AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M    2 0 1 2   R O K

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

W dniu 08.11.2012r. odbyło się kolejne zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Jednym z punktów zebrania była historia i czasy obecne Sieradzkiego Bractwa Kurkowego, którą przedstawił zaproszony na zebranie dyrektor sieradzkiego Muzeum p. Jerzy KOWALSKI. W innym punkcie programu wręczone zostały naszym członkom wyróżnienia: Medal XXX  lecia  ZŻWP otrzymał kol. Tadeusz GAJDZIŃSKI, medale pamiątkowe z okazji XX – lecia Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym otrzymali: kol. Andrzej DOMARADZKI, Zbigniew TUMIELEWICZ, Marian ŚPIEWAK. Prezes Koła wręczył również legitymację członkowską kol. Stanisławowi TRACZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE ŻOŁNIERSKICH POKOLEŃ

W dniu Święta 15 SBWD 19.10.2012 roku odbyło się w Klubie 15 BWD Spotkanie Żołnierskich Pokoleń. Spotkanie zorganizowały „Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD” i „Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności" oddział w Sieradzu. Wzięli w nim udział żołnierze zawodowi, którzy kiedyś służyli w brygadzie, żołnierze aktualnie pełniący służbę oraz zaproszeni goście. Spotkanie było okazją do wspomnień i wymiany poglądów na temat aktualnych aspektów współczesnej łączności.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE MŁODZIEŻY

17 października 2012r., zgodnie z planem zamierzeń na rok 2012, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w Sieradzu zorganizował po raz trzeci Zawody sportowo-obronne w strzelaniu z kbks o „Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu działalności Zarządu.

Zawody odbyły się z okazji Święta 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia i Dnia Łącznościowca. Wzięło w nich udział 12 szkół, w tym 5 posiadających tzw. klasy „mundurowe”. 

Oto wyniki:

Drużynowo:

I  Miejsce - Zespól Szkół im.K. Kałużewskiego i J. Sylli ze Zduńskiej Woli wynikiem 242/300 pkt.

II Miejsce – Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie k. Łasku wynikiem 239/300pkt.

III Miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Łasku wynikiem 235 pkt.

Indywidualnie:

I  Miejsce – Przemysław JARŻYŃSKI z Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli wynikiem 85/100 pkt.

II Miejsce – Mateusz JAKUBOWSKI z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1  w Sieradzu  wynikiem 84 pkt.

III Miejsce – Wojciech  PRZYJEMSKI z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu wynikiem 83 pkt.

W poszczególnych powiatach najlepsi byli: sieradzkim - Mateusz JAKUBOWSKI 84 pkt. łaskim - Marcin WOLAK 83 pkt. ,wieluńskim – Krzysztof CHMIEL 80 pkt., zduńskowolskim - Przemysław JARZYŃSKI 85 pkt.

Najlepszą zawodniczką strzelania została Agata RAFALSKA z I LO im. Tadeusza KOŚCIUSZKI w Łasku wynikiem 82 pkt.

Nagrody, dyplomy i medale wręczali: Wiceprezes ZG ZŻWP gen. Dyw. Bolesław IZYDORCZYK, rzecznik prasowy ZG płk Miłosz BIAŁY, Prezes ZR w Sieradzu ppłk Andrzej DOMARADZKI, Szef Szkolenia 15SBWD ppłk Dariusz DEJNEKA  oraz przedstawiciele władz poszczególnych starostw powiatowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

4 października 2012 r. odbyło się kolejne zebranie ZŻWP na którym oprócz omówienia spraw bieżących zostały wręczone odznaki i medale zasłużonym członkom Koła.

Odznaką  „ Za Zasługi dla ZŻWP” – medalem brązowym odznaczeni zostali:

        płk MARKIEWICZ Piotr

        ppłk SZUBA Edward

        mjr WIERZBICKI Czesław

Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”

        ppłk MARCINIAK Janusz

        ppłk PACEK Władysław

„MEDALEM XXX – lecia ZŻWP”

        płk  ŁOCHOWSKI Adam

        mjr  HETMANEK Ryszard

        st. chor. szt. KOWSKI Krzysztof.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZESA ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

W dniu 14 czerwca 2012r. jak co roku odbyły się zawody strzeleckie z broni długiej i PW o puchar Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu. Oprócz drużyn Związku Żołnierzy Wojska Polskiego brały w nich udział również drużyny zaproszonych gości. W strzelaniu z kbkaK 1 miejsce zajęła drużyna nr. 1 z ŁASKU wynikiem – 246 pkt. 2 drużyna z WIELUNIA – 243 PKT. 3 drużyna nr. 3 z SIERADZA – 224 PKT. Z PW 1 miejsce drużyna nr. 1 z SIERADZA – 273 pkt. 2 drużyna nr. 1 z ŁASKU -264 pkt. 3 drużyna nr. 2 z ŁASKU – 247pkt. Indywidualnie z karabinka 1 miejsce zdobył Bronisław MORAWIAK z Wielunia – 89 pkt. 2 Robert ALAGIERSKI  z Sieradza – 89 pkt. 3 Zbigniew TUMIELEWICZ z Sieradza – 88 pkt. Z PW 1 miejsce Robert ALAGIERSKI – 94 pkt. 2 Zbigniew TUMIELEWICZ i Janusz WAWRZONKOWSKI z Łasku 94 pkt. /o miejscach zdecydowała ilość strzelonych dziesiątek/ 3 Andrzej DOMARADZKI Z s SIERADZA – 93 pkt. Wśród zaproszonych gości najlepszą drużyną została drużyna Klubu Oficerów Rezerwy przy  Kopalni Węgla Brunatnego w BEŁCHATOWIE – 491  pkt. Łącznie, 2 Związek Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w SIERADZU – 441 pkt. 3 Związek Emerytów i Rencistów przy Komendzie Policji w SIERADZU – 386 pkt. 4 ZŻWP ZW w ŁODZI – 364 pkt. Najlepszym zawodnikiem wśród gości okazał się Zenon PAWŁOWSKI  z ZW ZŻWP w ŁODZI zdobywając łącznie -187 pkt. Najlepsza zawodniczką została Pani Agnieszka CICHY ZEiR ZK  w SIERADZU uzyskując w sumie 163 pkt. Najlepsze drużyny wyróżnione zostały pucharami a najlepsi strzelcy medalami które wręczył  dowódca 15 SBWD płk Roman JANUSZEWSKI.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE

W dniu 17.05.2012r. na strzelnicy jednostki odbyły się zawody strzeleckie członków Koła ZŻWP oraz zaproszonych gości czyli: związku emerytów policji i służby więziennej. Najlepszym strzelcem został kol. Robert ALAGIERSKI –96/100 ze ZŻWP, najlepszym strzelcem policji został kol. Czesław JADWISZCZAK –93pk. Służby więziennej pani Agnieszka CICHY – 87pk. Drużynowo I miejsce zajęli emeryci wojskowi – 297/400pk. II miejsce emeryci policji –252pk, III miejsce drużyna służby więziennej –172pk. Podsumowanie zawodów odbyło się na ośrodku w Rudzie.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

W tym roku w marcu termin zebrania wypadł 1 marca i w związku z tym zgodnie z wieloletnią tradycją obchodziliśmy Dzień Kobiet właśnie tego dnia. W zebraniu obok naszych miłych pań udział wzięły zaproszone panie ze Stowarzyszenia Rodzin Wojskowych z Łasku z panią Zofią SOBANTY  prezeską Stowarzyszenia. Życzenia dla wszystkich pań złożył Prezes Koła w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK. Wszystkie  panie otrzymały również skromny upominek w postaci różyczki z czekoladek.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZWOLENIE SIERADZA

23 stycznia, w 67. rocznicę wyzwolenia Sieradza na Cmentarzu Wojennym w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele służb mundurowych oraz członkowie związków kombatanckich. Nie zabrakło również przedstawicieli naszego związku. Poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE

11 stycznia podobnie jak w latach ubiegłych odbyło się Spotkanie Noworoczne członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele dowództwa 15 SBWD, rodziny członków związku oraz nasi sympatycy. Spotkaniem była wspaniałą okazją porozmawiać o bieżących sprawach oraz potańczyć przy dobrej muzyce.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD