AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA KALISZ-GOŁUCHÓW

W dniu 27 czerwca zgodnie z „Planem zamierzeń” Zarządu Rejonowego i Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Kalisza i Gołuchowa. Wycieczka mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z Zarządu Głównego z 1 procenta odpisu od podatku zgromadzonego na koncie Zarządu Rejonowego w Sieradzu. W wycieczce wzięli udział członkowie Kół z Sieradza i Łasku. W pierwszej kolejności uczestnicy wycieczki zwiedzali zabytki starego Kalisza. Po terenie dawnego Starego Miasta oprowadzał zebranych przewodnik Pan Marcin ADASIAK, który opowiedział i pokazał ciekawe elementy najstarszych budowli miasta tj. fragmentów dawnych murów obronnych, planów i wizerunku zamku oraz innych ciekawych miejsc Kalisza. W drugiej części wycieczki zwiedzano Zamek w Goluchowie. Zamek liczy sobie ponad 400 lat, wzniesiony został około roku 1560 przez starostę radziejowskiego, wojewodę brzesko-kujawskiego Rafała Leszczyńskiego. W roku 1853 zakupił Tytus Działyński, jego syn Jan Działyński poślubił córkę księcia Adama Czartoryskiego Izabelę, która zamierzała w zamku nie tylko zamieszkiwać ale także utworzyć muzeum. Muzeum przetrwało do roku 1939, zbiory zgromadzone w zamku zostały zrabowane przez hitlerowców i wywiezione do Niemiec. Ocalała nieznaczna część zbiorów wróciła do Gołuchowa w roku 1956 z byłego Związku Radzieckiego. Zamek w roku 1951 przejęty został przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obecnie można obejrzeć część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku. Po zakończeniu zwiedzania zamku uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić okazały park i znajdujące się w nim Pokazowa Zagroda Zwierząt m.in. z żubrami, konikami polskimi, danielami i dzikami. W godzinach popołudniowych uczestnicy wycieczki wrócili do Sieradza i Łasku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 9 maja odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Pierwszym punktem zebrania było wręczenie legitymacji związkowej nowo przyjętej w szeregi związku Pani Grażynie RUTKOWSKIEJ wdowie po naszym byłym członku Stanisławie RUTKOWSKIM. Legitymację wręczył Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła. Następnie omówiony został plan wycieczki patriotyczno-krajoznawczej po ziemi Kaliskiej, która odbędzie się 27 czerwca autobusem z Placu Wojewódzkiego o godz. 8.00 a następny przystanek autobusu przy przychodni „Eskulap” o godz. 8.15. Koszt wycieczki 20 zł. W dalszej części zebrania obecni zapoznani zostali z obowiązującym w związku „RODO” i otrzymali do wypełnienia deklaracje upoważniające związek do dyspozycji ich danymi osobowymi. Obecni na zebraniu zapoznani zostali także z Apelem Prezydium ZG ZŻWP dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego i zaproszeniem Zarządu Koła Nr. 4 w Pleszewie na Otwarte Zawody Strzeleckie Weteranów Służb Mundurowych organizowanych przez Zarząd Koła i LOK w Pleszewie na strzelnicy Pleszew-Karczemka w dniu 25 maja 2019 roku, termin zgłoszenia drużyn do dnia 22 maja. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła 28.05.2019r. a kolejne Zebranie Koła w dniu 06.06.2019  na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  ZWYCIĘSTWA

8 maja w 80 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Kościele Garnizonowym w Sieradzu spotkały się Poczty Sztandarowe i delegacje związków kombatanckich: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, Wieluniu, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” i inne. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz Miasta Sieradza w osobach: Wiceprezydenta Miasta Sieradza Rafała MATUSIAKA i Starosty Powiatu Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA, nadzwyczajna członkini sieradzkiego Okręgu ZKRPiBWP Pani Elżbieta PAWLACZYK i Pani Grażyna RUTKOWSKA. Osobą kierującą przebiegiem uroczystości był Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych kapelan mjr Władysław WŁODARCZYK, dzięki któremu uroczystość mogła się w ogóle odbyć, w skrócie przedstawił wysiłek żołnierza polskiego w walkach na Zachodzie, Wschodzie i terenie kraju, a następnie odprawił krótką modlitwę za poległych na wszystkich frontach żołnierzy. Następnie głos zabrał Prezes ZKRP i BWP w Wieluniu Pan Henryk STRÓZIK, który również przypomniał wojenne zmagania żołnierzy polskich na wszystkich frontach walki. Na wniosek władz sieradzkiego okręgu ZKRP i BWP zostali odznaczeni „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym Zwycięzcom” Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” i Kombatancką Odznaką Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918-2018” Panią Marię URBAŚ .Na zakończenie uroczystości delegacje poszczególnych związków złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi na terenie Kościoła Garnizonowego i innymi miejscami pamięci na terenie Sieradza.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KWIETNIOWE ZEBRANIE SIERADZKIEGO KOŁA ZŻWP

W dniu 4 kwietnia odbyło się kolejne w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK. Głównymi punktami zebrania było między innymi: wspomnienie o powstaniu Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu, które przedstawił wiceprezes Koła mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W następnym punkcie zebrania Prezes Koła przedstawił projekt podróży patriotyczno-krajoznawczej po Ziemi Kaliskiej w dniu 26 lub 27 czerwca w trakcie której mamy zamiar zwiedzić zabytki Kalisza oraz Gołuchowa. Przypuszczalny koszt wycieczki 20 zł. O świadczeniach na rzecz emerytów i rencistów wojskowych przez WBE mówił w następnym punkcie zebrania mjr Tumielewicz. Podstawowymi świadczeniami socjalnymi na rzecz emerytów i rencistów wojskowych są: 1. Zapomoga pieniężna. 2. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w domu chorego. 3. zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych. Świadczenia socjalne przysługują osobom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury obecnie 1100 zł to jest 3135 zł w gospodarstwie jednorodzinnym i 90% trzykrotnej najniższej emerytury tj. 2970 zł w gospodarstwie wielorodzinnym. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż raz na kwartał. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej poniesionej w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury czyli 9900 zł. Częściowy zwrot kosztów pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych przyznaje się w wysokości 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury czyli w chwili obecnej 330 zł. przyznawanej raz na dwa lata za okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Łączna kwota świadczeń socjalnych nie może przekroczyć kwoty dziesięciokrotność najniższej emerytury czyli 11000 zł. w roku kalendarzowym. Podstawowym kryterium WBE w przyznaniu świadczenia jest zaświadczenie o przewlekłej chorobie osoby uprawnionej lub członka rodziny oraz jak najwięcej „kwitów” udowadniających biedę uprawnionego. W pozostałej części zebrania Prezes zapoznał zebranych z planami realizacji zadań publicznych realizowanych w roku bieżącym są to między innymi: Festyn w Rudzie planowany na dzień 13 czerwca, zawody strzeleckie Koła i ZR organizowane na strzelnicy w Okręglicy w dniu 12 września oraz realizacją minigrantu z okazji Święta WP, 80 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i Święta Parafii Wojskowej realizowanego na przełomie sierpnia i września. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 25 kwietnia a kolejne zebranie Koła w dniu 9 maja w Sali SM na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

W dniu 5 marca zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się wyjątkowo w „Hotelu Wróblewscy” i poświęcone zostało naszym członkiniom z okazji zbliżającego się „DNIA KOBIET”. Życzenia z okazji ich Święta złożyli: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Sieradzkiego Koła ppłk Marian FRAJTAK. Wszystkie panie otrzymały prezenty w postaci słodkich bombonierek. Przy herbacie, kawie i słodkich wypiekach zebrani mogli porozmawiać lub potańczyć przy muzyce z okresu naszej młodości.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 20 lutego odbyło pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Koła ZŻWP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK, po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na „Wieczną Wartę”. Byli to mł. chor. Roman ŚWIĘTOSŁAWSKI i ppłk Bolesław SIEPETOWSKI. Głównym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności Koła w 2018 roku. Ważniejszymi zamierzeniami w roku 2018  były między innymi: styczniowe Spotkanie Noworoczne członków, przyjaciół i sympatyków związku, z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano w marcu spotkanie w „Hotelu Wróblewscy” na którym uhonorowano członkinie naszego Koła słodkimi prezentami. W miesiącu maju członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym służb mundurowych zorganizowanego przez nasz związek. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Kół emerytów i rencistów policji i służby więziennej. W zorganizowanej wspólnie z Klubem 15 SBWD wycieczce zwiedziliśmy w czerwcu niemiecki schron kolejowy w Konewce, Spałę, Inowłódz i pobliskie atrakcje turystyczne. Członkowie naszego Koła Ireneusz WOLMAN, Andrzej MODRZEJEWSKI, Henryk BAKOWICZ mieszkający w m. CHOJNE  zorganizowali 10 września spotkanie integracyjne w trakcie którego kol. WOLMAN we wspaniały sposób zapoznał zebranych z historią miejscowości.  12 września Zarząd Rejonowy ZŻWP na Strzelnicy Myśliwskiej w OKRĘGLICY zorganizował zawody strzeleckie na szczeblu ZR. W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kół z Sieradza, Łasku i Wielunia, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wyniki zawodów strzeleckich  w kole podsumowano na zebraniu w miesiącu październiku. Najlepsze wyniki uzyskali: Roman ZALARSKI 100 pkt. Edward SZUBA 96 pkt. Marian FRAJTAK 93 pkt. Robert ALAGIERSKI 92 pkt. Henryk BAKOWICZ  92pkt. Tadeusz GAJDZIŃSKI 91 pkt. Podobnie jak w latach ubiegłych w przeddzień „Święta Zmarłych” na grobach zmarłych kolegów zapalono „Znicze Pamięci”. Na zebraniu listopadowym podsumowano udział w „I Sieradzkiej Spartakiadzie Służb Mundurowych” zorganizowanej przez naszego członka, Radnego Rady Miejskiej w Sieradzu, Prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego WSPÓLNOTA kol. Ryszarda PERKĘ. W roku 2018 w poczet członków koła przyjęci zostali: ppłk Ireneusz WOLMAN, mjr Krzysztof RESZKA, st. szer. Stanisław MAŚLAK, st. szer. Henryk ŚWIĄTEK, st. szer. Marek JASZCZAK. W roku 2018 nie zapominano o naszych jubilatach kończących 80 i 90 lat, jubilaci pani Teresa REK i płk Stanisław MAŁECKI, którzy ukończyli 90 lat, pani Maria MUCHOWSKA i mł. chor. Stanisław OWCZAREK zostali uhonorowani nadaniem „Medalu Okolicznościowego ZŻWP”. Za duży wkład pracy w działalność Koła wyróżnieni zostali: „Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZŻWP” st. chor. szt. Stanisław AMROZIAK, ppłk Tadeusz MIEDZIAK, płk Aleksander RAWSKI, Pani Jolanta WALENTA, „Brązowym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, st. sierż. Ryszard PERKA, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Jan IGNASZAK, mł. chor. Wacław JURANIEC, „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” ppłk dypl. Marian FRAJTAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Członkowie Zarządu Koła i pozostali brali aktywny udział w obchodach Świąt Państwowych i wojskowych, delegacje związku występowały zawsze w asyście „Pocztu Sztandarowego” naszego związku. Do najbardziej aktywnych członków w roku 2018 należą: kol. Edward SZUBA, Włodzimierz ROWIŃSKI, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC, Jan IGNASZAK. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i Protokołu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu Zarządowi Koła zostało udzielone absolutorium. W następnej kolejności Prezes Koła zapoznał zebranych z „Planem Zamierzeń na rok 2019” w którym umieszczone zostały przedsięwzięcia podobne jak w roku ubiegłym. Z okazji ukończenia 90 lat odznaczony został „Medalem Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” i Listem Gratulacyjnym ppłk Władysław PACEK. W następnej kolejności zebrani zapoznani zostali z planem organizacji spotkania z okazji „Dnia Kobiet” w dniu 5 marca o godz.17-ej w Hotelu Wiśniewscy, oraz z pismami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP a mianowicie „ Apelem do Liderów Ugrupowań Demokratycznych”, artykułem w GWiR z m-ca stycznia pt. „Minął Rok” Henryka BUDZIŃSKIEGO, i Apelem Prezydium ZG ZŻWP w sprawie wyborów. Na tym zebranie zakończono. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia minęła 74 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym Cmentarzu Wojennym  II Wojny Światowej w Sieradzu poświęconym żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku i żołnierzom radzieckim poległym w styczniu 1945 roku spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich by dniu na uczcić rocznicę wyzwolenia miasta. Wartę przy Pomniku zaciągnęli zamiast żołnierzy członkowie Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Jan MIŁEK z Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, członek Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  przedstawił krótką historię tamtych dni. Zebrane delegacje Związków Kombatanckich złożyły u stóp Pomnika wiązanki kwiatów. W delegacji zrzeszających byłych żołnierzy Wojska Polskiego wzięli udział: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk dypl. Marian FRAJTAK, Skarbnik Koła chor. Włodzimierz ROWIŃSKI, Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dypl. Marek LEWANDOWSKI i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT. Jak podało „Nasze Radio” w uroczystości nie wzięły udziału władze miasta z powodu „DEKOMUNIZACJI”. Jedynym przedstawicielem władz powiatu sieradzkiego był Starosta Mariusz BĄDZIOR.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD