" wyróżnieni zostali: Piotr MARKIEWICZ, Marian FRAJTAK, Czesław WIERZBICKI, Brązową: Tadeusz GAJDZIŃSKI, Janusz MARCINIAK, Odznaką Honorową Za "Zasługi Dla ZŻWP" odznaczony został Włodzimierz ROWIŃSKI, odznaczenia wręczył Prezes ZR ZŻWP ppłk Andrzej DOMARADZKI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 LISTOPADA

1 listopada „Dzień Wszystkich Świętych” – dzień w którym zgodnie z tradycją udajemy się na cmentarze by odwiedzić groby naszych bliskich. My członkowie Koła ZŻWP podobnie jak w latach ubiegłych udaliśmy się na cmentarze: Komunalny i Parafialny w Sieradzu, Męce, Charłupi Małej  by na grobach naszych kolegów, którzy odeszli na „Wieczną Wartę” zapalić znicze, symbol pamięci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO SIERADZKIEJ BRYGADY

W  tym roku święto 15SBWD odbyło się 17 października na terenie koszar, młodzież szkolna i cywile mogli obejrzeć sprzęt wystawiony na placu apelowym, a o godz. 12.00 odbył się uroczysty apel  na którym wręczono wyróżniającym się żołnierzom Brygady medale i odznaczenia. Po defiladzie w której uczestniczyły pododdziały Brygady, Orkiestra i Kompania Reprezentacyjna WP,  odbył się pokaz musztry paradnej. W uroczystościach uczestniczyli również członkowie  Koła ZŻWP i innych organizacji skupiających byłych żołnierzy w Sieradzu. Po uroczystościach w jednostce kadra i członkowie związków udali się na spotkanie pokoleń do Klubu 15BWD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

70 ROCZNICA BITWY POD LENINO

11pażdziernika w przededniu 70 rocznicy bitwy pod Lenino odbyły się w Sieradzu uroczystości dla upamiętnienia tych wydarzeń.  W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta Sieradza, członkowie organizacji kombatanckich z terenu Sieradza, poczet sztandarowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Łodzi. Po wysłuchaniu krótkiej modlitwy wygłoszonej przez kapelana Kościoła Garnizonowego w Sieradzu ks. ppłk. Krzysztofa PIETRZNIAKA złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową w Kościele Garnizonowym upamiętniającą żołnierzy 1DP im. Tadeusza Kościuszki i ich dowódcę gen. Zygmunta BERLINGA. Po uroczystościach uczestnicy spotkania udali się na koleżeńskie spotkanie do Klubu 15 BWD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSTAWA FILATELISTYCZNA  "KOSMOS-7"

W dniu 8 października w Klubie 15 SBWD, nastąpiło otwarcie wystawy filatelistycznej „KOSMOS – 7” zorganizowanej przez członków ZŻWP – filatelistów, między innymi Mariana Frajtaka, Tadeusza Gajdzińskiego w ramach „ IV SIERADZKIEJ KONFERENCJI KOSMICZNEJ” organizowanej przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Gościem honorowym był pierwszy polski kosmonauta gen. bryg. Mirosław Hermaszewski. Wśród zaproszonych gości byli posłowie na sejm Cezary Olejniczak, Bogusław Wontor, starosta  sieradzki Zbigniew Krasiński, prezydent Sieradza Jacek Walczak, młodzież  szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dzieci z sieradzkich przedszkoli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

3 października na kolejnym zebraniu Koła mieliśmy okazję wysłuchać wykładu naszego kolegi z Łodzi ppłk mgr Tadeusza MROZOWSKIEGO o przebiegu bitwy pod Lenino 12 października 1943 roku w jej 70 rocznicę. W dalszej części zebrania zostały wręczone odznaczenia nadane naszym członkom przez Zarząd Główny ZŻWP. Srebrne odznaki Za Zasługi Dla ZŻWP otrzymali: kol. Tadeusz ŁAGUNOWSKI, Zbigniew TUMIELEWICZ, Krzysztof KALINOWSKI, brązowe: Tadeusz ŚWIĄTEK, Józef SZYMCZAK, Marian ŚPIEWAK. Odznaki Honorowe Za Zasługi Dla ZŻWP OTRZYMALI: Władysław HAMMER, Michał TUMIELEWICZ, Wacław JURANIEC. W szeregi członków Koła przyjęty został Marek BODYCH.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAKACJE

Okres wakacyjny za nami. Nie zapomnieliśmy jednak o naszych obowiązkach i świętach jakie w tym okresie przypadały. Członkowie Zarządu i Poczet Sztandarowy brali udział w obchodach 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia, w obchodach Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, oraz w obchodach 74 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 1 września. Pod pomnikami upamiętniającymi tamte wydarzenia złożyliśmy wiązanki kwiatów. W trakcie zebrania, które po okresie wakacyjnym odbyło się 5 września wysłuchaliśmy wspomnień szefa szkolenia 15 SBWD ppłk Dariusza DEJNEKI z jego udziału w misjach w Iraku i Afganistanie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE

W ostatnim czasie mieliśmy w Kole dwa ważne wydarzenia: kolejne comiesięczne zebranie w  trakcie którego mjr Andrzej BUBEK zapoznał zgromadzonych z bieżącymi wydarzeniami w 15 SBWD.

W czasie wycieczki która odbyła się w dniu 12 czerwca zwiedziliśmy sztolnie w Walimiu, podziemne miasto Osówka w Głuszycy, zamek w Książu oraz hitlerowski obóz koncentracyjny w Gross-Rosen /Rogoźnicy/.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

Na kolejnym zebraniu naszego Koła odbytego w dn. 9 maja kontynuowaliśmy temat poprzedniego zebrania dotyczący wystąpienia Prezesa Koła Klubu Kolekcjonera i Hobbysty w Sieradzu p. Arkadiusza BALCERZAKA tym razem z prezentacją części swojej kolekcji. Radny Rady Miejskiej w Sieradzu, nasz członek, kol. Ryszard PERKA przedstawił zebranym aktualne problemy miasta z jakimi spotyka się Rada Miejska a Starosta CKU Zdzisław CICHECKI zaprosił wszystkich chętnych członków Koła do udziału w Integracji Środowiskowej organizowanej przez CKU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja wspólnie z innymi organizacjami kombatanckimi spotkaliśmy się pod pomnikiem  marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO aby uczcić Dzień Zwycięstwa  nad  faszystowskimi  Niemcami w 1945 roku. Z tej okazji  Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu został odznaczony przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym „ZWYCIĘZCOM 1945”. Delegacje władz miasta i organizacji kombatanckich złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX ZJAZD REJONOWY

17.04.2013 roku odbył się IX Zjazd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. W Zjeździe wzięli udział delegaci poszczególnych kół z Sieradza, Łasku i Wielunia, oraz zaproszeni goście: dowództwa 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia, 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sieradzu, przedstawiciele bratnich organizacji kombatanckich. Zarząd Główny reprezentował członek Prezydium ZG ZŻWP płk Czesław MARMURA. Zjazd wybrał nowe władze w składzie: Prezes ZR Andrzej DOMARADZKI, wiceprezesi: Janusz MARCINIAK, Zbigniew TUMIELEWICZ, sekretarz – Edward SZUBA, skarbnik – Paweł RATAJCZYK, członkowie: Marian FRAJTAK, Adam ŁOCHOWSKI, Leszek POLIT, Grzegorz ZYTEK, Bronisław MORAWIAK, Wiesław TUROWIECKI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE

           Nasze kolejne zebranie które odbyło się 04.04.2013r. miało na celu zapoznanie naszych członków z planem wycieczek organizowanych przez Klub 15 BWD, oraz wycieczki planowanej przez Zarząd Koła do Kłodzka – Walimia – Głuszczyc – Gross-Rosen w m-cu czerwcu. W trakcie zebrania wręczono legitymację członkowską kol. Edwardowi ZAWIEI, oraz wysłuchano wystąpienia Prezesa  Klubu Kolekcjonera p. Arkadiusza BALCERZAKA nt. jego wystawy pocztówek i kart telefonicznych organizowanej w Teatrze Miejskim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

7 marca odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP. Tak jak w latach ubiegłych poświęcone ono było naszym paniom, członkiniom Koła z okazji ich święta „Dnia Kobiet”. Wszystkie panie otrzymały słodkie upominki oraz życzenia od Zarządu Koła. W trakcie zebrania odczytano również List otwarty do Byłych Żołnierzy Zawodowych, Weteranów, i Rezerwistów w sprawie gloryfikacji Żołnierzy Wyklętych, oraz informację Biura Podróży „ADARA” z Wrocławia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Minęły 4 lata działalności Zarządu Koła ZŻWP w Sieradzu. W dniu 07.02.2013r. na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym dokonano podsumowania działalności  Zarządu, oceny jego pracy oraz przedstawiono zamierzenia na następną czteroletnią kadencję. Wykonaniem nowych zamierzeń zajmie się wybrany na zebraniu nowy Zarząd Koła w składzie: Prezes Zarządu – kol. Marian FRAJTAK, viceprezes - Zbigniew TUMIELEWICZ, sekretarz - Michał TUMIELEWICZ, skarbnik - Włodzimierz ROWIŃSKI, członkowie Zarządu : Tadeusz ŁAGUNOWSKI, Edward SZUBA, Czesław WIERZBICKI, Krzysztof KALINOWSKI, Marian ŚPIEWAK. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali :Piotr MARKIEWICZ, Jan KIEŁBASIAK, Leszek KLUBA. W trakcie zebrania jubilatom kończącym 80 lat wręczono dyplomy i wiązanki kwiatów, należą do nich: Jan STERNAK, Euzebiusz PAWŁOWSKI, Wacław JURANIEC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZWOLENIE SIERADZA

Jak co roku w dniu 23 stycznia na Cmentarzu Wojennym w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz miasta, członkowie organizacji kombatanckich i żołnierskich oraz młodzież szkolna aby uczcić  68 rocznicę wyzwolenia Sieradza. Pod tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono symboliczne znicze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE

9 stycznia zamiast tradycyjnego zebrania ZŻWP odbyło się spotkanie noworoczne, w którym wzięli udział  zaproszeni goście. Obecni byli:  d-ca brygady - płk Roman JANUSZEWSKI, zastępca d-cy - płk Andrzej POCHOPIEŃ, a także członkowie koła ZŻWP w Sieradzu oraz ich rodziny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD