AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A R C H I W U M    2 0 1 1   R O K

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

06.11.2011r. odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Na spotkaniu zostały omówione sprawy związane z obchodami święta brygady, dniem 1 listopada i zapaleniem zniczy na grobach naszych kolegów, przyjęciem nowego członka, oraz podsumowaniem obchodów XXX –lecia Związku. Nowym członkiem koła został kpt. rez. Michał TUMIELEWICZ.

W ramach podsumowania obchodów XXX - lecia Związku Medalami XXX lecia ZŻWP odznaczeni zostali  m.in. pani Anna SZYMAŃSKA,  płk Władysław HAMMER, ppłk Aleksander RAWSKI, mjr Czesław WIERZBICKI i wielu innych.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE

Po raz drugi, 12 października tego roku odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: sieradzkiego, łaskiego, zduńskowolskiego i wieluńskiego. Łącznie w zawodach wzięło udział 12 szkół, głównie klas mundurowych ale nie tylko.

WYNIKI:

drużynowo:

I miejsce: I L.O im. Tadeusza Kościuszki w Łasku wynikiem 257/300

II miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 243 pkt,

III miejsce: Zespół Szkół Ogrodniczych w Ostrowie 238 pkt.

indywidualnie:

I miejsce – Mateusz PAWLIK z Zespołu Szkół w Zduńskiej WOLI wynikiem 92/100pkt.

II miejsce - Karolina KOWALCZYK  L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 92 pkt.

III miejsce – Justyna LIWIŃSKA I L.O. im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 91pkt.

W klasyfikacji najlepszy strzelec powiatu zwyciężyli: powiat sieradzki – Bożydar CIOŁEK 87 PKT, powiat łaski – Karolina KOWALCZYK 92 pkt, powiat zduńskowolskiego –  Mateusz PAWLIK 92 pkt, powiatu wieluńskiego – Karolina STRUZIK 81 pkt.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali puchary, medale, dyplomy które wręczył Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Andrzej DOMARADZKI. Najlepsi strzelcy powiatów otrzymali od swoich starostów nagrody rzeczowe.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE

W ramach obchodów XXX-lecia  ZR ZŻWP w dniu 17 czerwca odbyły się zawody strzeleckie na szczeblu rejonowym. W zawodach wzięły udział drużyny z Bełchatowa, Łasku, Wielunia i Sieradza. W strzelaniu z kbkAK I miejsce zajęła drużyna z Sieradza w składzie: kol. Zbigniew TUMIELEWICZ, Robert  ALAGIERSKI, Ludwik  MOCZYDŁOWSKI  wynikiem  206/300 pkt., II miejsce drużyna z Wielunia wynikiem 200 pkt., III miejsce drużyna z Łasku wynikiem  187pkt.

Indywidualnie I miejsce zajął kol. Andrzej SOBELA z Łasku uzyskując wynik 88/100 pkt., II miejsce Janusz WAWRZONKOWSKI z Łasku 87 pkt., III miejsce Roman KUSZAK z Sieradza 83 pkt. W strzelaniu z pistoletu wojskowego drużynowo I miejsce zajął Sieradz w składzie jw. Uzyskując 278/300 pkt., II miejsce Bełchatów 239 pkt., III miejsce Łask 230 pkt. Indywidualnie w strzelaniu z PW  I miejsce zajął Robert ALAGIERSKI z Sieradza uzyskując 96/100 pkt., II miejsce Leszek POLIT z Lasku 93 pkt., III miejsce Zbigniew TUMIELEWICZ z Sieradza 92 pkt.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI W KŁODAWIE

Wspólnie z Klubem 15 SBWD w dniu 6 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę do kopalni soli w  KŁODAWIE, w drodze powrotnej odwiedziliśmy też Niemiecki Obóz Zagłady w CHEŁMIE nad Nerem.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA

W godzinach popołudniowych 2 czerwca odbyło się zebranie Koła w którym uczestniczył inny przedstawiciel Sejmowej Komisji Obrony poseł Cezary TOMCZYK, który odpowiadał na liczne pytania z sali oraz omówił aktualne prace Komisji Sejmowej dotyczące służb mundurowych. Jubilatom którzy w tym miesiącu kończą 80 lat tj. ppłk Tadeusz ŁAGUNOWSKI i mjr Józef SZYMCZAK wręczone zostały z tej okazji gratulacje i życzenia, oraz wiązanki kwiatów.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-LECIE  ZARZĄDU  REJONOWEGO

2 czerwca obchodziliśmy 30-lecie powstania Zarządu Rejonowego ZŻWP (dawniej Zarządu Wojewódzkiego ZBŻZ ).W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP- wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji  Obrony poseł Mieczysław ŁUCZAK, przedstawiciele władz miasta Sieradza- wicestarosta Zbigniew KRASIŃSKI, władz miasta Wielunia- starosta Andrzej STĘPIEŃ, burmistrz Aleksander OWCZAREK, Łasku-starosta Cezary GABRYJĄCZYK, burmistrz Gabriel SZKUDLAREK, przedstawiciel Zarządu Głównego ZŻWP płk dr Czesław MARMURA, płk Andrzej POCHOPIEŃ z-ca d-cy 15 SBWD, kapelan ks. prałat ppłk Zenon PAWELAK, członkowie Zarządu Rejonowego i zarządów Kół z Sieradza, Łasku i Wielunia. W trakcie uroczystości został przedstawiony dorobek Zarządu w okresie 30-lecia.Wymienieni wyżej przedstawiciele władz oraz wyróżniający się członkowie ZŻWP wyróżnieni zostali  Medalem  XXX LECIA ZŻWP, wyróżnienia wręczył przedstawiciel Zarządu Głównego płk Czesław MARMURA.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

        Z okazji Dnia Zwycięstwa obchodzonego w tym roku w dn. 9 maja członkowie Koła i poczet sztandarowy ZŻWP uczestniczyli  w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez władze miasta i powiatu.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

      3 maja w uroczystościach organizowanych na terenie miasta brali udział członkowie naszego Koła składając kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO i cmentarzu żołnierzy poległych w II Wojnie  Światowej. W uroczystościach brał również udział poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE  WIELKANOCNE

W dniu 20 kwietnia członkowie naszego Koła uczestniczyli  w uroczystym spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez dowódcę 15 BWD gen. bryg. Mirosława  SIEDLECKIEGO.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  KOBIET

Marcowe zebranie Koła podobnie jak w latach poprzednich poświęcone było między innymi naszym paniom, w  związku z przypadającym w marcu Dniem Kobiet. Wszystkie panie otrzymały słodkie upominki oraz życzenia od Zarządu Koła. W trakcie zebrania z okazji 80 rocznicy urodzin, Prezes Koła ppłk dypl, Marian FRAJTAK wręczył dyplom i wiązankę kwiatów naszemu jubilatowi mjr w st. spocz. Kazimierzowi TARCZYŃSKIEMU.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYZWOLENIE SIERADZA

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku w dn.24 stycznia w rocznicę wyzwolenia Sieradza  na cmentarzu wojennym z okresu II Wojny Światowej spotkali się przedstawiciele władz Sieradza, organizacji kombatanckich i żołnierze 15 SBWD. Przed pomnikiem zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE

W dniu 5 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne członków koła, ich rodzin, sympatyków Związku oraz  zaproszonych gości- przedstawiciela dowódcy 15 SBWD ppłk Andrzeja POCHOPIENIA i kapelana sieradzkiego garnizonu ks. ppłk Zenona PAWELAKA. W trakcie spotkania ppłk POCHOPIEŃ wręczył pani Kazimierze JABŁOŃSKIEJ przyznaną przez Zarząd Główny ZŻWP Odznakę Honorową Za Zasługi dla ZŻWP.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD