AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmarł śp. Zbigniew TUMIELEWICZ

W dniu 11.12.2020r. zmarł nasz kolega śp. major Zbigniew TUMIELEWICZ.

Urodził się 26 lutego 1947 roku w Radestowie woj. świętokrzyskie. W 1968 roku po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu, na stałe związał się z Sieradzką Brygadą.  Rozpoczął służbę jako dowódca stacji, następnie d-ca plutonu, technik kompanii, by w 1983 roku objąć stanowisko d-cy kompanii. Od 1988 roku do zakończenia służby w 1999 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy batalionu - szefa służb technicznych, a następnie szefa logistyki.

W 2000r. wstąpił w szeregi Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, aktywnie włączając się w prace koła i Zarządu Rejonowego, pełniąc funkcję wiceprezesa. Był naszym rzecznikiem i fotografem, pisząc artykuły do prasy i na stronę internetową ZŻWP. Za swoja służbę i pracę społeczną wyróżniony został m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotym medalem za zasługi dla obronności kraju, złotym medalem za zasługi dla ZŻWP, a w 2018 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Gwiazdą ZŻWP.

Do ostatnich chwil pracował aktywnie dla Związku i w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej. Będzie mam Ciebie Zbyszku brakować. Spoczywaj w pokoju

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 grudnia o godzinie 14.00 w Kościele Garnizonowym, a następnie na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA PAMIĘĆ

Każdego roku w okresie Wszystkich Świętych odwiedzaliśmy groby naszych Koleżanek i Kolegów, którzy spoczywają na sieradzkich cmentarzach, aby wspomnieć ich obecność wśród nas i zapalić znicz na ich grobach.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację wielkości zachorowań na COVID-19, Zarząd Rejonowy i Koło  ZŻWP w Sieradzu podjęło decyzję, aby ograniczyć się do symbolicznego zapalenia zniczy przy Krzyżach cmentarnych oddając cześć wszystkim tam pochowanym Koleżankom i Kolegom oraz na mogiłach żołnierzy walczących o Wolność Waszą i Naszą z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej oraz miejscach pamięci.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUŻB MUNDUROWYCH 2020

W dniu 24 września na terenie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się Festyn Sportowo- Rekreacyjny Służb Mundurowych w Sieradzu. W festynie udział wzięli członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koła nr. 1 i 2, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia Diabetyków Oddziału Rejonowego w Sieradzu. Głównym organizatorem festynu był Zarząd Rejonowy ZŻWP i Koła w Sieradzu z ich prezesami ppłk Januszem MARCINIAKIEM i ppłk dypl. Marianem FRAJTAKIEM na czele. Otwarcia festynu dokonał wymieniony wcześniej Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu, który powitał zebranych i przedstawił planowany przebieg festynu. W punkcie pierwszym wręczone zostały odznaczenia nadane przez Zarząd Główny ZŻWP. Medalem „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” odznaczony został Pan Ryszard PERKA członek Koła ZŻWP i Radny Miasta Sieradza, „Medalem Okolicznościowym ZŻWP” odznaczony został Prezes SE i RP Koło nr.1 Pan Zbigniew SOŚNICKI. W szeregi członków Koła ZŻWP przyjęty został  Władysław SURMACZ. Medale i Legitymację wręczyli prezesi ZR i Koła ZŻWP. Na pozostałą część festynu złożyły się zawody poszczególnych drużyn w następujących konkurencjach:1. Rzut wałkiem do celu.2. Rzuty karne do mini bramki. 3. Rzuty „RINGO” do celu, 4. Bieg wahadłowy z piłeczkami na tacy, 5. Rzuty lotkami do tarczy. Poszczególne konkurencje wygrały drużyny: konkurencja nr. 1 - drużyna SE i RP Koło nr.2, nr.2 – drużyna SE i RP Koło nr. 2,  3 – drużyna SE i SW,  4 – drużyna SE i RSW , 5 – drużyna SE i RP Koło nr. 1.  Na zakończenie festynu wszystkie drużyny nagrodzone zostały Pucharami Pamiątkowymi a wszyscy zawodnicy Medalami. Puchary i medale wręczali obecny Dyrektor Miejskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji Pan Piotr ISZCZEK, były Dyrektor MOS i R  Pan Władysław MACIEJEWSKI, Radny Miasta Sieradza Pan Ryszard PERKA, Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Wszyscy uczestnicy festynu w trakcie jego trwania mogli raczyć się pyszną grochówką przygotowaną przez „Restaurację PRZYSTAŃ” na terenie której odbył się festyn.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE ZARZĄDU REJONOWEGO I KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 10 września na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy zgodnie z „Planem Zamierzeń Zarządu Rejonowego ZŻWP na rok 2020 odbyły się zawody strzeleckie o „Puchar Prezydenta Miasta Sieradza”, równocześnie odbyły się też zawody o „Puchar Prezesa Koła ZŻWP w Sieradzu”. Głównymi organizatorami zawodów byli prezesi Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes sieradzkiego Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Zawody zorganizowane zostały z okazji  Święta Wojska Polskiego. Zawody zorganizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Sieradza w ramach realizacji zadania publicznego. W zawodach wzięły udział trzyosobowe zespoły z ZŻWP w Łasku, 4 zespoły ZŻWP z Sieradza, zespół ZŻWP z Pleszewa, zespół  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Sieradza, 2 zespoły SE i RP ze Zduńskiej Woli, 2 zespoły SE i RP z Kalisza, zespół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z Sieradza, zespół ze Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Dowodzenia. Zawody w broń, pistolety GLOCK 17 i amunicję oraz prowadzenie zabezpieczali członkowie strzelnicy „BUNKIER” w Zduńskiej Woli. Sędziował zawody mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W zawodach o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza indywidualnie najlepsi byli: I miejsce z wynikiem 93/100 pkt. zajął Zbigniew KAPKOWSKI ze SE i RP z Kalisza, miejsce II – Włodzimierz ROWIŃSKI ZŻWP Sieradz 91/100pkt. miejsce III – Bogdan KRAWCZYK SE i RP Kalisz 90/100 pkt. Drużynowo I miejsce zajął zespół ZŻWP w Sieradzu w składzie Piotr MARKIEWICZ, Robert ALAGIERSKI, Roman ZALARSKI SUMĄ 260/300 pkt., miejsce II zespół SE i RP Kalisz 255/300 pkt. w składzie: Kazimierz PAWLICZAK, Bogdan KRAWCZYK, Zbigniew KAPKOWSKI, miejsce III zespół ZŻWP Łask 253/300 pkt. w składzie: Janusz WAWRZONKOWSKI, Leszek POLIT, Przemysław KALUPA. W zawodach o Puchar Prezesa Koła miejsce I zajął Włodzimierz ROWIŃSKI 91/100 pkt., miejsce II Roman ZALARSKI 90/100 pkt., miejsce III Robert ALAGIERSKI 88/100 pkt. W trakcie zawodów uczestnicy mieli dostęp do gorącej kawy i herbaty oraz żurku z wkładką kiełbasy. W związku z innymi obowiązkami na zakończenie zawodów nie dotarł Prezydent Miasta. Puchary i medale zwycięskim zawodnikom i drużynom wręczył Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK a w Kole Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W trakcie zawodów Prezes SE i RP w Sieradzu Leonard KLIMCZAK wręczył Prezesowi Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marianowi FRAJTAKOWI Dyplom i Odznakę „Za Zasługi, Za Aktywną i Pełną Poświęcenia Pracę Na Rzecz Środowiska Emerytów i Rencistów Policyjnych”.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

Znamy wyniki pierwszej tury wyborów na urząd Prezydenta RP. Nie dla wszystkich są one satysfakcjonujące. Wybór, w drugiej turze, będzie łatwiejszy, będziemy wybierać spośród dwóch kandydatów. To będzie wybór każdego z nas. Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP nie będzie nikomu narzucać określonych zachowań wyborczych. Mamy jednak obowiązek zwrócenia uwagi na istotne okoliczności poprzedzające akt wyborczy.

Wynik wyborów będzie miał istotne znaczenie dla osób objętych lub zagrożonych postanowieniami ustawy represyjnej. Według apologetów tej ustawy, proces „wymierzana sprawiedliwości” jeszcze się nie zakończył. Przypomnijmy sobie, co o naszych sprawach mówili i mówią, nie tylko kandydaci, lecz przede wszystkim ich zaplecza polityczne. Pamiętajmy, kto popierał nasze postulaty, kto je lekceważył, a także, kto traktował nas, jako ludzi gorszej kategorii. Nie gódźmy się na dzielenie nas na lepszych i gorszych Polaków.

Musimy myśleć racjonalnie. Nie wolno nam zaklinać rzeczywistości. Porzućmy malkontenctwo. To nie czas na grymasy i wzajemne żale z przeszłości. Kampania wyborcza to nie okres kontestacji i emigracji wewnętrznej. To czas podejmowania decyzji o naszej przyszłości.

Nie wolno nam nie zauważać prób fałszowania wyników wyborczych w pierwszej turze. Pozbawienie części naszych rodaków za granicą możliwości oddania głosu jest wymowne. Cel tych działań powinien być jasny dla każdego. Dlatego musimy patrzeć organizatorom wyborów i liczącym głosy na ręce. Sprawdzajmy dokładnie karty do głosowania, nie dajmy pretekstu uznania naszego głosu za nieważny. Zgłaszajmy pełnomocnikom wyborczym swój akces na mężów zaufania. Czuwajmy nad przebiegiem głosowania i liczenia głosów, również jako społeczni obserwatorzy wyborów.

Nasz osobisty udział w wyborach nie wystarczy. Przekonujmy nie tylko nasze rodziny, lecz także ludzi z naszego otoczenia oraz bliższych i dalszych znajomych do głosowania na kandydata, któremu są bliskie nasze sprawy, na kandydata, który mówi o przyszłości, a nie ciągle odwołuje się do przeszłości, na kandydata, który stara się przekonać wyborców, a nie krzyczy na nich. Uruchommy wszelkie możliwe kanały porozumiewania się i wzajemnego komunikowania.

Pamiętajmy liczyć się będzie każdy głos. O wygranej może zadecydować niewielka ich liczba. Zróbmy wszystko, aby ich nie zabrakło.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

Nie traćmy nadziei na sukces wyborczy. Nic nie przychodzi łatwo, ale dajmy z siebie wszystko, na co nas stać. Działając w ten sposób będziemy mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku, tak wobec samych siebie, jak i naszych bliskich, których przyszłość nie może być nam obojętna.

Wybory, w których będziemy uczestniczyć, są przełomowe. Na dekady zadecydują one o przyszłości naszego kraju. Na szali leży też nasz los! Dzień 12 lipca 2020 r. musi być dniem naszego zwycięstwa.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE

8 maja przypada 75 rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W Sieradzu przy Kościele Garnizonowym odbyła się skromna uroczystość aby uczcić tak ważną dla naszego narodu rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wspólnie z Zarządem Rejonowym i Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu zorganizowały skromną uroczystość aby upamiętnić tamto wydarzenie.

Przed  Kościołem Garnizonowym spotkały się delegacje  w/w związków, sieradzkiego oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy i przedstawicielka Hufca Sieradz.

Ppłk rez. Janusz MARCINIAK powitał uczestników uroczystości i po  krótkim przedstawieniu historii walk żołnierzy polskich na frontach Europy i Świata, delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET W SIERADZKIM KOLE ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 5 marca odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Zebranie poświęcone zostało naszym członkiniom z okazji „Dnia Kobiet”, święto kobiet obchodzone w dniu 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet, święto obchodzone jest od 1910 roku. „Dzień Kobiet” jako święto stał się szczególnie popularny w okresie PRL. Podobnie jak wtedy i dziś jest szczególna okazja do obdarowania naszych pań kwiatami i słodyczami. Dlatego też marcowe zebranie odbyło się w Restauracji „MARUSIA”. Życzenia z okazji ich święta złożył Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W trakcie uroczystości zebrani mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, poglądami i skosztować smacznych ciast i owoców oraz raczyć się winkiem własnej produkcji o które zadbali oczywiście panowie.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA ZŻWP

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku pierwsze zebranie Koła odbywa się w miesiącu lutym. Tegoroczne odbyło się 6 lutego. Pierwsze zebrania w roku poświęcone są przedstawieniu przez Zarząd Koła sprawozdania z działalności w roku ubiegłym oraz zamierzeniom na rok bieżący. Zebranie poprowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK, który w pierwszym punkcie przedstawił „Sprawozdanie z działalności Koła w roku 2019” i dane o związku wymagane przez GUS oraz „Sprawozdanie o przychodach i wydatkach„. W następnym punkcie przedstawiony został „Preliminarz finansowy na rok 2020”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła płk Piotr MARKIEWICZ przedstawił protokół z kontroli działalności Koła w roku ubiegłym i wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Po przedstawieniu sprawozdań Prezes Koła zapoznał zebranych z „Ramowym planem zasadniczych zamierzeń Koła na rok 2020”. Zarówno przedstawione sprawozdania jak i ramowy plan zamierzeń zostały podane pod głosowanie i przyjęte zostały jednogłośnie. W pozostałej części zebrania omówione zostały sprawy odpisu 1% podatku na rzecz związku oraz organizacja zebrania w miesiącu marcu w dniu 5 poświęconemu naszym członkiniom z okazji „Dnia Kobiet”. Zebranie to planowane jest w Restauracji „MARUSIA” o godz. 17-ej. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 26 lutego o godz. 10-ej w siedzibie związku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

75 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia w 75 Rocznicę Wyzwolenia Sieradza jak w latach poprzednich delegacja Koła i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o godz. 12-ej stawiła się na Cmentarzu Wojennym z okresu II Wojny Światowej poświęconemu pamięci żołnierzom Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku i Żołnierzom Armii Czerwonej poległych w styczniu 1945 roku. Niestety okazało się, że uroczystości odbyły się godzinę wcześniej o czym nie zostaliśmy poinformowani. W związku z powyższym delegacja w składzie: Prezes ZR ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk Marian FRAJTAK, członek Zarządu Koła st. chor. szt. Krzysztof KALINOWSKI, członek Koła st. chor. szt. Jan IGNASZAK złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową. Do delegacji ZŻWP dołączył Prezes Sieradzkiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego ppłk Józef ZAWADZKI, również nie powiadomiony o właściwym terminie uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Nowy Rok 2020 sieradzkie Koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczęło Spotkaniem Noworocznym, które odbyło się w dniu 8 stycznia w restauracji „MARUSIA”. Na spotkanie przybyli w licznym gronie członkowie Koła oraz zaproszeni goście w osobach: Prezes sieradzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Koła nr. 2 Leonard KLIMCZAK, członek Zarządu Koła nr. 1 Sławomir ŚWIĄTEK, Prezes Koła SEiRP w Zduńskiej Woli Andrzej PŁÓCIENNIK oraz Prezes sieradzkiego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Piotr WILCZYŃSKI. Zebranych powitał i złożył Życzenia Noworoczne Prezes Koła ZŻWP w Sieradzu i Gospodarz spotkania ppłk dypl. Marian FRAJTAK. W trakcie spotkania Prezes ZEiRSW Piotr WILCZYŃSKI wręczył Prezesowi Koła Marianowi FRAJTAKOWI Medal Pamiątkowy o treści: „Z OKAZJI JUBILEUSZU 20 LAT KZEiRSW Z PODZIĘKOWANIAMI ORAZ WYRAZAMI SZACUNKU I UZNANIA DLA KOŁA ZŻWP W SIERADZU” przyznanego przez Przewodniczącego ZG KZEiRSW Janusza KWIETNIA. Nie zabrakło również okazji do wymiany poglądów oraz zabawy przy muzyce z dawnych lat. Chętnych do zabawy nie brakowało ponieważ w spotkaniu oprócz Pań członkiń naszego związku wzięło udział wiele małżonek naszych członków.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP

Ostatnie w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się w dniu 5 grudnia. W porządku zebrania znalazły się między innymi: zapoznanie z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego dotyczącymi warunków prenumeraty GWiR  (Zarząd wycofał się z opłaty za przesyłkę) i powołaniu Pełnomocnika ZR do współpracy z FPE i RW. Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK przedstawił następnie informację o opłaceniu składek członkowskich w roku bieżącym. Składki opłaciło 92% członków Związku. W następnym punkcie zebrania omówiona została sprawa organizacji „Spotkania Noworocznego”. Zebranie ustaliło, że Spotkanie odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 roku, o godz. 17-ej w Restauracji „MARUSIA”. Opłata wynosi: członkowie i członkinie Związku – 50 pln. Pozostali – 60 pln. Zapisy i wpłaty przyjmuje skarbnik Koła kol. Włodzimierz ROWIŃSKI do końca grudnia 2019 roku. Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK zapoznał zebranych z tematyką i przebiegiem Posiedzenia Zarządu Rejonowego, które odbyło się w dniu 4 grudnia. Rozporządzenie MON ustaliło „Dzień Rezerwisty” na dzień 10 października. Następne posiedzenie Zarządu Koła w dniu 18 grudnia 2019 roku, następne zebranie Koła odbędzie się w dniu 6 stycznia 2020 roku na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

JUBILEUSZ PUŁKOWNIKA ZYGMUNTA SZWEJA

W dniu 18 listopada br. mieliśmy przyjemność odwiedzić i złożyć życzenia naszemu dostojnemu jubilatowi pułkownikowi ZYGMUNTOWI SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Pułkownik Zygmunt SZWEJ urodził się 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu, woj. kieleckie.

Przebieg służby 05.04.1945 - 05.10.1945 – podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie, 1945–1947 – podchorąży OSŁ w Sieradzu, 1947–1949 – kierownik sal służby ruchu w OSŁ w Sieradzu, 1950–1956 – wykładowca i starszy wykładowca radio i elektrotechniki w szkole oficerskiej w Sieradzu, 1956-1961 – słuchacz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 1961–1968 – inżynier radiolinii w 15. PRLK w Sieradzu, 1968–1981 – inżynier radiolinii w 15. BRLK w Sieradzu.

Pomimo tak zacnego wieku, umysł płk Zygmunta SZWEJA jest wyjątkowo sprawny. Spotkanie z Jubilatem w którym wzięli udział pułkownicy: Marek LEWANDOWSKI, Józef SZYMCZAK, Marian FRAJTAK i Janusz MARCINIAK upłynęło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W DNIU 07.11.2019

W dniu 7 listopada odbyło się kolejne zebranie Koła ZŻWP w Sieradzu. Zebranie otworzył i poprowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Po przyjęciu porządku zebrania Prezes podsumował akcję „Znicz Pamięci” dziękując uczestnikom akcji za ich zaangażowanie. W następnym punkcie zebrania zapoznał uczestników z dokumentami otrzymanymi z Zarządu Głównego były to: „Uchwała 7/X/2019 ZG ZŻWP z dnia 24.09.2019 w sprawie uruchomienia akcji „Odwiedź kolegę, koleżankę”, „Uchwała 10/X/2019 ZG ZŻWP z dnia 24.09.2019 w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na potrzeby Zarządu Głównego i ZW/ZR na rok 2020.”oraz z warunkami prenumeraty Głosu Weterana i Rezerwisty na rok 2020. Koszt prenumeraty „GWiR” na rok 2020 wynosi:

1 egzemplarz – 10 zł;

2 – 3 egzemplarze – 8 zł;

4 egzemplarze i więcej -  7 zł;

koszt wysyłki – 48 zł.

W trakcie  zebrania została przyjęta uchwała Koła o wysokości składki członkowskiej na rzecz Koła, składka pozostała na dotychczasowej wysokości. W sprawach  różnych przypomniano termin następnego zebrania nadzień05.12.2019r. Posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 26 listopada 2019r. w siedzibie Zarządu. Ustalono także, że w styczniu2020 roku zorganizowane zostanie podobnie jak w latach ubiegłych „Spotkanie Noworoczne”.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZNICZE PAMIĘCI

31 października, podobnie jak w latach ubiegłych spotkaliśmy się na sieradzkich cmentarzach by zapalić „Znicze Pamięci” na grobach naszych zmarłych kolegów z okazji Święta Zmarłych. Znicze zapalono nie tylko na grobach naszych zasłużonych członków ale na wszystkich żołnierzy służących w naszej 15 SBWD /15 SBRLK/ ale także innych. Na Cmentarzu Komunalnym znicze zapalali: kol. Janusz Marciniak, Marian Frajtak, Adam Łochowski, Zbigniew Tumielewicz, Krzysztof Kalinowski, Wacław Juraniec, Henryk Skorupa i Henryk Świątek. Na Cmentarzu Parafialnym działali zaś: Piotr Markiewicz, Edward Szuba, Marian Jakubowski, Marian Śpiewak, Andrzej Modrzejewski, Henryk Bakowicz, Włodzimierz Rowiński, Kazimierz  Kolankowski.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZŁONKOWIE I SYMPATYCY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

KOLEŻANKI I KOLEDZY

W dniu 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej następnej kadencji. Udział w nich to nie tylko prawo, ale również moralny obowiązek po-zwalający nam wyrazić wolę co do przyszłego losu Polski. Tym razem będą to wybory, które zadecydują, być może na lata, o przyszłym modelu ustrojowym naszej Ojczyzny. Wyborów ta-kich nie mieliśmy od 30 lat, tj. od 4 czerwca 1989 r., kiedy to została zapoczątkowana transformacja ustrojowa i budowa społeczeństwa obywatelskiego osadzonego w kulturze Zachodu.

Jako byli żołnierze, którzy całe swoje życie zawodowe poświęcili służbie dla Ojczyzny, nie możemy być obojętni wobec wykluczania i poniżania kolejnych grup społecznych oraz pozbawianie ich praw zawarowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możemy się godzić na dalsze konfliktowanie społeczeństwa i stosowanie haniebnych metod walki politycznej w imię interesów partyjnych godzących w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, czyli w podstawowy interes ogółu obywateli

Koleżanki i Koledzy

Wyniki tegorocznych wyborów mogą mieć istotny wpływ na przyszłość kolejnych grup emerytów mundurowych. Nie możemy być wobec tego obojętni. Musimy obserwować zdarzenia zachodzące na scenie politycznej w kraju i wyciągać z nich właściwe wnioski. Nie wolno pod-dawać się społecznemu zniechęceniu oraz brakowi wiary w skuteczne działanie

Przekonujmy członków naszych rodzin, sympatyków i znajomych do udziału w wyborach. Niech dotrze do nich, że udział w wyborach to obowiązek każdego z nas, że to sprawa naszej przyszłości. Stając przed urną wyborczą dobrze zastanówmy się na kogo oddamy nasze głosy. Popierajmy kandydatów tych ugrupowań, które zdecydowanie poparły projekt zmiany nieludzkiej ustawy represyjnej, dały temu wyraz w głosowaniu na sali sejmowej, a także popierają naszą walkę w obronie praw żołnierzy i funkcjonariuszy oraz o sprawiedliwą ocenę przeszłości.

Delegujmy naszych przedstawicieli do komisji wyborczych, jako mężów zaufania oraz do zespołów monitorujących przebieg wyborów. Już teraz wspierajmy naszych kandydatów na parlamentarzystów. Włączajmy się w ich kampanie wyborcze i dajmy z siebie co najlepsze, naszą energię, determinację oraz wiarę w zwycięstwo wyborcze. Pomagając im, pomagamy sobie.

 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego

NIE SIEDŹ W DOMU, IDŹ NA WYBORY, NIE POZWÓL, ABY KTOŚ WYBRAŁ ZA CIEBIE
I DECYDOWAŁ O TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI.

 

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIKNIK  LOTNICZY  ŁASK 2019

W dniu 21 września na zaproszenie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łasku grupa członków sieradzkiego Koła ZŻWP uczestniczyła w Święcie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i zorganizowanym z tej okazji „Pikniku lotniczym Łask 2019”. Uczestników pikniku czekało wiele atrakcji: wystawa samolotów współczesnych i tych, które nie są już używane w wojskach lotniczych oraz wystawa sprzętu militarnego. Obejrzeć można było z bliska samoloty odrzutowe: F-16, Su-22, MiG 29, MiG-21, Mig-23, TS-11 Iskra, Iryda, a także samoloty o napędzie tłokowym: Bies, Orlik, śmigłowce: Mi-2 i Mi-24. Na wystawie nie zabrakło także najnowszego myśliwca V generacji F-35 z polskimi znakami przynależności. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak pokazy lotnicze, które zapoczątkowały skoki spadochronowe, pokazy w locie dwóch samolotów myśliwsko-bombowych Su-22, akrobacje lotnicze w wykonaniu Artura KIELAKA, a także bezzałogowy statek powietrzny „DRON”. W drugiej części pokazów uczestniczyły: samolot F-16, Zespół Akrobacyjny „Orlik”, słynny zabójca czołgów śmigłowiec Mi-24 i ponownie dwa Su-22. Na pikniku zaprezentowano również wystawę uzbrojenia i sprzętu wojskowego – największym zainteresowaniem młodzieży cieszył się czołg Leopard. Nie zabrakło także stoisk promocyjnych, wystawienniczych, gastronomicznych oraz licznych atrakcji dla dzieci. Z okazji Święta 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego odbyły się także uroczystości wojskowe na które przybyli najwyżsi przedstawiciele dowództwa wojsk lotniczych. Były przemówienia, awanse, wyróżnienia i oficjalne otwarcie przedłużonego pasa startowego oraz uroczysta defilada żołnierzy 32 Bazy. Piknik zakończył występ zespołu Voyager Music.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE KOŁA I ZARZĄDU REJONOWEGO ZŻWP W SIERADZU

Tegoroczne zawody strzeleckie Koła i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Janusza MARCINIAKA odbyły się w dniu 12 września na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Okręglicy. Organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy ZŻWP i jego Prezes. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Sieradzu w ramach realizacji zadania publicznego. Zawody zabezpieczał w broń, amunicję i prowadzenie Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego – Jednostka Strzelecka 1001 z Bełchatowa. Wyniki strzelania liczył Sędzia Główny zawodów mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W zawodach wzięły udział drużyny liczące trzech zawodników z: ZŻWP Łask, 4 drużyny ZŻWP z Sieradza, drużyny Kół nr.1 i 2 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji z Sieradza, dwie drużyny SE i RP ze Zduńskiej Woli, drużyna reprezentująca Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Najlepsze wyniki indywidualnie w strzelaniu z pistoletu „GLOCK” uzyskali: 1 miejsce z wynikiem 94/100 pkt. kol. Janusz WAWRZONKOWSKI  ZŻWP Łask i Tadeusz GAJDZIŃSKI SP 15 SBWD, miejsce 3 kol Przemysław KALUPA ZŻWP Łask 93/100 pkt. Drużynowo zwyciężyła drużyna ZŻWP Łask uzyskując 276 pkt. miejsce drugie zajęła drużyna Nr.1  ZŻWP z Sieradza 260 pkt. trzecie drużyna SP 15 SBWD uzyskując 238 pkt. Jednocześnie wyniki w strzelaniu liczyły się do współzawodnictwa na szczeblu Koła ZŻWP w Sieradzu. Najlepszymi strzelcami na tym szczeblu okazali się kol.: 1 miejsce Tadeusz GAJDZIŃSKI 94/100 pkt, 2 miejsce Robert ALAGIERSKI 88/100, 3 Piotr MARKIEWICZ 87/100 pkt. W trakcie trwania zawodów uczestnicy mogli posilić się wspaniałą wojskową grochówką. Najlepsi zawodnicy i drużyny nagrodzeni zostali pucharami. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WRZEŚNIOWE ZEBRANIE SIERADZKIEGO KOŁA ZŻWP

Po wakacyjnej przerwie w dniu 5 września członkowie Sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego spotkali się na kolejnym w tym roku zebraniu. Tematami zebrania było między innymi wręczenie odznaczeń wyróżniającym się członkom Koła. Na wniosek Zarządu Koła popartego przez Zarząd Rejonowy Kapituła  „Krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” Zarządu Głównego ZŻWP odznaczyła: „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” Prezesa Zarządu Rejonowego w Sieradzu ppłk Janusza MARCINIAKA, „Złotym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Andrzeja MODRZEJEWSKIEGO, mł. chor. Włodzimierza ROWIŃSKIEGO, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” ppłk Tadeusza GAJDZIŃSKIEGO, ppłk Józefa SZYMCZAKA, „Brązowym Krzyżem ZŻWP” Panie Kazimierę JABŁOŃSKĄ i Annę SZYMAŃSKĄ Oraz mjr Michała TUMIELEWICZ. Zarząd Główny ZŻWP odznaczył „Odznaką Honorową za Zasługi dla ZŻWP” Panią Irenę GŁODEK, kpt. Roberta ALAGIERSKIEGO i ppor. Marka GODYCHA. W następnym punkcie zebrania Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK zapoznał zebranych z planem zawodów strzeleckich, które odbędą się 12 września od godz. 10-ej na Strzelnicy PZŁ  w Okręglicy. W trakcie trwania zebrania zebrano od członków, którzy nie złożyli ich wcześnie Deklarację „RODO” oraz adresy poczty internetowej w celu łatwiejszej komunikacji z członkami Związku. W ostatnim punkcie zebrania Prezes Zarządu Rejonowego ppłk Janusz MARCINIAK przedstawił możliwości wzięcia udziału w tegorocznym „Air Show” w ŁASKU, który odbędzie się w dniu 21 września, koszt udziału w wyjeździe na lotnisko w Łasku 10 pln. Posiedzenie Zarządu Koła we wrześniu odbędzie się w dniu 26.09. Termin  następnego zebrania Koła to 3 październik 2019 r.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

80 ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ

1 września mija 80 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na nasz kraj. W pierwszych dniach września nad rzeką Wartą toczyły się zacięte walki prowadzone przez 31 pułk piechoty Strzelców Kaniowskich stacjonujący przed wojną w Sieradzu. Wielu żołnierzy pułku poległo w tych walkach i pochowani zostali na Cmentarzu Katolickim w Sieradzu. W  dniu 3 września delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu w składzie: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk dypl. Marian FRAJTAK, członek Koła Wacław JURANIEC złożyli na grobach poległych żołnierzy 31pp Strzelców Kaniowskich wiązankę kwiatów i zapalili znicz pamięci.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

15 sierpnia, podobnie jak w latach ubiegłych po Mszy w Kościele Garnizonowym na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Sieradza, na Plac Piłsudskiego przybyło wyjątkowo bardzo dużo osób. Na uroczystości nie zabrakło również byłych żołnierzy pełniących w latach ubiegłych służbę wojskową w 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia (dawniej 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo Kablowej). W uroczystościach wzięli również udział członkowie organizacji kombatanckich z Sieradza. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego reprezentował Poczet Sztandarowy Zarządu Rejonowego w Sieradzu w składzie: kol. Krzysztof KALINOWSKI, Henryk BAKOWICZ, Andrzej MODRZEJEWSKI. Delegację składającą wiązankę kwiatów przy Pomniku marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO STANOWILI: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dypl. Marek LEWANDOWSKI, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT. Uroczystości zakończyła defilada zgromadzonych na placu pododdziałów.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA KALISZ-GOŁUCHÓW

W dniu 27 czerwca zgodnie z „Planem zamierzeń” Zarządu Rejonowego i Zarządu Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyła się wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Kalisza i Gołuchowa. Wycieczka mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z Zarządu Głównego z 1 procenta odpisu od podatku zgromadzonego na koncie Zarządu Rejonowego w Sieradzu. W wycieczce wzięli udział członkowie Kół z Sieradza i Łasku. W pierwszej kolejności uczestnicy wycieczki zwiedzali zabytki starego Kalisza. Po terenie dawnego Starego Miasta oprowadzał zebranych przewodnik Pan Marcin ADASIAK, który opowiedział i pokazał ciekawe elementy najstarszych budowli miasta tj. fragmentów dawnych murów obronnych, planów i wizerunku zamku oraz innych ciekawych miejsc Kalisza. W drugiej części wycieczki zwiedzano Zamek w Goluchowie. Zamek liczy sobie ponad 400 lat, wzniesiony został około roku 1560 przez starostę radziejowskiego, wojewodę brzesko-kujawskiego Rafała Leszczyńskiego. W roku 1853 zakupił Tytus Działyński, jego syn Jan Działyński poślubił córkę księcia Adama Czartoryskiego Izabelę, która zamierzała w zamku nie tylko zamieszkiwać ale także utworzyć muzeum. Muzeum przetrwało do roku 1939, zbiory zgromadzone w zamku zostały zrabowane przez hitlerowców i wywiezione do Niemiec. Ocalała nieznaczna część zbiorów wróciła do Gołuchowa w roku 1956 z byłego Związku Radzieckiego. Zamek w roku 1951 przejęty został przez Muzeum Narodowe w Poznaniu. Obecnie można obejrzeć część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku. Po zakończeniu zwiedzania zamku uczestnicy wycieczki mogli zwiedzić okazały park i znajdujące się w nim Pokazowa Zagroda Zwierząt m.in. z żubrami, konikami polskimi, danielami i dzikami. W godzinach popołudniowych uczestnicy wycieczki wrócili do Sieradza i Łasku.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZŻWP W SIERADZU

W dniu 9 maja odbyło się kolejne zebranie Sieradzkiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK. Pierwszym punktem zebrania było wręczenie legitymacji związkowej nowo przyjętej w szeregi związku Pani Grażynie RUTKOWSKIEJ wdowie po naszym byłym członku Stanisławie RUTKOWSKIM. Legitymację wręczył Prezes ZR ZŻWP w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Koła. Następnie omówiony został plan wycieczki patriotyczno-krajoznawczej po ziemi Kaliskiej, która odbędzie się 27 czerwca autobusem z Placu Wojewódzkiego o godz. 8.00 a następny przystanek autobusu przy przychodni „Eskulap” o godz. 8.15. Koszt wycieczki 20 zł. W dalszej części zebrania obecni zapoznani zostali z obowiązującym w związku „RODO” i otrzymali do wypełnienia deklaracje upoważniające związek do dyspozycji ich danymi osobowymi. Obecni na zebraniu zapoznani zostali także z Apelem Prezydium ZG ZŻWP dotyczącym wyborów do Parlamentu Europejskiego i zaproszeniem Zarządu Koła Nr. 4 w Pleszewie na Otwarte Zawody Strzeleckie Weteranów Służb Mundurowych organizowanych przez Zarząd Koła i LOK w Pleszewie na strzelnicy Pleszew-Karczemka w dniu 25 maja 2019 roku, termin zgłoszenia drużyn do dnia 22 maja. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła 28.05.2019r. a kolejne Zebranie Koła w dniu 06.06.2019  na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ  ZWYCIĘSTWA

8 maja w 80 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w Kościele Garnizonowym w Sieradzu spotkały się Poczty Sztandarowe i delegacje związków kombatanckich: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, Wieluniu, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu, Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” i inne. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz Miasta Sieradza w osobach: Wiceprezydenta Miasta Sieradza Rafała MATUSIAKA i Starosty Powiatu Sieradzkiego Mariusza BĄDZIORA, nadzwyczajna członkini sieradzkiego Okręgu ZKRPiBWP Pani Elżbieta PAWLACZYK i Pani Grażyna RUTKOWSKA. Osobą kierującą przebiegiem uroczystości był Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK. Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych kapelan mjr Władysław WŁODARCZYK, dzięki któremu uroczystość mogła się w ogóle odbyć, w skrócie przedstawił wysiłek żołnierza polskiego w walkach na Zachodzie, Wschodzie i terenie kraju, a następnie odprawił krótką modlitwę za poległych na wszystkich frontach żołnierzy. Następnie głos zabrał Prezes ZKRP i BWP w Wieluniu Pan Henryk STRÓZIK, który również przypomniał wojenne zmagania żołnierzy polskich na wszystkich frontach walki. Na wniosek władz sieradzkiego okręgu ZKRP i BWP zostali odznaczeni „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym Zwycięzcom” Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” i Kombatancką Odznaką Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918-2018” Panią Marię URBAŚ .Na zakończenie uroczystości delegacje poszczególnych związków złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi na terenie Kościoła Garnizonowego i innymi miejscami pamięci na terenie Sieradza.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KWIETNIOWE ZEBRANIE SIERADZKIEGO KOŁA ZŻWP

W dniu 4 kwietnia odbyło się kolejne w tym roku zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk Marian FRAJTAK. Głównymi punktami zebrania było między innymi: wspomnienie o powstaniu Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych obecnie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu, które przedstawił wiceprezes Koła mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. W następnym punkcie zebrania Prezes Koła przedstawił projekt podróży patriotyczno-krajoznawczej po Ziemi Kaliskiej w dniu 26 lub 27 czerwca w trakcie której mamy zamiar zwiedzić zabytki Kalisza oraz Gołuchowa. Przypuszczalny koszt wycieczki 20 zł. O świadczeniach na rzecz emerytów i rencistów wojskowych przez WBE mówił w następnym punkcie zebrania mjr Tumielewicz. Podstawowymi świadczeniami socjalnymi na rzecz emerytów i rencistów wojskowych są: 1. Zapomoga pieniężna. 2. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej w domu chorego. 3. zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych. Świadczenia socjalne przysługują osobom, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 95% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury obecnie 1100 zł to jest 3135 zł w gospodarstwie jednorodzinnym i 90% trzykrotnej najniższej emerytury tj. 2970 zł w gospodarstwie wielorodzinnym. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż raz na kwartał. Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej poniesionej w ciągu roku nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury czyli 9900 zł. Częściowy zwrot kosztów pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych przyznaje się w wysokości 10% kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury czyli w chwili obecnej 330 zł. przyznawanej raz na dwa lata za okres nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych. Łączna kwota świadczeń socjalnych nie może przekroczyć kwoty dziesięciokrotność najniższej emerytury czyli 11000 zł. w roku kalendarzowym. Podstawowym kryterium WBE w przyznaniu świadczenia jest zaświadczenie o przewlekłej chorobie osoby uprawnionej lub członka rodziny oraz jak najwięcej „kwitów” udowadniających biedę uprawnionego. W pozostałej części zebrania Prezes zapoznał zebranych z planami realizacji zadań publicznych realizowanych w roku bieżącym są to między innymi: Festyn w Rudzie planowany na dzień 13 czerwca, zawody strzeleckie Koła i ZR organizowane na strzelnicy w Okręglicy w dniu 12 września oraz realizacją minigrantu z okazji Święta WP, 80 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i Święta Parafii Wojskowej realizowanego na przełomie sierpnia i września. Kolejne posiedzenie Zarządu Koła odbędzie się w dniu 25 kwietnia a kolejne zebranie Koła w dniu 9 maja w Sali SM na ulicy Bohaterów Września.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

W dniu 5 marca zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się wyjątkowo w „Hotelu Wróblewscy” i poświęcone zostało naszym członkiniom z okazji zbliżającego się „DNIA KOBIET”. Życzenia z okazji ich Święta złożyli: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Sieradzkiego Koła ppłk Marian FRAJTAK. Wszystkie panie otrzymały prezenty w postaci słodkich bombonierek. Przy herbacie, kawie i słodkich wypiekach zebrani mogli porozmawiać lub potańczyć przy muzyce z okresu naszej młodości.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 20 lutego odbyło pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Koła ZŻWP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK, po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na „Wieczną Wartę”. Byli to mł. chor. Roman ŚWIĘTOSŁAWSKI i ppłk Bolesław SIEPETOWSKI. Głównym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności Koła w 2018 roku. Ważniejszymi zamierzeniami w roku 2018  były między innymi: styczniowe Spotkanie Noworoczne członków, przyjaciół i sympatyków związku, z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano w marcu spotkanie w „Hotelu Wróblewscy” na którym uhonorowano członkinie naszego Koła słodkimi prezentami. W miesiącu maju członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym służb mundurowych zorganizowanego przez nasz związek. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Kół emerytów i rencistów policji i służby więziennej. W zorganizowanej wspólnie z Klubem 15 SBWD wycieczce zwiedziliśmy w czerwcu niemiecki schron kolejowy w Konewce, Spałę, Inowłódz i pobliskie atrakcje turystyczne. Członkowie naszego Koła Ireneusz WOLMAN, Andrzej MODRZEJEWSKI, Henryk BAKOWICZ mieszkający w m. CHOJNE  zorganizowali 10 września spotkanie integracyjne w trakcie którego kol. WOLMAN we wspaniały sposób zapoznał zebranych z historią miejscowości.  12 września Zarząd Rejonowy ZŻWP na Strzelnicy Myśliwskiej w OKRĘGLICY zorganizował zawody strzeleckie na szczeblu ZR. W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kół z Sieradza, Łasku i Wielunia, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wyniki zawodów strzeleckich  w kole podsumowano na zebraniu w miesiącu październiku. Najlepsze wyniki uzyskali: Roman ZALARSKI 100 pkt. Edward SZUBA 96 pkt. Marian FRAJTAK 93 pkt. Robert ALAGIERSKI 92 pkt. Henryk BAKOWICZ  92pkt. Tadeusz GAJDZIŃSKI 91 pkt. Podobnie jak w latach ubiegłych w przeddzień „Święta Zmarłych” na grobach zmarłych kolegów zapalono „Znicze Pamięci”. Na zebraniu listopadowym podsumowano udział w „I Sieradzkiej Spartakiadzie Służb Mundurowych” zorganizowanej przez naszego członka, Radnego Rady Miejskiej w Sieradzu, Prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego WSPÓLNOTA kol. Ryszarda PERKĘ. W roku 2018 w poczet członków koła przyjęci zostali: ppłk Ireneusz WOLMAN, mjr Krzysztof RESZKA, st. szer. Stanisław MAŚLAK, st. szer. Henryk ŚWIĄTEK, st. szer. Marek JASZCZAK. W roku 2018 nie zapominano o naszych jubilatach kończących 80 i 90 lat, jubilaci pani Teresa REK i płk Stanisław MAŁECKI, którzy ukończyli 90 lat, pani Maria MUCHOWSKA i mł. chor. Stanisław OWCZAREK zostali uhonorowani nadaniem „Medalu Okolicznościowego ZŻWP”. Za duży wkład pracy w działalność Koła wyróżnieni zostali: „Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZŻWP” st. chor. szt. Stanisław AMROZIAK, ppłk Tadeusz MIEDZIAK, płk Aleksander RAWSKI, Pani Jolanta WALENTA, „Brązowym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, st. sierż. Ryszard PERKA, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Jan IGNASZAK, mł. chor. Wacław JURANIEC, „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” ppłk dypl. Marian FRAJTAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Członkowie Zarządu Koła i pozostali brali aktywny udział w obchodach Świąt Państwowych i wojskowych, delegacje związku występowały zawsze w asyście „Pocztu Sztandarowego” naszego związku. Do najbardziej aktywnych członków w roku 2018 należą: kol. Edward SZUBA, Włodzimierz ROWIŃSKI, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC, Jan IGNASZAK. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i Protokołu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu Zarządowi Koła zostało udzielone absolutorium. W następnej kolejności Prezes Koła zapoznał zebranych z „Planem Zamierzeń na rok 2019” w którym umieszczone zostały przedsięwzięcia podobne jak w roku ubiegłym. Z okazji ukończenia 90 lat odznaczony został „Medalem Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” i Listem Gratulacyjnym ppłk Władysław PACEK. W następnej kolejności zebrani zapoznani zostali z planem organizacji spotkania z okazji „Dnia Kobiet” w dniu 5 marca o godz.17-ej w Hotelu Wiśniewscy, oraz z pismami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP a mianowicie „ Apelem do Liderów Ugrupowań Demokratycznych”, artykułem w GWiR z m-ca stycznia pt. „Minął Rok” Henryka BUDZIŃSKIEGO, i Apelem Prezydium ZG ZŻWP w sprawie wyborów. Na tym zebranie zakończono. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia minęła 74 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym Cmentarzu Wojennym  II Wojny Światowej w Sieradzu poświęconym żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku i żołnierzom radzieckim poległym w styczniu 1945 roku spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich by dniu na uczcić rocznicę wyzwolenia miasta. Wartę przy Pomniku zaciągnęli zamiast żołnierzy członkowie Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Jan MIŁEK z Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, członek Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  przedstawił krótką historię tamtych dni. Zebrane delegacje Związków Kombatanckich złożyły u stóp Pomnika wiązanki kwiatów. W delegacji zrzeszających byłych żołnierzy Wojska Polskiego wzięli udział: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk dypl. Marian FRAJTAK, Skarbnik Koła chor. Włodzimierz ROWIŃSKI, Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dypl. Marek LEWANDOWSKI i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT. Jak podało „Nasze Radio” w uroczystości nie wzięły udziału władze miasta z powodu „DEKOMUNIZACJI”. Jedynym przedstawicielem władz powiatu sieradzkiego był Starosta Mariusz BĄDZIOR.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD