AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWIEDZAMY ŁÓDŹ

Pierwsze wzmianki o osadzie targowej Lodza pojawiły się w dokumentach z 1332 roku. Prawa miejskie nadano Łodzi  29 lipca 1423 roku w Przedborzu nad Pilicą. Do końca XVII wieku Łódź rozwijała się jako małe miasteczko rolnicze. Około roku 1824 wzdłuż dzisiejszej ulicy Piotrkowskiej zaczęli się osiedlać tkacze przybywający z Czech, Śląska i Saksonii. Po powstaniu listopadowym rozszerzyły się możliwości wywozu tkanin za granicę. Miejsce małych manufaktur wytwarzających sukno wełniane i lniane zaczęły powstawać wielkie fabryki włókiennicze produkujące głównie materiały bawełniane. Doprowadzenie do Łodzi  kolei w roku 1866 dało możliwości eksportu na olbrzymią skalę. Do największych właścicieli fabryk należeli m.in. Karol Scheibler (Księży Młyn), Ludwik Geyer /Biała Fabryka/ i Izrael Poznański. W czasie wojen światowych wokół Łodzi  toczyły się ciężkie walki. W listopadzie 1914 wojska niemieckie zahamowały ofensywę rosyjską a we wrześniu 1939 roku armia „Łódź” walczyła na przedpolach miasta z hitlerowskim najeźdźcą.  Centrum miasta na szczęście nie zostało zniszczone i dlatego jest dziś w Polsce największym zespołem architektury secesyjnej. Po upadku przemysłu włókienniczego w latach 90-tych wiele obiektów fabrycznych zostało lekkomyślnie wyburzonych. Wiele unikatowych w skali europejskiej zespołów skupiających fabryki, pałace właścicieli, domy robotników i budynki socjalne zostało zachowanych i znalazły one godne przeznaczenie. Biała Fabryka Ludwika Geyera jest siedzibą Centralnego Muzeum Włókiennictwa. W dawnym pałacu Wilhelma Scheiblera mieści się Muzeum Kinematografii, a w pałacu Izraela Poznańskiego-muzeum historii miasta. Ciekawym zabytkiem Łodzi jest pierwsza łódzka elektrownia uruchomiona w roku 1907, która działała do roku 2001. Zespół budynków dawnej EC1 poddano rewitalizacji, z celem przeznaczenia go na centrum naukowo-kulturalne m.in. centrum festiwalowo-kongresowe, obiekty wystawiennicze, planetarium oraz studio filmowe Dawida Lyncha, zajmujące się obróbką dźwięku. W EC1 ma również siedzibę wytwórnia filmowa Se-ma-for, polski producent dwukrotnie nagrodzony Oscarem, oprócz wytwórni ma tu również siedzibę Fundacja Filmowa Se-ma-for  i Muzeum Bajki gdzie można obejrzeć lalki, dekoracje filmowe, sprzęt zdjęciowy do animacji i filmy Se-ma-fora. Obok EC1 znajduje się inny ciekawy obiekt wart zwiedzenia, jest nim Dworzec Kolejowy Łódź Fabryczna. Powstał w 1866 roku, w latach 2011-2016 zamknięty i gruntownie przebudowany. Obecnie kompleks łączy komunikację kolejową, autobusową (miejską i dalekobieżną), tramwajową,  rowerową i samochodową. Po przebudowie dworzec jest jednym z najnowocześniejszych i trzeci pod względem wielkości dworcem w Europie. Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych miejsc miasta jest ich bowiem bardzo wiele. Te najciekawsze mieliśmy okazję zwiedzić w dniu 29 czerwca w trakcie wycieczki zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Po zabytkach Łodzi oprowadzał nas łódzki przewodnik pan Bartosz Damian MIELNICZEK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W dniu 25 maja Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zorganizowały „Spotkanie Integracyjne” emerytów i rencistów służb mundurowych. Współorganizatorem spotkania był Radny Miasta Sieradza, przedstawiciel  Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego „WSPÓLNOTA” i nasz członek Ryszard PERKA. Spotkanie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie. W spotkaniu wzięli udział członkowie Koła Nr.2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu z Prezesem Koła nr.2 Leonardem KLIMCZAKIEM, wiceprezesem Maciejem MUSZYŃSKIM, sekretarzem Markiem KOWALSKIM i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Krystyną KOŁBRYŃ na czele. Zarząd Rejonowy i Koła ZŻWP reprezentowali: Janusz MARCINIAK Prezes ZR, Marian FRAJTAK Prezes Koła i jednocześnie wiceprezes ZR, wiceprezes ZR i Zarządu Koła ds. organizacyjnych Zbigniew TUMIELEWICZ. W spotkaniu wzięło udział również wiele pań, żon członków Kół .W trakcie spotkania uczestnicy mogli wziąć udział w wielu zabawach sportowych. W przeciąganiu liny w grupach mieszanych zwyciężyli przedstawiciele ZŻWP, w grupie mężczyzn również ZŻWP, wśród Pań wygrały przedstawicielki Policji. Z kolei w „Rzucie beretem dowódcy” na odległość wśród Pań wygrały: I miejsce pani Teresa BODYCH żona członka Koła ZŻWP, II miejsce pani Ania SZYMAŃSKA członkini Koła ZŻWP, III miejsce zajęła pani Grażyna PAWLIK reprezentująca policję. W śród mężczyzn I miejsce zajął Prezes ZR ZŻWP Janusz MARCINIAK, miejsce II Sylwester TRYKA Koło nr. 2 policji, miejsce III Krzysztof KALINOWSKI ZŻWP. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji nagrodzeni zostali Medalami. W trakcie zawodów uczestnicy mogli posilić się wojskową grochówką lub kiełbaską z grila. Dla wszystkich uczestników do tańca przygrywała Kapela „POŻARNIKI” z OSP Sieradz-Wożniki

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

8 maja w Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodziliśmy 72 rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem. Uroczystości odbyły się na Placu Józefa Piłsudskiego z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, ZŻWP reprezentował poczet sztandarowy w składzie: kol Krzysztof KALINOWSKI, Edward ZAWIEJA, Wacław JURANIEC, kompanii Honorowej WP wystawionej przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, harcerzy i przedszkolaków z przedszkola nr. 2 im. Krasnala Hałabały. Po odegraniu Hymnu Państwowego i wciągnięciu flagi na maszt głos zabrali: przedstawiciel władz Sieradza i Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu pan Eugeniusz WIECZOREK, który w skrócie przedstawił straty jakie poniosło Wojsko Polskie w walkach na zachodzie i wschodzie oraz w trakcie wyzwalania ziem polskich. Oficer brygady odczytał Apel Poległych, kompania oddała Salwę Honorową. Prezes ZKRPiBWP wręczył zasłużonym przedstawicielom władz i organizacji kombatanckich odznaczenia. „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym ZWYCIĘŻCOM” odznaczony został Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK. Na zakończenie delegacje służb mundurowych, władz miasta, harcerzy i przedszkolaków ww. przedszkola złożyły wiązanki kwiatów u stóp pomnika. Wcześniej delegacja ZŻWP w Sieradzu w składzie: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową upamiętniającą żołnierzy walczących w okresie I i II Wojny Światowej znajdującej się na dziedzińcu Kościoła Garnizonowego.

Tekst i zdjęcia :Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAJOWE ZEBRANIE KOŁA

Zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu odbyło się 4 maja. W odróżnieniu od innych zebrań odbyło się ono w siedzibie Sieradzkiego Muzeum Okręgowego w Sieradzu. W pierwszej fazie zebrania Prezes ZR ppłk Janusz MARCINIAK wręczył z okazji 80 rocznicy urodzin i za dotychczasową działalność w Kole „SREBRNY KRZYŻ ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO” dla Jana MIŁKA członka naszego Koła i zarazem Prezesa Zarządu Miejsko-gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i BYŁYCH Więźniów Politycznych w Sieradzu oraz zapoznał zebranych z wynikami XI Rejonowego Zjazdu i składem nowych władz ZR a następnie omówił organizację spotkania integracyjnego, które odbędzie się 25 maja w OSiR w Rudzie. Autokar dla biorących udział w spotkaniu podstawiony będzie na parkingu przy kościele na ulicy Grunwaldzkiej o godz. 15.00 i 15.15 na parkingu przy ZUS na ulicy J. Piłsudskiego. W drugiej części zebrania mieliśmy okazję zwiedzić wystawę malarstwa Daniela PIELUCHY, malarza urodzonego 22 maja 1959 roku w Wieluniu. Ukończył malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydziale Grafiki w Katowicach) w roku 1985. Styl przez niego reprezentowany to surrealizm (Nadrealizm Polski). Inspiracje czerpie z odchodzącego pejzażu naszej prowincji w związku z czym chętnie uczestniczy w najważniejszych plenerach sztuki figuratywnej. Wierzenia i obyczaje wsi polskiej to główna sceneria wizji malarskich autora. Po wystawie oprowadzał omawiał działalność autora dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu pan Jerzy KOWALSKI. Po obejrzeniu wystawy malarstwa zebrani mieli okazję zwiedzić stałe wystawy Muzeum słuchając ciekawych komentarzy dyrektora dotyczących zebranych eksponatów.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 maja 2017

W dniu 3 maja jak co roku w Sieradzu na Placu im. Józefa PIŁSUDSKIEGO obchodzono uroczystości związane z uchwaleniem Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele miejscowych władz na czele ze Starostą Sieradzkim Mariuszem BĄDZIOR, przedstawiciele władz Gminy, Posłów i Senatorów Ziemi Sieradzkiej, kompania honorowa WP wystawiona przez 15 SBWD, dowództwo Brygady ,Komendanci Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, harcerze, młodzież szkolna, delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich z terenu Sieradza. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy i Koło w Sieradzu reprezentował Poczet Sztandarowy Związku w osobach st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, Krzysztof KALINOWSKI, mł. chor. Wacław JURANIEC. Wiązankę kwiatów u stóp pomnika Józefa PIŁSUDSKIEGO złożyli Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK i w-ce prezes ZR i Zarządu Koła w Sieradzu mjr Zbigniew TUMIELEWICZ.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz i Paweł Gołąb

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI Zjazd Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu

W dniu 25 kwietnia odbył  się w Sieradzu XI Zjazd ZŻWP,  na którym dokonano podsumowania kadencji (2013–2017), wybierano nowe władze ZR ZŻWP oraz delegata na XI Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zjazd poprzedziły zebrania sprawozdawczo – wyborcze,  które to  10 stycznia odbyło się w Wieluniu, 8llutego w Łasku a dniu 9 lutego w Sieradzu. Wybrano na nich 21 delegatów, z których w Zjeździe uczestniczyło 18.

Wśród uczestników Zjazdu byli zaproszeni m.in.: członek prezydium i wiceprezes Zarządu Głównego ZŻWP kol. płk Miłosz Biały, prezesi  zaprzyjaźnionych związków i stowarzyszeń: Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  pan Jan Miłek, Związku SYBIRAKÓW Pan Antoni Firlit, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych insp. Leonard KLIMCZAK.

Zjazd dokonał wyboru nowych władz ZR w składzie:

ppłk Janusz Marciniak - prezes

mjr Zbigniew Tumielewicz- wiceprezes

ppłk Marian Frajtak - wiceprezes

ppłk Edward Szuba - sekretarz

st. chor. sztab. Henryk Bakowicz - skarbnik

ppłk Bronisław Morawiak - członek zarządu

st. chor. sztab. Jan Parteka -  członek zarządu

mjr Janusz Walczak - członek zarządu

st. chor. sztab. Leszek Polit- członek zarządu

st. chor. sztab. Krzysztof Kalinowski - członek zarządu.

Delegatem na XI Zjazd Krajowy ZŻWP został wybrany ppłk Janusz Marciniak.

Na szczególne słowa uznania i podziękowania zasługuje Zarząd Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który udostępnił swoje pomieszczenia, gdzie mogliśmy odbyć nasz Zjazd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 6 kwietnia odbyło się kolejne zebranie członków Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Głównymi punktami zebrania było zapoznanie z pismem ZG ZŻWP dotyczącym „Petycji do Marszałka Sejmu w sprawie zaniechania prac nad ustawą emerytalną” oraz pismem zawierającym odpowiedzi ZG dotyczących pytań w sprawie pomocy prawnej.  Zebrani zapoznani zostali również ze zmianami w ustawie podatkowej dotyczących odpisu 1% od podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Ustawa wprowadziła PIT OP, który po wypełnieniu i przekazaniu do właściwego Urzędu Skarbowego powoduje przekazanie darowizny mimo rozliczenia podatnika przez WBE lub inny organ emerytalny. Następny punkt zebrania dotyczył organizacji spotkania integracyjnego, które odbędzie się w dniu 25 maja na OSIR Ruda. Zapisy przyjmowane są do 4.05 ,opłata 10 zł. od osoby, dojazd na miejsce i powrót autobusem. 12 maja odbędzie się z kolei Piknik Policji na który zapraszają organizatorzy, opłata 40 zł. od osoby. Kolejny punkt zebrania dotyczył organizacji XI Zjazdu ZR ZŻWP w Sieradzu, który odbędzie się w dniu 25 kwietnia o godz. 11.00 w Sali Wynajmowanej od SSM przy ulicy Bohaterów Września. Kolejne zebranie Związku odbędzie się w dniu 4 maja o godz. 17.00 w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

Jak co roku marcowe zebranie ZŻWP poświęcone jest naszym członkiniom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Dla uczczenia naszych Pań spotkaliśmy się w „Hotelu Wróblewscy” aby złożyć Paniom serdeczne życzenia, obdarować je słodkimi prezentami, poczęstować kawą, herbatą i ciasteczkami. Życzenia wszystkim Paniom złożyli Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK oraz Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK. W trakcie zebrania w poczet członków Związku przyjęty został plut. Henryk SKORUPA. Prezes Koła zapoznał także zebranych z „Listem europosła  Janusza ZEMKE do I Przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa TIMMERMANSA w sprawie naruszenia praw podstawowych przez nowe prawo emerytalno-rentowe dotyczące służb mundurowych.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KOŁA ZŻWP

Zgodnie z Planem Zamierzeń Koła na rok 2017 w dniu 9 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zebraniu przewodniczył wiceprezes Koła mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Sprawozdanie z działalności Koła w okresie IX Kadencji w latach 2013-2017 przedstawił Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK, ze stanem finansów Koła zapoznał zebranych skarbnik Koła kol Włodzimierz ROWIŃSKI, z protokołem Komisji Rewizyjnej w wyniku nieobecności członków komisji (choroba) zapoznał przewodniczący zebrania. Komisja Rewizyjna w zakończeniu protokołu postuluje udzielenie Zarządowi Koła absolutorium. Wniosek komisji przyjęty został w głosowaniu jednogłośnie. W dalszej części zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Zarządu Rejonowego w Sieradzu. Po pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła przedstawiony został zebranym nowy skład Zarządu. Prezesem Koła wybrany został dotychczasowy prezes ppłk Marian FRAJTAK, w skład Zarządu weszli:  Zbigniew TUMIELEWICZ - wiceprezes i przewodniczący Komisji Organizacyjnej, Andrzej MODRZEJEWSKI- sekretarz, Włodzimierz ROWIŃSKI - skarbnik, Krzysztof KALINOWSKI, Henryk BAKOWICZ-członkowie Zarządu i komisji organizacyjnej, Edward SZUBA - członek Zarządu i przewodniczący Komisji Socjalno-Zdrowotnej, Czesław WIERZBICKI, Marian ŚPIEWAK - członkowie Zarządu i Komisji Socjalno-Zdrowotnej. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:  płk Piotr MARKIEWICZ,  Leszek KLUBA, Jan IGNACZAK. Na delegatów na Zjazd Rejonowy wybranych zostało 15 członków Koła. W trakcie zebrania wyróżnieni zostali Listami Gratulacyjnymi jubilaci kończący 80 lat Regina MICHALAK, Edward ZAWIEJA, ppłk Józef SZYMCZAK odznaczony został Medalem XXXV-Lecia ZŻWP, w poczet członków Koła przyjęty został mł. chor. Stanisław OWCZAREK.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                      23 STYCZNIA-72 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

Jak co roku  23 stycznia w 72-ą rocznicę wyzwolenia Sieradza członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu w osobach Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk Marian FRAJTAK wzięli  udział w uroczystości pod pomnikiem żołnierzy WP poległych we wrześniu 1939 roku i żołnierzy Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 roku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Władz Samorządowych miasta Sieradza, młodzież szkolna, członkowie Bractwa Kurkowego w Sieradzu,  członkowie Związków kombatanckich z  prezesem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Eugeniuszem WIECZORKIEM, który przypomniał wydarzenia okresu II Wojny Światowej. Po przemówieniu uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku.

Tekst: Zbigniew Tumielewicz, zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWY ROK W ZARZĄDZIE REJONOWYM ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

KOŁO ZŻWP WIELUŃ

W dniu 10 stycznia w Wieluniu odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze koła Związku  Żołnierzy Wojska Polskiego .

Zebranie otworzył jej przewodniczący ppłk Bronisław  MORAWIAK, który powitał uczestników zabrania, w tym prezesa ZR Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Janusza MARCINIAKA.

Po powitaniu dalszą część zebrania bardzo sprawnie poprowadził ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI. Zebranie dokonało wyboru nowych - starych władz koła i tak przewodniczącym koła został ppłk Bronisław MORAWIAK, z-cą i sekretarzem ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI, skarbnikiem st. chor .sztab. Stanisław TASARZ.

Dokonano wyboru delegata - ppłk Kazimierz BUDZYŃSKI  na XI zjazd Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu, który odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku.

Tekst i zdjęcia: Janusz MARCINIAK

 KOŁO ZŻWP SIERADZ

Również 10 stycznia w Kole ZŻWP w Sieradzu odbyło się jak co roku Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Koła. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: płk Marek LEWANDOWSKI prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Pan Mirosław MARCINIAK i Leonard KLIMCZAK obecny i były prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Sieradzu, ks. Leon BASZCZYŃSKI reprezentował kapelana Kościoła Garnizonowego w Sieradzu, który nie mógł przybyć na spotkanie z powodu prowadzenia wizyt duszpasterskich oraz Bogdan GĄSIOROWSKI reprezentujący swoją żonę nieobecną z powodu choroby Stefanię GĄSIOROWSKĄ prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która udostępnia nam lokal na zebrania Związku. Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK złożył zebranym Życzenia Noworoczne, ks. Leon BASZCZYNŚKI pobłogosławił pokarmy. Życzenia Noworoczne zebranym złożyli również wymienieni wyżej prezesi zaproszonych związków. Po uroczystej kolacji zebrani mogli potańczyć przy dźwiękach starych pięknych melodii.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

KOŁO ZŻWP ŁASK

11 stycznia w Kole Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łasku odbyło się zebranie związku połączone ze Spotkaniem Noworocznym członków Koła i zaproszonych gości. Zebranie otworzył prezes Łaskiego ZŻWP mjr Grzegorz ZYTEK, który powitał zebranych i przybyłych gości w osobach Burmistrza Łasku Pana Gabriela SZKUDLARKA, prezesa ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusza MARCINIAKA oraz przedstawił dokonania Koła w roku ubiegłym i złożył zebranym Życzenia Noworoczne. Z okazji jubileuszu ukończenia 80 lat złożył życzenia i wręczył wiązankę kwiatów kol. Stanisławowi STANISZEWSKIEMU. Życzenia Noworoczne zebranym złożyli również Burmistrz Łasku i prezes ZR ZŻWP. Następnie zebrani udali się na uroczystą kolację.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD