AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ KOBIET

W dniu 5 marca zebranie Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu odbyło się wyjątkowo w „Hotelu Wróblewscy” i poświęcone zostało naszym członkiniom z okazji zbliżającego się „DNIA KOBIET”. Życzenia z okazji ich Święta złożyli: Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP ppłk Janusz MARCINIAK i Prezes Sieradzkiego Koła ppłk Marian FRAJTAK. Wszystkie panie otrzymały prezenty w postaci słodkich bombonierek. Przy herbacie, kawie i słodkich wypiekach zebrani mogli porozmawiać lub potańczyć przy muzyce z okresu naszej młodości.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE KOŁA ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 20 lutego odbyło pierwsze w tym roku zebranie sieradzkiego Koła ZŻWP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła ppłk dypl. Marian FRAJTAK, po przedstawieniu i przegłosowaniu porządku zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy w tym roku odeszli na „Wieczną Wartę”. Byli to mł. chor. Roman ŚWIĘTOSŁAWSKI i ppłk Bolesław SIEPETOWSKI. Głównym punktem zebrania było przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności Koła w 2018 roku. Ważniejszymi zamierzeniami w roku 2018  były między innymi: styczniowe Spotkanie Noworoczne członków, przyjaciół i sympatyków związku, z okazji „Dnia Kobiet” zorganizowano w marcu spotkanie w „Hotelu Wróblewscy” na którym uhonorowano członkinie naszego Koła słodkimi prezentami. W miesiącu maju członkowie Koła uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym służb mundurowych zorganizowanego przez nasz związek. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Kół emerytów i rencistów policji i służby więziennej. W zorganizowanej wspólnie z Klubem 15 SBWD wycieczce zwiedziliśmy w czerwcu niemiecki schron kolejowy w Konewce, Spałę, Inowłódz i pobliskie atrakcje turystyczne. Członkowie naszego Koła Ireneusz WOLMAN, Andrzej MODRZEJEWSKI, Henryk BAKOWICZ mieszkający w m. CHOJNE  zorganizowali 10 września spotkanie integracyjne w trakcie którego kol. WOLMAN we wspaniały sposób zapoznał zebranych z historią miejscowości.  12 września Zarząd Rejonowy ZŻWP na Strzelnicy Myśliwskiej w OKRĘGLICY zorganizował zawody strzeleckie na szczeblu ZR. W zawodach wzięły udział trzyosobowe drużyny ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Kół z Sieradza, Łasku i Wielunia, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji, Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Wyniki zawodów strzeleckich  w kole podsumowano na zebraniu w miesiącu październiku. Najlepsze wyniki uzyskali: Roman ZALARSKI 100 pkt. Edward SZUBA 96 pkt. Marian FRAJTAK 93 pkt. Robert ALAGIERSKI 92 pkt. Henryk BAKOWICZ  92pkt. Tadeusz GAJDZIŃSKI 91 pkt. Podobnie jak w latach ubiegłych w przeddzień „Święta Zmarłych” na grobach zmarłych kolegów zapalono „Znicze Pamięci”. Na zebraniu listopadowym podsumowano udział w „I Sieradzkiej Spartakiadzie Służb Mundurowych” zorganizowanej przez naszego członka, Radnego Rady Miejskiej w Sieradzu, Prezesa Sieradzkiego Stowarzyszenia Sportowego WSPÓLNOTA kol. Ryszarda PERKĘ. W roku 2018 w poczet członków koła przyjęci zostali: ppłk Ireneusz WOLMAN, mjr Krzysztof RESZKA, st. szer. Stanisław MAŚLAK, st. szer. Henryk ŚWIĄTEK, st. szer. Marek JASZCZAK. W roku 2018 nie zapominano o naszych jubilatach kończących 80 i 90 lat, jubilaci pani Teresa REK i płk Stanisław MAŁECKI, którzy ukończyli 90 lat, pani Maria MUCHOWSKA i mł. chor. Stanisław OWCZAREK zostali uhonorowani nadaniem „Medalu Okolicznościowego ZŻWP”. Za duży wkład pracy w działalność Koła wyróżnieni zostali: „Odznaką Honorową Za Zasługi dla ZŻWP” st. chor. szt. Stanisław AMROZIAK, ppłk Tadeusz MIEDZIAK, płk Aleksander RAWSKI, Pani Jolanta WALENTA, „Brązowym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Henryk BAKOWICZ, st. sierż. Ryszard PERKA, „Srebrnym Krzyżem ZŻWP” st. chor. szt. Jan IGNASZAK, mł. chor. Wacław JURANIEC, „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP” ppłk dypl. Marian FRAJTAK, mjr Zbigniew TUMIELEWICZ. Członkowie Zarządu Koła i pozostali brali aktywny udział w obchodach Świąt Państwowych i wojskowych, delegacje związku występowały zawsze w asyście „Pocztu Sztandarowego” naszego związku. Do najbardziej aktywnych członków w roku 2018 należą: kol. Edward SZUBA, Włodzimierz ROWIŃSKI, Krzysztof KALINOWSKI, Wacław JURANIEC, Jan IGNASZAK. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i Protokołu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu Zarządowi Koła zostało udzielone absolutorium. W następnej kolejności Prezes Koła zapoznał zebranych z „Planem Zamierzeń na rok 2019” w którym umieszczone zostały przedsięwzięcia podobne jak w roku ubiegłym. Z okazji ukończenia 90 lat odznaczony został „Medalem Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” i Listem Gratulacyjnym ppłk Władysław PACEK. W następnej kolejności zebrani zapoznani zostali z planem organizacji spotkania z okazji „Dnia Kobiet” w dniu 5 marca o godz.17-ej w Hotelu Wiśniewscy, oraz z pismami otrzymanymi z Zarządu Głównego ZŻWP a mianowicie „ Apelem do Liderów Ugrupowań Demokratycznych”, artykułem w GWiR z m-ca stycznia pt. „Minął Rok” Henryka BUDZIŃSKIEGO, i Apelem Prezydium ZG ZŻWP w sprawie wyborów. Na tym zebranie zakończono. 

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

74 ROCZNICA WYZWOLENIA SIERADZA

23 stycznia minęła 74 rocznica wyzwolenia Sieradza. W tym Cmentarzu Wojennym  II Wojny Światowej w Sieradzu poświęconym żołnierzom poległym we wrześniu 1939 roku i żołnierzom radzieckim poległym w styczniu 1945 roku spotkali się przedstawiciele organizacji kombatanckich by dniu na uczcić rocznicę wyzwolenia miasta. Wartę przy Pomniku zaciągnęli zamiast żołnierzy członkowie Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. Jan MIŁEK z Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej  Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Sieradzu, członek Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  przedstawił krótką historię tamtych dni. Zebrane delegacje Związków Kombatanckich złożyły u stóp Pomnika wiązanki kwiatów. W delegacji zrzeszających byłych żołnierzy Wojska Polskiego wzięli udział: Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sieradzu ppłk Janusz MARCINIAK, Prezes Koła ZŻWP ppłk dypl. Marian FRAJTAK, Skarbnik Koła chor. Włodzimierz ROWIŃSKI, Prezes Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności płk dypl. Marek LEWANDOWSKI i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia ppłk Andrzej DESPUT. Jak podało „Nasze Radio” w uroczystości nie wzięły udziału władze miasta z powodu „DEKOMUNIZACJI”. Jedynym przedstawicielem władz powiatu sieradzkiego był Starosta Mariusz BĄDZIOR.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny

 

© AD